Animacja o losach hetmana Stanisława Żółkiewskiego

This content has been archived. It may no longer be relevant

Animacja “Hetman”, opowiadająca o losach hetmana Stanisława Żółkiewskiego, jego mieście, Żółkwi, oraz zwycięskich bitwach, w których brał udział. Film prezentuje także słynne postaci, z którymi Stanisław Żółkiewski zetknął na różnych etapach życia.

Film w reżyserii Krzysztofa Czeczota został przygotowany na zlecenie Instytut Polonika. W animacji głosu użyczyli Danuta Stenka (narrator), Waldemar Barwiński (hetman Żółkiewski), Miłogost Reczek (Zygmunt III Waza), Leszek Zduń (Tomasz Zamoyski) i Krzysztof Tymiński (Jan Sobieski – przyszły król Polski).

Stanisław Żółkiewski jest jednym z patronów 2020 roku. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji przygotował publikację o patronach – pdf.