Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Zapytania ofertowe - archiwum

 

2018

Opracowanie materiałów i przeprowadzenie kursu doskonalącego realizowanego techniką e-learning,z zakresu Komiks jako pomysł na lekcje w polskiej szkole.

Termin składania ofert - 14 listopada 2018 r. godzina 12:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Wybrany wykonawca: Waldemar Miaśkiewicz

 

 

Rozpakowywanie, rozdzielanie i porzadkowanie dokumentacji.

Termin składania ofert - 13 listopada 2018 r. godzina 10:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

Przeprowadzenie 30 godzinnego kursu doskonalącego techniką e-learning dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski w zakresie tematu "Nauka o teatrze".

Termin składania ofert: 27 września  2018 r. do końca dnia

zapytanie ofertowe - plik pdf

Wybrany wykonawca: Danuta Nowakowska - Bartłomiejczyk.

 

Przygotowanie materiałów dydaktycznych i przeprowadzenie techniką e-learning kursu z zakresu Nowelizacji ustawy o oświacie i zmiany w Karcie Nauczyciela.  - POWTÓRZONE

Termin składania ofert: 22 października  2018 r. dogodziny 13:30

zapytanie ofertowe -plik pdf

odpowiedzi na pytania - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z Panią Krystyną Muchą.


Przeprowadzenie 8 godzinnych zajęć adaptacyjnych dotyczacych pomocy w zakresie rozumienia różnic kulturowych między Polską i krajami przybycia repatriantów podczas kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin organizowanego w Poznaniu i w Warszawie.

Termin składania ofert: 10 września  2018 r. do godziny 12:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa na realizację przedmiotu zamówienia w Poznaniu zostanie zawarta z Panią Dorotą Parzymies.

Umowa na realizację przedmiotu zamówienia w Warszawie zostanie zawarta z Pania Dorotą Parzymies.

 

Tłumaczenie z języka polskiego na język rosyjski podczas obozów dla repatriantów i członków ich rodzin organizowanych w Poznaniu i w Warszawie.

Termin składania ofert: 7 września  2018 r. do końca dnia

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa na świadczenie usługi tłumaczenia w Poznaniu zostanie zawarta z Panią Lia Vorobieva.

Umowa na świadczenie usługi tłumaczenia w Warszawie  zostanie zawarta z Pasa Technologies Stanisław Podol.

 

Pełnienie funkcji animatora dziecięcego podczas kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin organizowanego w Poznaniu i w Warszawie.

Termin składania ofert: 7 września  2018 r. do końca dnia

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa na pełnienie funkcji animatora dla dzieci w Poznaniu zostanie zawarta z Panią Katarzyną Radziszewską - Ćwiek.

Umowa na pełnienie funkcji animatora dla dzieci w Warszawie zostanie zawarta z Panią Cecylią Wróblewską.

 

Pełnienie funkcji animatora dla młodzieży podczas kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin organizowanego w Poznaniu i w Warszawie.

Termin składania ofert: 7 września  2018 r. do końca dnia

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa na pełnienie funkcji animatora dla młodzieży w Poznaniu zostanie zawarta z Panią Iwoną Szyszką.

Umowa na pełnienie funkcji animatora dla młodzieży w Warszawie zostanie zawarta z Szkołą Języków Obcych Magenta Magdalena Brzezowska z Rzeszowa.

 

Przygotowanie materiałów dydaktycznych i przeprowadzenie techniką e-learning kursu z zakresu Nowelizacji ustawy o oświacie i zmiany w Karcie Nauczyciela.

Termin składania ofert: 9 października  2018 r. do końca dnia

zapytanie ofertowe - plik pdf

Zapytanie zostanie powtórzone.

 

Sprzedaż wraz z dostawą i wniesieniem do wskazanego pomieszczenia tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych (oryginalnych i zamienników) do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów oraz odbiór zużytych materiałów.

Termin składania do dnia 13 sierpnia 2018 roku r. do godz. 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

załacznik nr 1 - plik excel

formularz oferty - plik word

Umowa zostanie zawarta z firmą Jet-Printer Sp. z o.o., Al. Krakowska 213, 02-180 Warszawa

 

KIEROWNIK KURSU ADAPTACYJNO  - JĘZYKOWEGO DLA REPATRIANTÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN ORGANIZOWANEGO W FORMIE OBOZU STACJONARNEGO  WE WROCŁAWIU

Termin składania ofert: do dnia 24 lipca 2018 r. włącznie

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z Panią Dorotą Ozimek.

 

Opracowanie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkolenia dla polskich nauczycieli Szkół Europejskich.

Termin składania ofert: 27 czerwca 2018 r. do godziny 10:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowy zostaną zawarte z Panią Małgorzatą Żytko, z Panem Adamem Zmysłowskim, z Panią Pauliną Orbitowską-Fernandez, z Panem Adamem Brożkiem.

 

Pełnienie funkcji INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Termin składania ofert: 27 czerwca 2018 r. do godziny 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

KIEROWNIK KURSU ADAPTACYJNO  - JĘZYKOWYCH DLA REPATRIANTÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN ORGANIZOWANEGO W FORMIE OBOZU STACJONARNEGO

 Termin składania ofert: 25 czerwca 2018 r. do godziny 15:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowy zostana zawarte z Panią MagdalenaąWójcikiewicz oraz z Firmą Usługowo-Handlową Krystek Krystyna Dyba. Zapytanie ofertowe na kierownika obozu we Wrocławiu zostanie powtórzone.

 

 

Pełnienie funkcji INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Termin składania ofert: 4 czerwca 2018 r. do godziny 13:00

zapytanie ofertowe- plik pdf

Zapytanie zostanie powtórzone.

 

Przygotowanie programu, materiałów i przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego w Suczawie (Rumunia) w dniach 8-10 czerwca 2018 r. z zakresu metodyki nauczania dzieci w wieku 5-9 lat.

Termin składania ofert: 21 maja 2018 r. do godziny 12:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

umowa zostanie podpisana z Panią Małgorzatą Małyską.

 

Udostępnienie modułu lekcji/ spotkań synchronicznych oraz jego integracja z platformą Otwarta Szkoła.

Termin składania ofert: 6 kwietnia godz. 12:00

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 13 kwietnia 2018 r. godzina 12:00

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 17 kwietnia 2018 r. godzina 12:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

zmiana nr 1 zapytania ofertowego - pismo - plik pdf

modyfikacja nr 1 zapytania ofertowego - plik pdf

załacznik do oferty - wymagania founkcjonalności - plik pdf

odpowiedzi na pytania - plik pdf


Zamawiający informuje, ze zapytanie ofertowe zostało uniewaznone bez wyłonienia Wykonawcy.

 

 

LOGOPEDIA - ZAPYTANIE POWTÓRZONE 2 :  Przeprowadzenie kursów prowadzonych techniką e-learning dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski.

Termin składania ofert: 20 kwietnia 2018 r. do godziny 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie podpisana z Panią Barbarą Kędziorą.

 

Termin składania ofert: 18 kwietnia 2018 r do godziny 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie podpisana z Panem Januszem Wiorko.

Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie 20-godzinnego kursu kwalifikacyjnego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego przygotowującego do nauczania w szkołach za granicą w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.

Termin składania ofert: 10 kwietnia godz. 12:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie pod[pisana z Panią Małgorzatą Małyską.

 

LOGOPEDIA - ZAPYTANIE POWTÓRZONE :  Przeprowadzenie kursów prowadzonych techniką e-learning dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski.

Termin składania ofert: 30 marca 2018 r. do godziny 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

 Zapytanie zostanie powtórzone.

 

Przeprowadzenie  30-godzinnego kursu doskonalącego dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski, w zakresie bibliotekoznawstwa część II.

Termin składania ofert: 21 marca 2018 r do godziny 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

formularz ofertowy edytowalny - plik

Zapytanie zostanie powtórzone.

 

Przeprowadzenie 30-godzinnych kursów doskonalących dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski, w zakresie " Niekonwencjonalnych technik uczenia się języka polskiego poza Polską" oraz "Efektywnej komunikacji interpersonalnej w pracy nauczyciela".

Termin składania ofert: 21 marca 2018 r do godziny 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

formularz ofertowy edytowalny - plik

 

Przeprowadzenie 30-godzinnego kursu doskonalącego dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski, w zakresie bibliotekoznawstwa część I.

Termin składania ofert: 21 marca 2018 r do godziny 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

formularz ofertowy edytowalny - plik

Umowa zostanie podpisana z Panem Januszem Wiorko.

 

Przeprowadzenie badań funkcji rozwojowych i językowych 25 uczniów Szkoły Europejskiej Bruksela I wraz z przygotowaniem co najmniej 25 raportów.

Termin składania ofert: 12 marca 2018 r. do godziny 12:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

formularz ofertowy edytowalny - plik

Umowa zostanie zawarta z gabinetem Psychologicznym Pomoc psychologiczna i psychoedukacyjna Izabela Grzankowska, ul. Gniewkowska 11, 850182 Bydgoszcz. 

 

LOGOPEDIA:  Przeprowadzenie kursów prowadzonych techniką e-learning dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski.

Termin składania ofert: 28 lutego 2018 r. do godziny 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

formularz ofertowy edytowalny - plik

Zapytanie zostanie powtórzone.

 

Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego w Madrycie z zakresu metodyki nauczania języka polskiego w edukacji wczesnoszkolnej.

Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego w Daugavpils na Łotwie z zakresu metodyki nauczania dzieci w wieku 5-9 lat.

Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie kursu doskonalącego on-line z zakresu metodyki nauczania języja polskiego jako obcego / drugiego na etapie wczesnoszkolnym.

Termin składania ofert: 27 lutego 2018 r. do godziny 14:00

zapytanie ofertowe- plik pdf

formularz ofertowy edytowalny - plik

Zamówienie zostanie udzielone: Edukacja Małgorzata Małyska Motycz Leśny 6a, 21-030 Motycz 

 

Dostawa druków szkolnych i akcydensowych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

 Termin składania ofert: 16 lutego 2018 r. do godziny 15:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

 załącznik nr 1a do zapytania ofertowego - plik

 załącznik nr 1b do zapytania ofertowego - plik

 załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - projekt umowy - plik

 załącznik nr 1a do umowy - plik

 załącznik nr 1b do umowy - plik

 załącznik nr 2 do umowy - plik

 załączniki nr 3a i nr 3b do umowy - plik

 załącznik nr 4 do umowy - plik

 formularz oferty - plik

 W związku z pojawiającymi sie pytaniami informujemy, że w załączniku 1b do zapytania ofertowego należy podać cenę brutto za 100 szt.

 Zamówienie zostanie udzielone Pracowni Poligraficzno-Introligatorskiej"Intro-Druk" Anna Dębińska ul. Przemysłowa 3B, 75-216 Koszalin.

 

 

Dostawa wraz z wniesieniem tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

 Termin składania ofert: 15 lutego 2018 r. do godziny 15:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

 załącznik nr 1 do zapytania ofertowego -plik

 załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - projekt umowy -plik

 formularz oferty - plik

 Zamówienie zostanie udzielone Jet-printer Sp. z o.o. Al. Krakowska 213, 02-180 Warszawa.

 
 

Dostawa wraz z wniesieniem materiałów biurowych w tym papieru do xero dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

 Termin składania ofert: 14 lutego 2018 r. do godziny 15:00

 zapytanie ofertowe -plik pdf

 załącznik nr 1 do zapytania ofertowego -plik

 załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - projekt umowy - plik

 załącznik nr 1 do umowy - plik

 załącznik nr 2 do umowy - plik

 formularz oferty - plik

 Zamówienie zostanie udzielone Partner XXI Sp. z o.o. ul. Korczoka 14, 41-806 Zabrze.

 

 

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy.

 Termin składania ofert: 26 stycznia 2018 r. do godziny 14:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

 załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz oferty -plik 

 załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - projekt umowy - plik

 Zamówienie zostanie udzielone POLMED SA os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański.

 

 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia nauczycieli polskich kierowanych do pracy dydaktycznej za granicą.

 Termin składania ofert: 5 stycznia 2018 r. do godziny 12:00

 zapytanie ofertowe -plik pdf

 załączniki edytowalne - plik

 Zamówienie zostanie udzielone Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie (81-731) przy ul. Hestii nr 1

 

 

BIBLIOTEKARZ

 Termin składania ofert: 22 grudnia 2017 r. do godziny 16:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

 

 

Świadczenie usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych) z przeniesieniem numerów numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego (jesli wymaga tego zmiana Operatora) oraz ułsugi dostępu do sieci Internet (łącze światłowodowe) oraz łącza zapasowego (odrębne medium) dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

 Termin składania ofert: 13 grudnia 2017 r. do godziny 10:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

 Zamówienie zostanie udzielone firmie Netia S.A. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

 

 

 

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych, przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego, (jeśli wymaga tego zmiana Operatora) oraz dwóch kart dopakietowej transmisji danych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

 Termin składania ofert: 12 grudnia 2017 r. do godziny 10:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

 Zamówienie zostanie udzielone P4 Sp. z o.o. ul. Taśmową 7,  02-677 Warszawa

 

 

 

Obsługa Zamówień Publicznych styczeń - czerwiec 2018

 Termin składania ofert: 5 grudnia 2017 r. do godziny 12:00

 rozeznanie rynku  zapytanie ofertowe- plik pdf

 odpowiedzi na pytania - plik pdf

 formularz ofertowy po zmianie - plik pdf

 odpowiedzi na pytania 2 - plik pdf

 formularz ofertowy po modyfikacji 2 - plik pdf

formularz ofertowy po modyfikacji 2 - wersja edytowalna - plik

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego