Data aktualizacji: 2023-11-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Marii Skłodowskiej-Curie
- w języku lokalnym *Marie Skłodowska-Curie Polish Saturday School
Miejscowość *Wimbledon, Londyn
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*The Downs

 

 

Kod pocztowy*

SW20 8HG

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

WYDZIAŁ KONSULARNY AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LONDYNIE
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 2085402327Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dyrektor@mscpolishschoolwimbledon.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Maja Brodzińska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Marii Skłodowskiej-Curie
Ursuline High School
The Downs, Wimbledon
London, SW20 8HG

Rok powstania szkoły.*
1960
Krótki opis szkoły *

Nasza szkoła rozpoczęła działalność ponad 60 lat temu. Obecnie, szkoła mieści się w południowej dzielnicy Londynu – Wimbledon (a do niedawna na Putney) i należy do jednej z większych polskich szkół w Anglii. W każdą sobotę uczy się w niej aktualnie ponad 540 uczniów i uczennic w wieku od 3 do 18 lat. Oprócz nauki języka polskiego, historii i geografii Polski, staramy się wychowywać młodego człowieka w poczuciu przywiązania do Polski, podtrzymując tradycje narodowe, promując kulturę i przekazując wiedzę o współczesności kraju ojczystego. Nasza Szkoła to również miejsce, gdzie poprzez akcje charytatywne, uwrażliwiamy młodzież i dzieci na potrzeby innych.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19538
              - 2019/20539
              - 2020/21539
              - 2021/22569
              - 2022/23585
              - 2023/24*540

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczęcie 9 wrzesień 2023

Zakończenie 29 czerwiec 2024

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele mają podpisane kontrakty ze szkołą.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---