Nazwa Opis Wpisów Oczekujących
Nowości serwisu Polska Szkoła .
1 0
Użyteczne strony .. 11 1
Regulacje prawne
.
20 0
Instytucje wspierające
Baza danych instytucji wspierających oświatę polską poza granicami kraju miedzy innymi: instytucji państwowych, organizacji pozarządowych z Polski, lokalnych organizacji pozarządowych. Jak wpisać szkołę do bazy danych? >>>
24 0
Standardy nauczania, programy

W ramach bazy prezentujemy podstawy programowe i programy nauczania przygotowane z myślą o nauczaniu nauczaniu poza granicami kraju oraz wybrane podstawy programowe i programy wykorzytywane w polskim systemie edukacji.

Programy wpisane przez dyrektorów szkół wymagaja zaakceptowania przez Redakcję.

9 0
Edukacja w sieci
.
0 0
Podręczniki, pomoce Baza podręczników i innych pomocy wykorzystywanych do nauczania języka polskiego, historii, geografii Polski i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim poza granicami kraju. Bazę uzupełnia Redakcja oraz osoby posiadajace uprawnienia "dyrektora szkoły"


88 29
Kandydaci na ekspertów opracowujących podstawy programowe dla nauczania poza granicami kraju Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Projektu wspólfinansowanego ze środków EFS "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programow nauczania dla dzieci obywateli polskich przebywajacych za granica" zachęca do zgłaszania kandydatów na ekspertów, którzy wezmą udział w projekcie służącym opracowaniu podstawy programowej do nauczania w języku polskim poza granicami kraju. Prosimy wszystkie osoby zainteresowane współpracą o wypełnienie ankiety.
     
49 0