Data aktualizacji: 2015-10-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka Polskiego przy Polskiej Parafii Katolickiej w Stuttgarcie
- w języku lokalnym *Schule für die polnische Sprache bei der Polnischen Katholischen Gemeinde
Miejscowość *Stuttgart
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Zuckerbergstr. 9

 

 

Kod pocztowy*

70378

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Monachium
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00497119005497Faks (z numerem kierunkowym kraju) 00497119005498

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): office@pmk-stuttgart.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech przy Polskiej Parafii Katolickiej w Stuttgarcie.


Rok powstania szkoły.*
1997
Krótki opis szkoły *

Szkola dziala przy parafii, zajecia odbywaja sie w piatki, po lekcjach religii.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

www.pmk-stuttgart.org

http://www.rogala.homepage.t-online.de/


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---