• Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)
  • Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)
  • Typ do przyporządkowania
  • Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG