Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Zapytania ofertowe - archiwum

Zapytania ofertowe - archiwum

2020

ANIMATOR (dzieci i młodzież) - pełnienie funkcji animatora podczas obozu dla repatriantów i członków ich rodzin w Warszawie.

Termin składania ofert: 11 sierpnia 2020 r. włącznie

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

PSYCHOLOG- przeprowadzenie zajęć adaptacyjnych podczas obozu dla repatriantów i członków ich rodzin.

Termin składania ofert: 11 sierpnia 2020 r. włącznie

zapytanie ofertowe - plik pdf  

 

KIEROWNIK OBOZU - pełnienie funkcji kierownika obozu dla repatriantów i członków ich rodzin.

Termin składania ofert: 10 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

 

TŁUMACZ - pełnienie funkcji tłumacza podczas obozu dla repatriantów i członków ich rodzin.

Termin składania ofert: 10 sierpnia 2020 r. włącznie.

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

Opracowanie merytoryczne i graficzne oraz wykonanie teczki zawierającej materiały edukacyjne pod tytułem "Jan Paweł II śladamia historii Polski"

Termin składania ofert: 3 sierpnia 2020 do godziny 15:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

ANIMATOR (młodzież) - pełnienie funkcji animatora podczas obozu dla repatriantów i członków ich rodzin w Warszawie.

Termin składania ofert: 10 lipca 2020 rdo godziny 12:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

UWAGA: W formularzu ofertowym, w części dotyczącej wyceny materiałów dydaktycznych wskazane zostały dwie pozycje zamiast jednej. Zamawiający poprawia formularz poprzez usunięcie podręcznika "Bawmy się w polski".

formularz ofertowy - modyfikacja - plik pdf

Wyłoniony wykonawca: FES Centrum Edukacji Zagranicznej, Andrzej Nowak.

 

ANIMATOR (dzieci i młodzież) - pełnienie funkcji animatora podczas obozu dla repatriantów i członków ich rodzin w Toruniu.

Termin składania ofert: 9 lipca 2020 r. włącznie

zapytanie ofertowe - plik pdf

Wyłoniony Wykonawca: FES Centrum Edukacji Zagranicznej, Andrzej Nowak.

 

ANIMATOR (dzieci) - pełnienie funkcji animatora podczas obozu dla repatriantów i członków ich rodzin w Warszawie.

Termin składania ofert: 9 lipca 2020 r. włącznie

zapytanie ofertowe - plik pdf

Wyłoniony Wykonawca: FES Centrum Edukacji Zagranicznej, Andrzej Nowak.

 

KURS JEZYKA POLSKIEGO - świadczenie usług edukacyjnych w zakresie języka podlakiego podczas  obozu dla repatriantów i członków ich rodzin, w tym zapewnienie materiałów.

Termin składania ofert: 9 lipca 2020 r. włącznie

zapytanie ofertowe - plik pdf

załączniki edytowalne - plik

UWAGA: w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego Zamawiający wpisał omyłkowo:

Oświadczam, że przedmiot zamówienia podczas obozu w Gdańsku ……. w grupie…………. będzie realizował/ła będzie Pan/Pani ………………………………………………, który/a spełnia poniższe kryteria (należy uzupełnić dla każdego prowadzącego oddzielnie)

powinno być:

 

 Oświadczam, że przedmiot zamówienia podczas obozu w ................……. w grupie…………. będzie realizował/ła będzie Pan/Pani ………………………………………………, który/a spełnia poniższe kryteria (należy uzupełnić dla każdego prowadzącego oddzielnie)

załączniki edytowalne - po zmianie - plik

Wyłoniony Wykonawca: Lingua Nova Sp. z o.o.

 

KIEROWNIK OBOZU - pełnienie funkcji kierownika obozu dla repatriantów i członków ich rodzin.

Termin składania ofert: 8 lipca 2020 r. do godziny 15:00

zapytanie ofertowe- plik pdf

Wyłoniony Wykonawca: Marta Świrydowicz

 

PSYCHOLOG- przeprowadzenie zajęć adaptacyjnych podczas obozów adaptacyjno językowych dla repatriantów i członków ich rodzin.

Termin składania ofert: 8 lipca 2020 r. włącznie.

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

TŁUMACZ - pełnienie funkcji tłumacza podczas obozów adaptacyjno językowych dla repatriantów i członków ich rodzin.

Termin składania ofert: 8 lipca 2020 r. włącznie.

zapytanie ofertowe- plik pdf

Wyłoniony Wykonawca: Alina Kotava.

 

Opracowanie merytoryczne treści, zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i uruchomienie gry interaktywnej "Wirtualna podróż po Polsce".

Termin składania ofert: 3 lipca 2020 r. do godziny 12:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

załaczniki edytowalne - plik

1. Do Zamawiajacego wpłynęło pytanie o treści:

Prosimy o potwierdzenie, że aplikacja ma być wdrożona na zasobach serwerowych Zamawiającego, a w zakresie Wykonawcy nie leży zapewnienie wyżej wspomnianego hardware/usługi.

Zamawiający odpowiada:

Aplikacja ma być wdrożona przez Wykonawcę na infrastrukturze serwerowej Zamawiającego. Zadaniem Wykonawcy jest instalacja i konfiguracja oprogramowania systemowego i bazodanowego maszyny lub maszyn wirtualnych potrzebnych do poprawnego działania a także wdrożenia wszystkich komponentów wraz z aplikacją do poprawnego jej działania.

 informacja o wyniku - plik pdf

Wyłoniony Wykonawca: Z Biglem Piotr Wiśnioch.

 

 

Opracowanie planu kursu, przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz przeprowadzenie kursu dla nauczycieli pt. " Jak być nauczycielem empatycznym dla siebie i innych? - sposoby wsparcia psychologicznego nauczycieli"

Termin składania ofert: 25 maja 2020 r. do godziny 12:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z Centrum Kształcenia Kadr CK Edukacja, ul. Henryka Sienkiewicza 34, 25-507 Kielce.

 

 

Świadczenie usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych) oraz usługi dostęu do sieci Internet dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Termin składania ofert: 22 maja 2020 r. do godziny 11:00

zapytanie ofertowe - plik pdf (aktualizacja pliku)

Umowa zostanie zawarta z Vectra S.A. Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia.

 

 

Świadczenie usługi utrzymania technicznego platformy e-learningowej "Otwarta Szkoła".

Termin składania ofert 20 marca 2020 r.  włącznie.

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z firmą RTCLAB Sp. z o.o. 80-266 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 212.

 

Przygotowanie materiałow i przeprowadzenie kursu on-line "Jak być empatycznym nauczycielem dla siebie i innych? - sposoby wsparcia psychologicznego nauczycieli".  

 

 Termin składania ofert 26 marca 2020 do godziny 12.00

 

Opis przedmiotu zamówienia - plik pdf

 

Zamawiający odstępuje od postępowania.

 

 

 

Przygotowanie kursu dla nauczycieli "Nowoczesne technologie na lekcjach w szkole polonijnej.  

 

Termin składania ofert 26 lutego 2020 do godziny 9.00

 

Opis przedmiotu zamówienia - plik pdf

 

Wybrany Wykonawca: Pani Ewa Beczek.

 

Opracowanie dokumentacji związanej z prowadzonym nadzorem zewnętrznym, koordynacja działań w zakresie awansu zawodowego.  

 

Termin składania ofert 26 lutego 2020 do godziny 9.00

 

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

formularz ofertowy - plik pdf

 

załącznik nr 1 - plik pdf

 

istotne postanowienia umowy - plik pdf

 

Wybrany Wykonawca: Pan Piotr Szczepanik.

 

PSYCHOLOG - przeprowadzenie badań psychologicznych oraz sporządzenie pisemnych opinii psychologicznych pod kątem oceny nauczycieli kadydatów do pracy za granicą na podstawie przeprowadzonej obserwacji, rozmowy i badań psychologicznych.  

 

Termin składania ofert  4 lutego 2020 r. do godziny 12:30

 

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

Umowa zostanie zawarta z Panią Beatą Cander.

 


 

LOGOPEDIA - przeprowadzenie kursu trzeciego stopnia prowadzonego technika e-learning, dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami kraju

 

Termin składania ofert  4 lutego 2020 r. do godziny 12:00

 

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

Umowa zostanie zawarta z firma MOWAMED Barbara Kędziora.

 

Dostawa druków szkolnych i akcydensowych.  

 

Termin składania ofert  17 stycznia 2020 r. do godziny 14:00

 

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

załącznik nr 1 do zapytania - plik

 

Umowa zostanie zawarta z Firmą Poligraficzno - Introligatorską Udziałowiec Sp. z o.o.

 

2019

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  

Termin składania ofert  18 grudnia 2019 r. do godziny 09:00

UWAGA: zmiana termiu składania ofert na 17 grudnia 2019 r. do godziny 13:00

Termin składania ofert  17 grudnia 2019 r. do godziny 09:30

zapytanie ofertowe - plik pdf

formularz ofertowy - plik edytowalny - plik

UWAGA: zmienia się treść zapytania ofertowego w ten sposób, że z "Opisu sposobu przygotowania ofert" wykresla się punkt 3.9. Termin składania ofert zostaje zmieniony na 18 grudnia 2019 r do godziny 9:00,.

Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu sieciowego oraz akcesoriów komputerowych. 

Termin składania ofert  12 grudnia 2019 r. do godziny 10:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

formularz ofertowy (wersja edytowalna) - plik WORD

Zapytanie ofertowe - dostawa licencji oprogramowania biurowego i administracyjnego. 

Termin składania ofert 12 grudnia 2019 r. do godziny 10:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

formularz ofertowy (wersja edytowalna) - plik WORD

 

UBEZPIECZENIA - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia nauczycieli polskich kierowanych do pracy dydaktycznej za granicą.

Termin składania ofert  6 grudnia 2019 r. do godziny 09:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

Zapytanie Ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych, przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego, (jeśli wymaga tego zmiana Operatora) oraz dwóch kart do pakietowej transmisji danych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Oferty proszę składać nie później niż do dnia 04.12.2019 roku, do godz. 10.00

 zapytanie ofertowe - plik PDF

załącznik nr 1 - plik Word

załącznik nr 2 - plik Excel

SPRZĄTANIE

Termin składania ofert  2 grudnia 2019 r. do godziny 11:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

formularz ofertowy - plik

MEDYCYNA PRACY - Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy.

Termin składania ofert  12 listopada 2019 r. do godziny 12:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z firmą POLMED S.A.

UBEZPIECZENIA - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia nauczycieli polskich kierowanych do pracy dydaktycznej za granicą.

Termin składania ofert  12 listopada 2019 r. do godziny 12:00

zapytanie ofertowe- plik pdf

Zapytanie zostanie powtórzone.

 

Opracowanie materiałów i przeprowadzenie kursu doskonalacego pt. " Komiks jako pomysł na lekcje w szkole" dla nauczycieli.

Termin składania ofert  16 października 2019 r. do godziny 14:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z Panem Waldemarem Miaśkiewiczem.

 

SPRZĘT KOMPUTEROWY - Dostawa sprzętu komputerowego.

UWAGA: w związku z rozbieżnością między datą składania ofert wskazaną w treści zapytania ofertowego oraz w informacji na stronie BIP Zamawiający przyjmuje, że wiążący jest dłuższy, ze wskazanych terminów. Powyższe oznacza, że właściwym terminem składania ofert jest 9 października 2019 r. do godziny 9:30.

Termin składania ofert do dnia 8 października 2019 roku do godziny 09:30

zapytanie ofertowe - plik pdf

formularz ofertowy - wersja edytowalna - plik

odpowiedź na pytanie, informacja o modyfikacja specyfikacji - plik pdf

odpowiedź na pytanie 2 - plik

Umowa została zawarta z firmą IDOC.PL Sp. z o.o.

 

PSYCHOLOG - ZAPYTANIE POWTÓRZONE - przeprowadzenie podczas kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin, organizowanego w formie obozu stacjonarnego w Gdańsku zajęć adaptacyjnych dotyczacych ułatwienia integracji społecznej repatriantów poprzez wzmocnienie ich kompetencji w obszarze komunikacji interpersonalnej i wsparcia poczucia własnej wartości poprzez zwiększenie otwartości na kontakty społeczne.

 Termin składania ofert do dnia 13 sierpnia 2019 roku do godziny 14:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowy zostana zawarte z Panią Renatą Werpachowską.

 

  

TŁUMACZ - ZAPYTANIE POWTÓRZONE - pełnienie funkcji tłumacza rosyjskojęzycznego podczas kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin, organizowanego w formie obozu stacjonarnego w Gdańsku.

 Termin składania ofert do dnia 13 sierpnia 2019 roku do godziny 12:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowy zostana zawarte z Panią Aliną Kotava i Tetianą Zhaldak.

 

 

Przeprowadzenie zajęć adaptacyjnych dotyczących pomocy w zakresie rozumienia RÓŻNIC KULTUROWYCH między Polską i krajami przybycia repatriantów i członków ich rodzin dla uczestników kursu adaptacyjno-jezykowego w GDAŃSKU - ZAPYTANIE POWTÓRZONE

 Termin składania ofert do dnia 5 sierpnia 2019 roku do godziny 14:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

Zapytanie nie zostało rozstrzygnięte.

 

 

ANIMATOR - Pełnienie funkcji animatora MŁODZIEŻY podczas kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin organizowanego w formie obozu stacjonarnego w Gdańsku.

Termin składania ofert do dnia 2 sierpnia 2019 roku do godziny 15:00.

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

ANIMATOR - Pełnienie funkcji animatora DZIECI podczas kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin organizowanego w formie obozu stacjonarnego w Gdańsku.

Termin składania ofert do dnia 2 sierpnia 2019 roku do godziny 15:00.

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowy na animatorów dzieci i młodziezy zostana zawarte z : Panią Haliną Oster, Panią Joanną  Wawrzyniak, Szkołą Języków Obcych MAGENTA Magdalena Brzezowska-Borcz.

 

Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z JĘZYKA POLSKIEGO dla repatriantów i członków ich rodzin na obozie stacjonarnym w Gdańsku w dniach 31 sierpnia 2019 r. -  8 września 2019 r, w tym zaprewnienie MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH.

Termin składania ofert do dnia 5 sierpnia 2019 roku do godziny 12:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z firmą Polessa Centrum Języka POlskiego Joanna Samp-Szulc.

 

TŁUMACZ - pełnienie funkcji tłumacza rosyjskojęzycznego podczas kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin, organizowanego w formie obozu stacjonarnego w Gdańsku.

Termin składania ofert do dnia 5 sierpnia 2019 roku do godziny 12:00

zapytanie ofertowe- plik pdf

Zapytanie zostanie powtórzone.

 

PSYCHOLOG - przeprowadzenie podczas kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin, organizowanego w formie obozu stacjonarnego w Gdańsku zajęć adaptacyjnych dotyczacych ułatwienia integracji społecznej repatriantów poprzez wzmocnienie ich kompetencji w obszarze komunikacji interpersonalnej i wsparcia poczucia własnej wartości poprzez zwiększenie otwartości na kontakty społeczne.

Termin składania ofert do dnia 31 lipca 2019 roku do godziny 15:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Zapytanie zostanie powtórzone.

 

Przeprowadzenie zajęć adaptacyjnych dotyczących pomocy w zakresie rozumienia RÓŻNIC KULTUROWYCH między Polską i krajami przybycia repatriantów i członków ich rodzin dla uczestników kursu adaptacyjno-jezykowego w GDAŃSKU

Termin składania ofert do dnia 24 lipca 2019 roku do godziny 16:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Zapytanie zostanie powtórzone.

 

  

ANIMATOR - Pełnienie funkcji animatora młodzieży podczas kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin organizowanego w formie obozu stacjonarnego w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 15 lipca 2019 roku do godziny 15:00.

zapytanie ofertowe - plik pdf

UMOWA zostanie zawarta z Panią Cecylią Wróblewską.

 

 PSYCHOLOG - Przeprowadzenie podczas kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin, organizowanego w formie obozu stacjonarnego w Wrarszawie w dniach 27 lipca - 4 sierpnia 2019 r. zajęć adaptacyjnych dotyczących ułatwienia integracji społecznej repatriantów poprzez wzmocnienie ich kompetencji w obszarze komunikacji interpersonalnej i wsparcia poczucia własnej wartości poprzez zwiększeni otwartości na kontakty społeczne. ZAPYTANIE POWTÓRZONE

Termin składania ofert do dnia 15 lipca 2019 roku do godziny 15:00.

zapytanie ofertowe- plik pdf

Umowa zostanie zawarta z Panią Renatą Werpachowską.

 

Logopedia - ZAPYTANIE POWTÓRZONE-  przeprowadzenie kursów logopedii drugiego i trzeciego stopnia prowadzonych techniką e-learning dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski oraz przygotowanie autorskich nagrań/filmów które będa wykorzystywane w modułach kursów

UWAGA - ZMAIAN TERMINU składania ofert -  do dnia 6 sierpnia 2019 roku do godziny 13:00

Termin składania ofert do dnia 19 lipca 2019 roku do godziny 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z MOWAMED Barbara Kędziora.

 

Przeprowadzenie zajęć adaptacyjnych dotyczących pomocy w zakresie rozumienia RÓŻNIC KULTUROWYCH między Polską i krajami przybycia repatriantów i członków ich rodzin dla uczestników kursu adaptacyjno-jezykowego w Warszawie - ZAPYTANIE POWTÓRZONE

 Termin składania ofert do dnia 4 lipca 2019 roku do godziny 15:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z Panią Dorotą Parzymies.

 

Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z JĘZYKA POLSKIEGO dla repatriantów i członków ich rodzin na obozie stacjonarnym w dniach 27 lipca - 4 sierpnia 2019 r, w tym zaprewnienie MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH.

 Termin składania ofert do dnia 1 lipca 2019 roku do godziny 12:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

zapytanie ofertowe - modyfikacja - plik pdf

odpowiedź na pytanie dotyczące liczby grup:

 

W pkt 5 zapytania ofertowego Zamawiający omyłkowo wpisał: Zajęcia odbędą się w czterech grupach, każda w wymiarze 30 godzin dydaktycznych (3 grupy x30 x45 minut). Powinno być: Zajęcia odbędą się w TRZECH grupach, każda w wymiarze 30 godzin dydaktycznych (3 grupy x30 x45 minut).

UMOWA zostanie zawarta z firmą FES Centrum Edukacji Zagranicznej Andrzej Nowak.

 

Pełnienie funkcji KIEROWNIKA kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin organizowanego w formie obozu stacjonarnego w Gdańsku.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 5 lipca 2019 r. do godziny 15:00

TERMIN SKŁADANIA OFERT na 4 lipca 2019 r. do godziny 15:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z firmą POLI Centrum Kształcenia i Integracji Joanna Saganowska.

 

PSYCHOLOG - Przeprowadzenie podczas kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin, organizowanego w formie obozu stacjonarnego w Wrarszawie w dniach 27 lipca - 4 sierpnia 2019 r. zajęć adaptacyjnych dotyczących ułatwienia integracji społecznej repatriantów poprzez wzmocnienie ich kompetencji w obszarze komunikacji interpersonalnej i wsparcia poczucia własnej wartości poprzez zwiększeni otwartości na kontakty społeczne.

 Termin składania ofert do dnia 26 czerwca 2019 roku włącznie

zapytanie ofertowe - plik pdf

Zapytanie zostanie powtórzone.

 

Przeprowadzenie zajęć adaptacyjnych dotyczących pomocy w zakresie rozumienia RÓŻNIC KULTUROWYCH między Polską i krajami przybycia repatriantów i członków ich rodzin dla uczestników kursu adaptacyjno-jezykowego w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 17 czerwca 2019 roku do godziny 15:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Zapytanie zostanie powtórzone.

 

TŁUMACZ - pełnienie funkcji tłumacza podczas kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin, organizowanego w formie obozu stacjonarnego w Warszawie w dniach od27 lipca 2019 r. do 4 sierpnia 2019 r.

Termin składania ofert do dnia 17 czerwca 2019 roku włącznie

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawatra z Panią Aliną Kotava.

 

Pełnienie funkcji Kierownika kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin organizowanego w formie obozu stacjonarnego w Warszawie.

UWAGA! : ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 5 czerwca 2019 r. do godziny 15:00

Termin składania ofert do dnia 31 maja 2019 roku do godziny 15:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z Panią Martą Świrydowicz

 

Logopedia - przeprowadzenie kursów logopedii drugiego i trzeciego stopnia prowadzonych techniką e-learning dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski oraz przygotowanie autorskich nagrań/filmów które będa wykorzystywane w modułach kursów

 Termin składania ofert do dnia 7 czerwca 2019 roku do godziny 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostanie powtórzone.

 

Sprzedaż wraz z dostawą i wniesieniem do wskazanego pomieszczenia materiałów biurowych w tym papieru do drukarek

Termin składania ofert do dnia 23 kwietnia 2019 roku do godziny 12:00

zapytanie ofertowe  - plik pdf

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  - plik xls

Umowa zostanie zawarta z firmą LYRECO Spółka Akcyjna ul. Sokołowska 33, 05-806 Sokołów

 

Sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Termin składania ofert 21 marca 2019 roku do godziny 11:00/

zapytanie ofertowe  - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z firmą Impel System Sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław.

 

Zapewnienie podczas przeprowadzanego kursu w Warszawie usługi gastronomicznej, noclegu, wynajmu sal dydaktycznych w hotelu dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Termin składania ofert 14 marca 2019 roku włącznie. Ofertę nalezy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Hotel kwiecień wwopp".

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z firmą MK-Business Michael Kulikowski.

 

Przeprowadzenie badań funkcji rozwojowych i językowych 25 uczniów Szkoły Europejskiej Bruksela I wraz z przygotowaniem co najmniej 25 raportów.

Termin składania ofert 14 marca 2019 roku włącznie.

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z firmą Cognitus Katarzyna Świątkowska.

 

 

Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie kursu z zakresu "Nowelizacji ustawy o oświacie i zmiane w Karcie Nauczyciela".

Termin składania ofert - 25 lutego 2019 r. włącznie

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z Panem Bogusławem Fidelusem.

 

 

Dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych.

Termin składania ofert - 19 lutego 2019 r. do godziny 11:00

zapytanie ofertowe- plik pdf

formularz ofertowy - plik

załącznik nr 1 do formularza ofertowego -plik

Umowa zostanie zawarta z firmą Unibit Sp. z o.o. ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice.

 

Dostawa druków szkolnych i akcydensoweych dla Ośrodka Rozwoju Polskej Edukacji za Granicą.

Termin składania ofert - 18 lutego 2019 r. do godziny 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

istotne postanowienia umowy - plik pdf

załącznik nr 1a do zapytania ofertowego - plik

załącznik nr 1 b do zapytania ofertowego - plik

Umowa zostanie zawarta z firmą Udziałowiec Sp. z o.o. ul. Narcyzowa 2, 42-256 Olsztyn

 

Zapytania ofertowe 2018 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego