Data aktualizacji: 2024-01-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polskie Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II w Brukseli
- w języku lokalnym *Centre d'Enseignement Polonais Jean-Paul II ASBL
Miejscowość *Bruksela
Kraj *

Belgia

Ulica, nr domu*Boulevard Leopold III 56

 

 

Kod pocztowy*

1030

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Konsulat Generalny w Brukseli
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00322 705 61 18Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@szkola.be

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

laasaa

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Teresa Arszagi vel Harszagi

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie Centre d'Enseignement Polonais Jean - Paul II ASBL

Rok powstania szkoły.*
1996
Krótki opis szkoły *

 • Obsługą wynagrodzenia nauczycieli na zasadach obowiązujących w Belgii zajmuje się biuro Sekretariat Social „Acerta”.
 • Stowarzyszenie składa roczne sprawozdania finansowe do Tribunal de Commerce w Brukseli oraz zeznania podatkowe.
 • Szkoła realizuje uzupełniające plany nauczania MEN w Warszawie wg planow przewidzianych dla tego typu ksztalcenia (dzieci obywateli polskich spelniaja obowiazek szkolny w belgijskich szkolach dziennych).
 • Metody nauczania stosowane w szkole przynoszą znakomite rezultaty, w tym Metoda Skutecznej Analizy w warunkach ograniczen czasowych dla uczniow na progu nauczania.
 • Kadra pedagogiczna z wyższym wykształceniem magisterskim o kierunku pedagogicznym.
 • Odbywają się regularne posiedzenia rad pedagogicznych.
 • Szkoła posiada pełną dokumentację (w tym własne dzienniki, świadectwa, rozkłady materiałów nauczania do wszystkich klas).
 • Organizowane jest doskonalenie zawodowe nauczycieli w zespołach. Nauczyciele uczestnicza w szkoleniach organizowanych przez Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie
 • Opracowywane są własne testy i sprawdziany dla poszczególnych klas (dwa razy w roku przeprowadzane sa egzaminy w kazdej klasie).
 • Opracowana jest ocena opisowa dostosowana do wymogów oceniania w kraju pobytu.
 • Przygotowuje się regularne sprawozdania z pracy w poszczególnych klasach oraz ocenę realizacji zdań programowych.
 • Dla dzieci organizowane są wydarzenia we współpracy z rodzicami i dyrekcją szkoły belgijskiej.

 • W szkole funkcjonują następujące oddziały:

  1. KLASA PRZEDSZKOLNA dla dzieci 5 letnich. Zajęcia w środy (13:00 – 17:00) i w soboty (9:00 – 13:00).

  2. KLASY I – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ wraz z przygotowaniem do sakramentu I Komunii Świętej w klasie III. Zajęcia w środy (13:30 – 17:30) i w soboty (9:00 – 13:00). 

  3. JĘZYK ANGIELSKI DLA DZIECI –- sekcja sobotnia.

  6. JĘZYK FRANCUSKI DLA DOROSLYCH dla początkujących – wtorek (19:00 – 22:00)    (jesli jest dostateczna liczba słuchaczy).

  Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

  Liczba uczniów *
   
  - w roku szkolnym 
               - 2018/19425
                - 2019/20370
                - 2020/21360
                - 2021/22337
                - 2022/23354
                - 2023/24*316

  Wiek uczniów *

  3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

  Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

  W srody od 13 : 30 do 17:30, w soboty od 9 do 13.

  Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
  - wlasne swiadectwa szkolne jak dla szkol realizujacych uzupelniajace programy nauczania

  Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

  Nie

  Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
  Nie

  Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
  - dyrektor szkoły

  Logo szkoły i fotografia
  Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


  Fotografia 
  W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

  Fotografia pozioma: 

  Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
  --