Awans zawodowy nauczycieli polonijnych

W najbliższym czasie zapraszamy nauczycieli polonijnych na szkolenie w ramach przygotowań do rozpoczęcia ścieżki awansu zawodowego.

L.p.

Tematyka szkolenia

Termin

1. Procedury związane z awansem zawodowym nauczyciela polonijnego. Grudzień 2020
2. Obowiązki i zadania opiekuna stażu nauczyciela polonijnego.
3. Na czym polega awans zawodowy nauczyciela polonijnego – ścieżki postępowania. Grudzień 2020

 

Więcej informacji wkrótce

Ewentualne pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres katarzyna.pawelec@orpeg.pl