Czyść
ID Autor Aktualizacja Nazwa szkoły (PL) Lokalizacja szkoły Imię i nazwisko Ulica, nr domu/lokalu Miejscowość Kod pocztowy Kraj Dyrektor/Lider placówki (Imię, nazwisko) Akcje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21