Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Zapytania ofertowe - archiwum

Zapytania ofertowe - archiwum

 

2019

Sprzedaż wraz z dostawą i wniesieniem do wskazanego pomieszczenia materiałów biurowych w tym papieru do drukarek

Termin składania ofert do dnia 23 kwietnia 2019 roku do godziny 12:00

zapytanie ofertowe  - plik pdf

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  - plik xls

Umowa zostanie zawarta z firmą LYRECO Spółka Akcyjna ul. Sokołowska 33, 05-806 Sokołów

 

Sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Termin składania ofert 21 marca 2019 roku do godziny 11:00/

zapytanie ofertowe  - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z firmą Impel System Sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław.

 

Zapewnienie podczas przeprowadzanego kursu w Warszawie usługi gastronomicznej, noclegu, wynajmu sal dydaktycznych w hotelu dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Termin składania ofert 14 marca 2019 roku włącznie. Ofertę nalezy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Hotel kwiecień wwopp".

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z firmą MK-Business Michael Kulikowski.

 

Przeprowadzenie badań funkcji rozwojowych i językowych 25 uczniów Szkoły Europejskiej Bruksela I wraz z przygotowaniem co najmniej 25 raportów.

Termin składania ofert 14 marca 2019 roku włącznie.

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z firmą Cognitus Katarzyna Świątkowska.

 

 

Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie kursu z zakresu "Nowelizacji ustawy o oświacie i zmiane w Karcie Nauczyciela".

Termin składania ofert - 25 lutego 2019 r. włącznie

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z Panem Bogusławem Fidelusem.

 

 

Dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych.

Termin składania ofert - 19 lutego 2019 r. do godziny 11:00

zapytanie ofertowe- plik pdf

formularz ofertowy - plik

załącznik nr 1 do formularza ofertowego -plik

Umowa zostanie zawarta z firmą Unibit Sp. z o.o. ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice.

 

Dostawa druków szkolnych i akcydensoweych dla Ośrodka Rozwoju Polskej Edukacji za Granicą.

Termin składania ofert - 18 lutego 2019 r. do godziny 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

istotne postanowienia umowy - plik pdf

załącznik nr 1a do zapytania ofertowego - plik

załącznik nr 1 b do zapytania ofertowego - plik

Umowa zostanie zawarta z firmą Udziałowiec Sp. z o.o. ul. Narcyzowa 2, 42-256 Olsztyn

 

Zapytania ofertowe 2018 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego