Data aktualizacji: 2021-10-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Liceum nr 11 w Nowogradzie-Wołyńskim
- w języku lokalnym *Новоград-Волинський ліцей №11
Miejscowość *Nowograd-Wołyński, obw.żytomierski
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Spiwdrużnosti 3/8

 

 

Kod pocztowy*

11709

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Winnicki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380 4141 38201Faks (z numerem kierunkowym kraju) -

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): nvkolegium@email.ua

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

-

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Alina Tabakowa

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Edward Zinnurow Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Miejskie kuratorium oświaty w Nowogradzie-Wołyńskim

Rok powstania szkoły.*
1994
Krótki opis szkoły *
Liceum nr 11 łączy podstawówkę, szkołę średnią i szkołę starszą. Od dnia 01.07.2018 nazwę szkoły zmieniono na Liceum nr 11 w Nowogradzie-Wołyńskim (decyzja Rady miejskiej nr 476 z dnia 19.04.2018 ). http://novograd.osp-ua.info/?np=rishmr&period=04-2018
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Nowograd-Wołynski (do roku 1792 Zwiahel) - miasto w obwodzie żytomierskim, 90 km na zachód od Zytomierza. 5% mieskańcow stanowią Polacy. Dwie parafie rzymsko-katolickie. Organizacje polonijne.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19726
              - 2019/20740
              - 2020/21773
              - 2021/22802
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1 września - 28 maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Roku - tabela ocen rocznych, Szkoły - świadectwo ukończenia szkoły

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Miejskie kuratorium oświaty.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--