Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Zapytania ofertowe - archiwum

Zapytania ofertowe - archiwum

 

2019

Przeprowadzenie badań funkcji rozwojowych i językowych 25 uczniów Szkoły Europejskiej Bruksela I wraz z przygotowaniem co najmniej 25 raportów.

Termin składania ofert 14 marca 2019 roku włącznie.

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z firmą Cognitus Katarzyna Świątkowska.

 

 

Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie kursu z zakresu "Nowelizacji ustawy o oświacie i zmiane w Karcie Nauczyciela".

Termin składania ofert - 25 lutego 2019 r. włącznie

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z Panem Bogusławem Fidelusem.

 

 

Dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych.

Termin składania ofert - 19 lutego 2019 r. do godziny 11:00

zapytanie ofertowe- plik pdf

formularz ofertowy - plik

załącznik nr 1 do formularza ofertowego -plik

Umowa zostanie zawarta z firmą Unibit Sp. z o.o. ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice.

 

Dostawa druków szkolnych i akcydensoweych dla Ośrodka Rozwoju Polskej Edukacji za Granicą.

Termin składania ofert - 18 lutego 2019 r. do godziny 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

istotne postanowienia umowy - plik pdf

załącznik nr 1a do zapytania ofertowego - plik

załącznik nr 1 b do zapytania ofertowego - plik

Umowa zostanie zawarta z firmą Udziałowiec Sp. z o.o. ul. Narcyzowa 2, 42-256 Olsztyn

 

2018

Opracowanie materiałów i przeprowadzenie kursu doskonalącego realizowanego techniką e-learning,z zakresu Komiks jako pomysł na lekcje w polskiej szkole.

Termin składania ofert - 14 listopada 2018 r. godzina 12:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Wybrany wykonawca: Waldemar Miaśkiewicz

 

 

Rozpakowywanie, rozdzielanie i porzadkowanie dokumentacji.

Termin składania ofert - 13 listopada 2018 r. godzina 10:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

Przeprowadzenie 30 godzinnego kursu doskonalącego techniką e-learning dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski w zakresie tematu "Nauka o teatrze".

Termin składania ofert: 27 września  2018 r. do końca dnia

zapytanie ofertowe - plik pdf

Wybrany wykonawca: Danuta Nowakowska - Bartłomiejczyk.

 

Przygotowanie materiałów dydaktycznych i przeprowadzenie techniką e-learning kursu z zakresu Nowelizacji ustawy o oświacie i zmiany w Karcie Nauczyciela.  - POWTÓRZONE

Termin składania ofert: 22 października  2018 r. dogodziny 13:30

zapytanie ofertowe -plik pdf

odpowiedzi na pytania - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z Panią Krystyną Muchą.


Przeprowadzenie 8 godzinnych zajęć adaptacyjnych dotyczacych pomocy w zakresie rozumienia różnic kulturowych między Polską i krajami przybycia repatriantów podczas kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin organizowanego w Poznaniu i w Warszawie.

Termin składania ofert: 10 września  2018 r. do godziny 12:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa na realizację przedmiotu zamówienia w Poznaniu zostanie zawarta z Panią Dorotą Parzymies.

Umowa na realizację przedmiotu zamówienia w Warszawie zostanie zawarta z Pania Dorotą Parzymies.

 

Tłumaczenie z języka polskiego na język rosyjski podczas obozów dla repatriantów i członków ich rodzin organizowanych w Poznaniu i w Warszawie.

Termin składania ofert: 7 września  2018 r. do końca dnia

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa na świadczenie usługi tłumaczenia w Poznaniu zostanie zawarta z Panią Lia Vorobieva.

Umowa na świadczenie usługi tłumaczenia w Warszawie  zostanie zawarta z Pasa Technologies Stanisław Podol.

 

Pełnienie funkcji animatora dziecięcego podczas kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin organizowanego w Poznaniu i w Warszawie.

Termin składania ofert: 7 września  2018 r. do końca dnia

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa na pełnienie funkcji animatora dla dzieci w Poznaniu zostanie zawarta z Panią Katarzyną Radziszewską - Ćwiek.

Umowa na pełnienie funkcji animatora dla dzieci w Warszawie zostanie zawarta z Panią Cecylią Wróblewską.

 

Pełnienie funkcji animatora dla młodzieży podczas kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin organizowanego w Poznaniu i w Warszawie.

Termin składania ofert: 7 września  2018 r. do końca dnia

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa na pełnienie funkcji animatora dla młodzieży w Poznaniu zostanie zawarta z Panią Iwoną Szyszką.

Umowa na pełnienie funkcji animatora dla młodzieży w Warszawie zostanie zawarta z Szkołą Języków Obcych Magenta Magdalena Brzezowska z Rzeszowa.

 

Przygotowanie materiałów dydaktycznych i przeprowadzenie techniką e-learning kursu z zakresu Nowelizacji ustawy o oświacie i zmiany w Karcie Nauczyciela.

Termin składania ofert: 9 października  2018 r. do końca dnia

zapytanie ofertowe - plik pdf

Zapytanie zostanie powtórzone.

 

Sprzedaż wraz z dostawą i wniesieniem do wskazanego pomieszczenia tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych (oryginalnych i zamienników) do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów oraz odbiór zużytych materiałów.

Termin składania do dnia 13 sierpnia 2018 roku r. do godz. 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

załacznik nr 1 - plik excel

formularz oferty - plik word

Umowa zostanie zawarta z firmą Jet-Printer Sp. z o.o., Al. Krakowska 213, 02-180 Warszawa

 

KIEROWNIK KURSU ADAPTACYJNO  - JĘZYKOWEGO DLA REPATRIANTÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN ORGANIZOWANEGO W FORMIE OBOZU STACJONARNEGO  WE WROCŁAWIU

Termin składania ofert: do dnia 24 lipca 2018 r. włącznie

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z Panią Dorotą Ozimek.

 

Opracowanie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkolenia dla polskich nauczycieli Szkół Europejskich.

Termin składania ofert: 27 czerwca 2018 r. do godziny 10:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowy zostaną zawarte z Panią Małgorzatą Żytko, z Panem Adamem Zmysłowskim, z Panią Pauliną Orbitowską-Fernandez, z Panem Adamem Brożkiem.

 

Pełnienie funkcji INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Termin składania ofert: 27 czerwca 2018 r. do godziny 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

KIEROWNIK KURSU ADAPTACYJNO  - JĘZYKOWYCH DLA REPATRIANTÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN ORGANIZOWANEGO W FORMIE OBOZU STACJONARNEGO

 Termin składania ofert: 25 czerwca 2018 r. do godziny 15:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowy zostana zawarte z Panią MagdalenaąWójcikiewicz oraz z Firmą Usługowo-Handlową Krystek Krystyna Dyba. Zapytanie ofertowe na kierownika obozu we Wrocławiu zostanie powtórzone.

 

 

Pełnienie funkcji INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Termin składania ofert: 4 czerwca 2018 r. do godziny 13:00

zapytanie ofertowe- plik pdf

Zapytanie zostanie powtórzone.

 

Przygotowanie programu, materiałów i przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego w Suczawie (Rumunia) w dniach 8-10 czerwca 2018 r. z zakresu metodyki nauczania dzieci w wieku 5-9 lat.

Termin składania ofert: 21 maja 2018 r. do godziny 12:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

umowa zostanie podpisana z Panią Małgorzatą Małyską.

 

Udostępnienie modułu lekcji/ spotkań synchronicznych oraz jego integracja z platformą Otwarta Szkoła.

Termin składania ofert: 6 kwietnia godz. 12:00

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 13 kwietnia 2018 r. godzina 12:00

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 17 kwietnia 2018 r. godzina 12:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

zmiana nr 1 zapytania ofertowego - pismo - plik pdf

modyfikacja nr 1 zapytania ofertowego - plik pdf

załacznik do oferty - wymagania founkcjonalności - plik pdf

odpowiedzi na pytania - plik pdf


Zamawiający informuje, ze zapytanie ofertowe zostało uniewaznone bez wyłonienia Wykonawcy.

 

 

LOGOPEDIA - ZAPYTANIE POWTÓRZONE 2 :  Przeprowadzenie kursów prowadzonych techniką e-learning dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski.

Termin składania ofert: 20 kwietnia 2018 r. do godziny 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie podpisana z Panią Barbarą Kędziorą.

 

Termin składania ofert: 18 kwietnia 2018 r do godziny 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie podpisana z Panem Januszem Wiorko.

Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie 20-godzinnego kursu kwalifikacyjnego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego przygotowującego do nauczania w szkołach za granicą w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.

Termin składania ofert: 10 kwietnia godz. 12:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie pod[pisana z Panią Małgorzatą Małyską.

 

LOGOPEDIA - ZAPYTANIE POWTÓRZONE :  Przeprowadzenie kursów prowadzonych techniką e-learning dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski.

Termin składania ofert: 30 marca 2018 r. do godziny 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

 Zapytanie zostanie powtórzone.

 

Przeprowadzenie  30-godzinnego kursu doskonalącego dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski, w zakresie bibliotekoznawstwa część II.

Termin składania ofert: 21 marca 2018 r do godziny 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

formularz ofertowy edytowalny - plik

Zapytanie zostanie powtórzone.

 

Przeprowadzenie 30-godzinnych kursów doskonalących dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski, w zakresie " Niekonwencjonalnych technik uczenia się języka polskiego poza Polską" oraz "Efektywnej komunikacji interpersonalnej w pracy nauczyciela".

Termin składania ofert: 21 marca 2018 r do godziny 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

formularz ofertowy edytowalny - plik

 

Przeprowadzenie 30-godzinnego kursu doskonalącego dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski, w zakresie bibliotekoznawstwa część I.

Termin składania ofert: 21 marca 2018 r do godziny 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

formularz ofertowy edytowalny - plik

Umowa zostanie podpisana z Panem Januszem Wiorko.

 

Przeprowadzenie badań funkcji rozwojowych i językowych 25 uczniów Szkoły Europejskiej Bruksela I wraz z przygotowaniem co najmniej 25 raportów.

Termin składania ofert: 12 marca 2018 r. do godziny 12:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

formularz ofertowy edytowalny - plik

Umowa zostanie zawarta z gabinetem Psychologicznym Pomoc psychologiczna i psychoedukacyjna Izabela Grzankowska, ul. Gniewkowska 11, 850182 Bydgoszcz. 

 

LOGOPEDIA:  Przeprowadzenie kursów prowadzonych techniką e-learning dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski.

Termin składania ofert: 28 lutego 2018 r. do godziny 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

formularz ofertowy edytowalny - plik

Zapytanie zostanie powtórzone.

 

Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego w Madrycie z zakresu metodyki nauczania języka polskiego w edukacji wczesnoszkolnej.

Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego w Daugavpils na Łotwie z zakresu metodyki nauczania dzieci w wieku 5-9 lat.

Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie kursu doskonalącego on-line z zakresu metodyki nauczania języja polskiego jako obcego / drugiego na etapie wczesnoszkolnym.

Termin składania ofert: 27 lutego 2018 r. do godziny 14:00

zapytanie ofertowe- plik pdf

formularz ofertowy edytowalny - plik

Zamówienie zostanie udzielone: Edukacja Małgorzata Małyska Motycz Leśny 6a, 21-030 Motycz 

 

Dostawa druków szkolnych i akcydensowych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

 Termin składania ofert: 16 lutego 2018 r. do godziny 15:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

 załącznik nr 1a do zapytania ofertowego - plik

 załącznik nr 1b do zapytania ofertowego - plik

 załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - projekt umowy - plik

 załącznik nr 1a do umowy - plik

 załącznik nr 1b do umowy - plik

 załącznik nr 2 do umowy - plik

 załączniki nr 3a i nr 3b do umowy - plik

 załącznik nr 4 do umowy - plik

 formularz oferty - plik

 W związku z pojawiającymi sie pytaniami informujemy, że w załączniku 1b do zapytania ofertowego należy podać cenę brutto za 100 szt.

 Zamówienie zostanie udzielone Pracowni Poligraficzno-Introligatorskiej"Intro-Druk" Anna Dębińska ul. Przemysłowa 3B, 75-216 Koszalin.

 

 

Dostawa wraz z wniesieniem tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

 Termin składania ofert: 15 lutego 2018 r. do godziny 15:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

 załącznik nr 1 do zapytania ofertowego -plik

 załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - projekt umowy -plik

 formularz oferty - plik

 Zamówienie zostanie udzielone Jet-printer Sp. z o.o. Al. Krakowska 213, 02-180 Warszawa.

 
 

Dostawa wraz z wniesieniem materiałów biurowych w tym papieru do xero dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

 Termin składania ofert: 14 lutego 2018 r. do godziny 15:00

 zapytanie ofertowe -plik pdf

 załącznik nr 1 do zapytania ofertowego -plik

 załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - projekt umowy - plik

 załącznik nr 1 do umowy - plik

 załącznik nr 2 do umowy - plik

 formularz oferty - plik

 Zamówienie zostanie udzielone Partner XXI Sp. z o.o. ul. Korczoka 14, 41-806 Zabrze.

 

 

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy.

 Termin składania ofert: 26 stycznia 2018 r. do godziny 14:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

 załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz oferty -plik 

 załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - projekt umowy - plik

 Zamówienie zostanie udzielone POLMED SA os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański.

 

 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia nauczycieli polskich kierowanych do pracy dydaktycznej za granicą.

 Termin składania ofert: 5 stycznia 2018 r. do godziny 12:00

 zapytanie ofertowe -plik pdf

 załączniki edytowalne - plik

 Zamówienie zostanie udzielone Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie (81-731) przy ul. Hestii nr 1

 

 

BIBLIOTEKARZ

 Termin składania ofert: 22 grudnia 2017 r. do godziny 16:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

 

 

Świadczenie usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych) z przeniesieniem numerów numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego (jesli wymaga tego zmiana Operatora) oraz ułsugi dostępu do sieci Internet (łącze światłowodowe) oraz łącza zapasowego (odrębne medium) dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

 Termin składania ofert: 13 grudnia 2017 r. do godziny 10:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

 Zamówienie zostanie udzielone firmie Netia S.A. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

 

 

 

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych, przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego, (jeśli wymaga tego zmiana Operatora) oraz dwóch kart dopakietowej transmisji danych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

 Termin składania ofert: 12 grudnia 2017 r. do godziny 10:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

 Zamówienie zostanie udzielone P4 Sp. z o.o. ul. Taśmową 7,  02-677 Warszawa

 

 

 

Obsługa Zamówień Publicznych styczeń - czerwiec 2018

 Termin składania ofert: 5 grudnia 2017 r. do godziny 12:00

 rozeznanie rynku  zapytanie ofertowe- plik pdf

 odpowiedzi na pytania - plik pdf

 formularz ofertowy po zmianie - plik pdf

 odpowiedzi na pytania 2 - plik pdf

 formularz ofertowy po modyfikacji 2 - plik pdf

formularz ofertowy po modyfikacji 2 - wersja edytowalna - plik

 

 

 

2017

 

Kompleksowe sprzatanie pomieszczeń biurowych oraz mycie okien w siedzibie Ośrodka przy ul. Kieleckiej 43, 05-530 Warszawa.     

 Termin składania ofert: 18 grudnia 2017 r. do godziny 11:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z Niteo Michał Jabłoński, ul. Pałacowa 1 /8, 05-118 Legionowo

 

Dostawa materiałów i środków dydaktycznych.

Termin składania ofert: 19 grudnia 2017 r. do godziny 16:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

załącznik nr 1 - plik

załącznik nr 2 - plik

załącznik nr 3 - plik

Umowa zostanie zawarta z Chęć - Sport Anna Chęć, ul. Emanuela Smołki 4, 41-700 Ruda Śląska

 

 Prenumerata na rok 2018

Termin składania ofert: 28 listopada 2017 r. do godziny 13:00

rozeznanie rynku - plik pdf

załącznik nr 1 do rozeznania - plik 

 

Zakup wraz z dostawą i montażem urządzenia wielofinkcyjnego.- ROZEZNANIE POWTÓRZONE

Termin składania ofert: 24 listopada 2017 r. do godziny 9:00

rozeznanie rynku - plik pdf

Zamawiający zawrze umowę z firmą Natcom Sp. z o.o., ul. Majowa 6, 05-092 Łomianki.

 

Leasing urządzenia wielofinkcyjnego.

Termin składania ofert: 21 listopada 2017 r. do godziny 12:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Zamawiający zawrze umowęz firmą Innowacje Szulim Szczytowski Spółka Jawna, ul. Wał Miedzyszyńskie 604a,  03-994 Warszawa

 

Przeprowadzenie 15 godzinnych zajęć  z zakresu integracji społecznej repatriantów i członków ich rodzin poprzez wzmocnienie ich kompetencji w obszarze komunikaji interpersonalnej i wsparcia poczucia własnej wartości.

 Termin składania ofert: 17 października 2017 r. do godziny 12:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

Zamówienie zostanie zleconie IOM - Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji

 

Przeprowadzenie 4 godzinnych zajęć adaptacyjnych dla repatriantów i członków ich rodzin z zakresu rozumienia różnic kulturowych.

Termin składania ofert: 16 października 2017 r. do godziny 12:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

Przeprowadzenie 8 godzinnych zajęć integracji grupy dla Repatriantów i członków ich rodzin.

Termin składania ofert: 13 października 2017 r. do godziny 12:00

zapytanie ofertowe - plik pdf 

 

Stworzenie 4 pakietów edukacyjnych przedstawiających historię Polski.

Termin składania ofert: 25 wrzesnia 2017 r. do godziny 12:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. Umowa zostanie zawarta z: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

 

Przeprowadzenie 30-godzinnego kursu doskonalącego, realizowanego techniką e-learning dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski w zakresie tematu Nauka w teatrze szkolnym, w terminie 02.10-26.11.2017 r.

Termin składania ofert: 30 sierpnia 2017 r. do godziny 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

Personel sprzatający.

Termin składania ofert: 21 lipca  2017 r. do godziny 15:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

 formularz oferty - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z firmą Niteo Michał Jabłoński, ul. Pałacowa 1/8, 05-118 Legionowo.

 

Przeprowadzenie zajęć adaptacyjnych.

Termin składania ofert: 10 lipca  2017 r. do godziny 13:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

 

 Przewodnik turystyczny.

Termin składania ofert: 10 lipca  2017 r. do godziny 13:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

 

 Tłumaczenie zajęć z języka rosyjskiego na język polski.

Termin składania ofert: 10 lipca  2017 r. do godziny 13:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

 

 Przeprowadzenie zajęć adaptacyjnych dla młodzieży.

Termin składania ofert: 10 lipca  2017 r. do godziny 13:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

 

 Przprowadzenie zajęć językowo - adaptacyjnych dla rosyjskojęzycznych dzieci repatriantów.

Termin składania ofert: 10 lipca  2017 r. do godziny 13:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

 

 Opracowanie materiałów i przeprowadzenie kursu w zakresie bibliotekoznawstwa.

Termin składania ofert: 30 czerwca  2017 r. do godziny 13:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

 

 Dostawa tonerów dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą .

 Termin składania ofert: 26 czerwca  2017 r. do godziny 15:00

zapytanie ofertowe - plik pdf 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - plik excel

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - projekt umowy - plik word

załącznik nr 1 do umowy -  plik word

załącznik nr 2 do umowy - plik excel

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez JET - PRINTER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-180 Warszawa) Al. Krakowska 213. 

 

Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z języka polskiego dla repatriantów i członków ich rodzin na obozach stacjonarnych w Krakowie i Gdańsku, w tym zapewnienie materiałów dydaktycznych.

Termin składania ofert: 27 czerwca  2017 r. do godziny 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

załacznik edytowalny - plik

Najkorzystniejsza oferta dla częsci I została złożona przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego ORBE, os. Tysiąclecia 85, 31-610 Kraków.

Najkorzystniejsza oferta dla częsci II została złożona przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego ORBE, os. Tysiąclecia 85, 31-610 Kraków.

 

Kierownik obozu - organizacja 85 godzinnego Kursu językowo - adaptacyjnego dla repatriantów i członków ich rodzin realizowanych w formie obozu stacjonarnego.

Termin składania ofert: 22 czerwca  2017 r. do godziny 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

Opracowanie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli Szkół Europejskich. 

 Termin składania ofert: 19 czerwca  2017 r. do godziny 10:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

UWAGA: zmiana w treści zapytania ofertowego w ust. 2 pkt 2.3. oraz w formularzu ofertowym w ust. 1 pkt 1.3. w nazwie części nr 3 zmieniona została liczba godzin dydaktycznych szkolenia z 6 na 7.

zapytanie ofertowe modyfikacja - plik pdf

 

Dostawa wraz z wniesieniem materiałów biurowych w tym papieru do xero dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Termin składania ofert: 16 maja 2017 r. do godziny 15:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - plik excel

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - projekt umowy - plik edytowalny 

załącznik nr 1 do umowy - plik edytowalny 

załącznik nr 2 do umowy - plik excel 

UWAGA: Pozycje nr 64, 65, 66 należy wycenić za 1 szt. 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez PARTNER XXI Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-806 Zabrze) ul. Korczoka 14. 

 

Bibliotekarz

Termin składania ofert: 5 maja 2017 r. do godziny 13:30

ogłoszenie - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z  Malwiną Tomalą.

 

 Dostawa druków szkolnych i akcydensowych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. 

Termin składania ofert: 11 kwietnia 2017 r. do godziny 16:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

załącznik nr 1a do zapytania ofertowego - plik edytowalny

załącznik nr 1b do zapytania ofertowego - plik edytowalny

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - projekt umowy - plik pdf

załącznik nr 1a do umowy - plik edytowalny

załącznik nr 1b do umowy - plik edytowalny

załącznik nr 2 do umowy - plik edytowalny

załączniki nr 3a i 3b do umowy - plik edytowalny

załącznik nr 4 do umowy - plik pdf

Najkorzystniejsza oferta zotała złożona przez Firmę Poligraficzno - Introligatorską "Udziałowiec" Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (42-256 Olsztyn) ul. Narcyzowa 2

 

POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

Przeprowadzenie badań funkcji rozwojowych i językowych 25 uczniów Szkoły Europejskiej Bruksela I wraz z przygotowaniem co najmniej 25 raportów. 

Termin składania ofert: 28 lutego 2017 r. do godziny 13:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

załącznik edytowalny - plik 

Najkorzystniejsza oferta zotała złożona przez Izabelę Bodek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Izabela Bodek Mówię Gabinet Logopedyczny.

 

Świadczenie na rzecz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie usługi magazynowania od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. w tym znakowania, sortowania, konfekcjonowania w zestawy i dostawy podręczników i pomocy dydaktycznych. 

Termin składania ofert: 17 lutego 2017 r. do godziny 10:00

Termin składania ofert: 21 lutego 2017 r. do godziny 11:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

odpowiedzi na pytania - plik pdf

modyfikacja zapytania ofertowego - pismo - plik pdf

zapytanie ofertowe po modyfikacji - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z Fundacją "Oświata Polska za Granicą" Skwer Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa.

 

Przeprowadzenie badań funkcji rozwojowych i językowych 25 uczniów Szkoły Europejskiej Bruksela I wraz z przygotowaniem co najmniej 25 raportów.

Termin składania ofert: 13 lutego 2017 r. do godziny 10:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

formularz ofertowy - plik edytowalny

Postępowanie zostanie powtórzone.

 

Personel Sprzątający.

Termin składania ofert: 27 stycznia 2017 r. do godziny 15:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

formularz oferty - plik edytowalny

Umowa zostanie zawarta z firmą Niteo Michał Jabłoński, ul. Pałacowa 1/8, 05-118 Legionowo.

 

 Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach on-line z zakresu

1. Stymulacja rozwoju mowy i komunikacji dziecka niepełnosprawnego.

2.Logopedia pierwszego stopnia.

3. Logopedia drugiego stopnia.

4. Logopedia trzeciego stopnia

Termin składania ofert: 20 stycznia 2017 r. do godziny 13:00

rozeznanie rynku - plik pdf

Umowa na prowadzenie kursu w zakresie stymulacji mowy i komunikacji dziecka niepełnostpawnego zostanie zawarta z Panią Barbarą Kędziorą.

Umowa na prowadzenie kursu w zakresie logopedii pierwszego stopnia zostanie zawarta z Oddziałem Warmińsko - Mazurskim Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Umowa na prowadzenie kursów w zakresie logopedii drugiego i trzeciego stopnia zostanie zawarta z Panią Barbarą Kędziorą.

 

Przeprowadzenie kursów e-learning dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski, z zakresu Niekonwencjonalnych technik uczenia się języka polskiego poza Polską oraz Efektywnej metody komunikacji interpersonalnej w pracy nauczyciela.

Termin składania ofert: 16 stycznia 2017 r. do godziny 13:00

rozeznanie rynku - plik pdf

Umowa została podpisana z firmą Ewa Kołodziejczyk.

 

2016

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia nauczycieli polskich kierowanych do pracy dydaktycznej za granicą.

Termin składania ofert: 11 stycznia 2017 r. do godziny 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf 

umowa zostanie zawarta z firmą Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. 

 Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym. 

Termin składania ofert: 4 stycznia 2017 r. do godziny 12:00

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Termin składania ofert: 9 stycznia 2017 r. do godziny 10:00

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Termin składania ofert: 11 stycznia 2017 r. do godziny 15:00

Oferty należy składać osobiście w seretariacie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres ul. Rolnej 175, 02-729 Warszawa.

 zapytanie ofertowe - plik pdf

 formularz oferty - plik edytowalny

 odpowiedzi na pytania - plik pdf

 zapytanie ofertowe - MODYFIKACJA - plik pdf

 formularz oferty - MODYFIKACJA  - plik edytowalny

umowa zostanie zawarta z firma Poczta Polska S.A.

  Zapewnienie podczas przeprowadzanego kursu w Warszawie usługi gastronomicznej, noclegu, wynajmu sal dydaktycznych w hotelu dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą od dnia 26 stycznia 2017 r. do dnia 29 stycznia 2017 r.

 Termin składania ofert: 4 stycznia 2017 r. do godziny 15:00

 Oferty należy składać osobiście w seretariacie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres ul. Rolnej 175, 02-729 Warszawa.

 zapytanie ofertowe - plik pdf

 załączniki edytowalne - plik pdf

umowa zostanie zawarta z fiirmą Michael Kulikowski MK Business

  Personel sprzątający dla PCN.

 Termin składania ofert: 28 grudnia 2016 r. 

  Oferty należy składać w formie mailowej na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 zapytanie ofertowe - plik pdf

umowa zostanie zawarta z firmą Krupińska Grażyna

 Personel sprzątający.

 Termin składania ofert: 21 grudnia 2016 r. 

 Oferty należy składać osobiście w seretariacie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres ul. Rolnej 175, 02-729 Warszawa.

 zapytanie ofertowe - plik pdf

  Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa.

 Termin składania ofert: 21 grudnia 2016 r. do godz. 13:00

 Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres ul. Rolnej 175, 02-729 Warszawa w sekretariacie lub przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 rozeznanie rynku - plik pdf

Zamawiający odstąpił od rozeznania.

  Przygtowanie programu kursu on-line. 

 Termin składania ofert: 13 grudnia 2016 r. do godz. 15:00

 Oferty należy składać osobiście bądź listownie w sekretariacie Polonijnego Centrum Nauczycielskiego ul. 3 Maja 18/5A, 20-078 Lublin

 rozeznanie rynku - plik pdf

  Świadczenie usług z zakresu Medycyny Pracy

 Termin składania ofert: 16 grudnia 2016 r. do godziny 14:00

 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Rolnej 175, 02-729 Warszawa w sekretariacie.

 zapytanie ofertowe - plik pdf

formularz oferty - plik edytowalny

  Zamówienie zostanie udzielone: POLMED SA os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański. 

 Dostawa podręczników i materiałów do biblioteki szkolnej ORPEG.

 Termin składania ofert do 14 grudnia 2016 r. do godziny 13:00

 oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Rolnej 175, 02-729 Warszawa w sekretariacie lub przesłać pocztą lub mailowo na adres - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 zapytanie ofertowe - plik pdf

 załacznik nr 1 - pilk

 załacznik nr 2 - plik 

Kompletowanie, weryfikacja, dekretowanie oraz wprowadzanie do programu finansowo - księgowego dokumentów księgowych.

 Termin składania ofert do 28 listopada 2016 r. do godziny 13:00

 oferty należy składać w mailowo na adres -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub pocztą, lub osobiście

 rozeznanie rynku - plik pdf

Druk listu Minister Edukacji Narodowej.

Termin składania ofert do 25 listopada 2016 r. do godziny 16:00

 oferty należy składać w formie mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 zapytanie ofertowe - plik pdf

 odpowiedzi na pytania:

 pytanie: Czy wydruk listu ma być monochromatyczny czy w kolorze?

 odpowiedź: Wydruk listu ma być w kolorze -  pełen CMYK

 pytanie: Jaka ma być kolorystyka papieru, oraz czy ma na nim widnieć konkretny wzór?

 odpowiedź: Kolor papieru biały/ecru, odnośnie wzoru Zamawiający prosi o uszegółowienie pytania. 

  Zamówienie zostanie udzielone: APLO-TECH Sp. z o.o. z siedzibą: Al. Krzyżanowskiego 4D, 35-329 Rzeszów. 

 Prowadzenie postępowań przetargowych.

 Termin składania ofert do 25 listopada 2016 r. do godziny 14:00

 oferty należy składać w mailowo na adres -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 rozeznanie rynku - plik pdf

 Praca w bibliotece Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą 

 Termin składania ofert do 25 listopada 2016 r. do godziny 14:00

 oferty należy składać w mailowo na adres -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 rozeznanie rynku - plik pdf 

 UWAGA ZMIANA: w zapytaniu wskazany jest okres zlecenia od 1 listopada 2016 roku. Powinno być 1 grudnia 2016 r.

 Przeprowadzenie zajęć z języka polskiego oraz zajęć adaptacyjnych z dziećmi wieku 2-5 lat. 

 Termin składania ofert do 15 listopada 2016 r. do godziny 15:00

 oferty należy składać w mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 zapytanie ofertowe - plik pdf

 Przeprowadzenie zajęć z zakresu adaptacji repatriantów do warunków polskich. 

 Termin składania ofert do 15 listopada 2016 r. do godziny 15:00

 oferty należy składać w mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 zapytanie ofertowe - plik pdf

 Przeprowadzenie zajęć z zakresu zwyczajów, tradycji i kultury polskiej. 

 Termin składania ofert do 15 listopada 2016 r. do godziny 15:00

 oferty należy składać w mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 zapytanie ofertowe - plik pdf

Zorganizowanie caodziennego spaceru na temat najciekawszych miejsc Warszawy.

 Termin składania ofert do 15 listopada 2016 r. do godziny 15:00

 oferty należy składać w mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 zapytanie ofertowe - plik pdf

 ZAMAWIAJĄCY ANULOWAŁ TO POSTĘPOWANIE!!!!

Przeprowadzenie zajęć z języka polskiego. 

 Termin składania ofert do 17 listopada 2016 r. do godziny 15:00

 oferty należy składać w mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 zapytanie ofertowe - plik pdf

 Przeprowadzenie zajęć adaptacyjnych z młodzieżą w wieku 14-17 lat. 

 Termin składania ofert do 12 listopada 2016 r. do godziny 15:00

 oferty należy składać w mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 zapytanie ofertowe - plik pdf

Druk publikacji  - broszury w formie zeszytu edukacyjnego.

 Termin składania ofert do 9 listopada 2016 r. do godziny 15:30

 oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Rolnej 175, 02-729 Warszawa w sekretariacie lub przesłać pocztą

 rozeznanie rynku - plik pdf

 odpowiedzi na pytania - plik pdf

 rozeznanie rynku - modyfikacja - plik pdf 

 Opracowanie zeszytu patriotyczno - edukacyjnego.

 Termin składania ofert do 07 listopada 2016 r. do godziny 16:00

 NOWY TERMIN składania ofert do 17 listopada 2016 r. do godziny 14:00

 oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Rolnej 175, 02-729 Warszawa w sekretariacie lub przesłać pocztą

  rozeznanie rynku - plik pdf

 UWAGA: zmiana w opisie przedmiotu zamówienia (27.10.2016r.) - tytuł kategori wskazanej w PKT 3.9. ulega zmianie z "Wielcy Rodacy" na "Wielcy Polacy"

 odpowiedzi na pytania - plik pdf

 rozeznanie rynku - MODYFIKACJA - plik pdf

 odpowiedzi na pytania:

 pytanie: W informacjach ogólnych zapytania ofertowego, punkt 4.9 - jest zapis, że materiały mają zostać przekazane w postaci papierowej, a także w formacie PDF i w wersji edytowalnej Word. Czy wystarczy przekazanie wraz z ofertą jedynie materiałów w postaci edytowalnego PFD-a?

 odpowiedź: tak

 Dostawa flag, godła oraz biało-czerwonej taśmy.

Termin składania ofert do 27 października 2016 r. do godziny 16:00

 oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Rolnej 175, 02-729 Warszawa w sekretariacie lub przesłać pocztą

 UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

 termina składania ofert został przesunięty na dzień 2 listopada 2016 r. do godziny 13:30

 rozeznanie rynku - plik pdf

 formularz cenowy  - plik edytowalny - plik

 UWAGA : Zamawiający podaje dodatkowe informacje dotyczace miejsca i sposobu dostawy: 

 Dostawę można będzie realizować w dni powszednie w godzinach 8-18 po wcześniejszym uzgodnieniu godziny i terminu dostawy z  Zamawiającym.  Do  obowiązków Wykonawcy będzie należało dostarczenie towaru do rampy rozładunkowej.Towar należy dostarczyć na europaletach w opakowaniach    zbiorczych o wadze nie większej niż 25 kg. Wysokość opakowania zbiorczego liczonego bez palety maksymalnie 175 cm.

 Pytanie Wykonawcy: - Czy flagi muszą być zszywane? w opisie jest mowa o niewidocznym szwie środkowym - najlepiej byłoby to osiągnąć przez barwienie całej  flagi, szew niestety zawsze będzie widoczny.

Odpowiedź:  Zamawiającemu chodziło o szew łączący plecy dwóch warstw flagi.

Pytanie Wykonawcy 2: - Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych?

Odpowiedź 2:  Tak. Wykonawca może złożyć ofertę na każdy z wymienionych produktów oddzielnie tj. flagę gabinetową, flagę na zewnatrz budynku, godło i  taśme  rypsową oddzielnie lub na wybrane pozycje, lub na wszystkie pozycje. 

Pytanie Wykonawcy 3: - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania we flagach gabinetowych mniejszych oczek kaletniczych (fi wewnetrzne 1 cm, fi  zewnetrzne 2 cm)?

Odpowiedź 3:  Tak.

 Pytanie Wykonawcy 4: - Czy w przypadku flag gabinetowych, które powinny być uszyte z dwóch warstw materiału - czy dopuszczalne jest przeszycie flagi  (przestebnowanie) w miejscu łączenia kolorów w celu uknięcia efektu tworzenia się pęcherza (rozwarstwiania się)?

Odpowiedź 4: Tak.

 Zamówienie zostanie udzielone:

- SIGN POLAND Sp. z o.o. ul. Tarnogajska 11-13, 50-512 Wrocław w zakresie dostawy flag gabinetowych,

- Doublet - Polflag Sp. z o.o. ul. Piekarska 86, 43-300 Bielsko - Biała w zakresie dostawy flag zewnętrznych,

- dB Unlimited Ludmiła Śnieżko ul. Ostrobramska 75 C, 04-175 Warszawa w zakresie dostawy godeł, oraz taśmy rypsowej. 

Przeprowadzenie warsztatów w zakresie psychologicznego aspektu repatriacji.

Termin składania ofert do 25 października 2016 r. do godziny 15:00

 Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 zapytanie ofertowe - plik pdf

Organizacja Kursu adaptacyjnego i kursu języka polskiego dla repatriantów i członków ich rodzin w Warszawie.

Termin składania ofert do 25 października 2016 r. do godziny 15:00

 Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 zapytanie ofertowe - plik pdf

Przeprowadzenie zajęć z zakresu współczesnych realiów Polski.

Termin składania ofert do 25 października 2016 r. do godziny 15:00

 Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 zapytanie ofertowe - plik pdf

Tłumacznie zajęć w trakcie bloku adaptacyjnego.

Termin składania ofert do 25 października 2016 r. do godziny 15:00

 Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 zapytanie ofertowe - plik pdf

 Przeprowadzenie zajęć metodycznych z muzyki dla nauczycieli nauczających języka polskiego i kultury polskiej w Rumunii.

Termin składania ofert do 1 października 2016 r. do godziny 15:00

 Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 zapytanie ofertowe - plik pdf

Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z języka polskiego, oraz  zajęć adaptacyjnych.

Termin składania ofert do 19 września 2016 r. do godziny 15:00

 Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 zapytanie ofertowe - plik pdf

Tłumaczenie zajęć.

Termin składania ofert do 19 września 2016 r. do godziny 15:00

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zapytanie ofertowe - plik pdf

Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na temat współczesnych realiów Polski .

Termin składania ofert do 19 września 2016 r. do godziny 15:00

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zapytanie ofertowe - plik pdf

Przeprowadzenie kursu "Stymulacja rozwoju mowy i komunikacji dziecka niepełnosprawnego" techniką e-learning.

 Termin składania ofert do 2 września 2016 r. do godziny 15:00

 oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Lublinie przy ul. 3 Maja 18/5A, 20-078 Lublin w sekretariacie.

 rozeznanie rynku - plik pdf

Przygotowanie projektu oraz składu komputerowego publikacji, jej wydruku i oprawy klejonej publikacji kolorowych.

 Termin składania ofert do 19 sierpnia 2016 r. do godziny 15:00

 oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Lublinie przy ul. 3 Maja 18/5A, 20-078 Lublin w sekretariacie lub przesłać pocztą oraz na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 zapytanie - plik pdf

 Zamówienie zostanie udzielone: KAPPADRUK DRUKARNIA Julia Suszczyńska Radwanice ul. Miedziana 4 55-010 Święta Katarzyna

 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z przeniesieniem nr telefonicznych.

Termin składania ofert do 19 sierpnia 2016 r. do godziny 16:00

 - oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Rolna 175, 02-729 Warszawa w sekretariacie lub przesłać pocztą

zapytanie - plik pdf

załącznik - plik

Organizacja 80-godzinnego Kursu języka polskiego i kursu adaptacyjnego dla repatriantów i członków ich rodzin realizowanego w formie obozu w Warszawie. 

Termin składania ofert do 3 sierpnia 2016 r. do godziny 12:00

- oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Lublinie przy ul. 3 Maja 18/5A, 20-078 Lublin w sekretariacie lub przesłać pocztą

zapytanie ofertowe - plik pdf

Przygotowanie programu i przeprowadzenie kursu doskonalącego w zakresie bibliotekoznawstwa techniką e-learining.

Termin składania ofert do 28 lipca 2016 r. do godziny 12:00

- oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Lublinie przy ul. 3 Maja 18/5A, 20-078 Lublin w sekretariacie lub przesłać pocztą

rozeznanie rynku - plik pdf

 Zamówienie zostanie udzielone: Panu Januszowi Wiorko ul. Pergolowa 2/49, 20-819 Lublin

 Opracowanie 30 kart pracy do opublikowania na platformie edukacyjnej "Włącz Polskę", przeznaczonych dla uczniów w wieku 5-9 lat uczących się języka polskiego poza granicami Polski.

Termin składania ofert do 28 lipca 2016 r. do godziny 12:00

- oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Lublinie przy ul. 3 Maja 18/5A, 20-078 Lublin w sekretariacie lub przesłać pocztą

zapytanie ofertowe - plik pdf

 Zamówienie zostanie udzielone: EDUKACJA Małgorzata Małyska Motycz Leśny 6A, 21-030 Motycz

 Opracowanie 30 kart pracy do opublikowania na platformie edukacyjnej "Włącz Polskę", przeznaczonych dla uczniów w wieku 10-13 lat uczących się języka polskiego poza granicami Polski.

Termin składania ofert do 28 lipca 2016 r. do godziny 12:00

- oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Lublinie przy ul. 3 Maja 18/5A, 20-078 Lublin w sekretariacie lub przesłać pocztą

zapytanie ofertowe - plik pdf

 Zamówienie zostanie udzielone: WODKO Awans Małgorzata Wróblewska ul. Wiercińskiego 59, 24-150 Nałęczów

 Opracowanie 30 kart pracy do opublikowania na platformie edukacyjnej "Włącz Polskę", przeznaczonych dla uczniów w wieku 10-13 lat uczących się wiedzy o Polsce w języku polskim poza granicami Polski.

Termin składania ofert do 28 lipca 2016 r. do godziny 12:00

- oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Lublinie przy ul. 3 Maja 18/5A, 20-078 Lublin w sekretariacie lub przesłać pocztą

zapytanie ofertowe - plik pdf

 Zamówienie zostanie udzielone: Pani Ewie Kołodziejczyk ul. Plażowa 10/7, 20-620 Lublin

 Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym.

Termin składania ofert do 27 lipca 2016 r. do godziny 12:00

- oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Rolnej 175, 02-729 Warszawa w sekretariacie lub przesłać pocztą

 zapytanie - plik pdf

załącznik - plik 

załączniki 4a - plik pdf

załącznik 4b - plik pdf 

  Wystawianie świadectw pracy.

 -  termin składania ofert do 18 czerwca 2016 r. do godziny 13:00

- oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Rolnej 175, 02-729 Warszawa w sekretariacie lub przesłać pocztą

- informacji udziela Pani Elżbieta Kornek nr tel. 22 622 37 92 wew. 104

- ogłoszenie - plik pdf

 Dostawa tonerów dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

- termin składania ofert do 17 czerwca 2016 do godz. 15:30

- oferty należy złożyć w siedzibie Zamawijącego w Warszawie przy ul. Rolnej 175, 02-729 Warszawa, w sekretariacie lub przesłać pocztą

- informacji udziela Pan Sebastian Bobryk nr tel. 22 622 37 92

zapytanie ofertowe - plik pdf

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - plik excel

Zamówienie zostanie udzielone: Jet-printer Sp. z o.o. Al. Krakowska 213, 02-180 Warszawa

 Przeprowadzenie 3 kursów prowadzonych techniką e-learning dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski.

- termin składania ofert do 20 kwietnia 2016 r. do godziny 13:00 

 - oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Lublinie przy Al. 3 maja 18/5A, 02 - 078 Lublin, w sekretariacie lub przesłać pocztą

- informacji udziela Pani Halina Klimek nr tel. 81 532 30 40

zapytanie ofertowe - plik pdf 

Zamówienie zostanie udzielone: PAni Ewie Kołodziejczyk,  Lublin (20-620 Lublin), ul. Plażowa 10 lok. 7 

  Dostawa wraz z wniesieniem materiałów biurowych w tym papieru do xero dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. 

- termin składania ofert do 15 kwietnia 2016 r. do godziny 15:00 

- oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Rolnej 175, w sekretariacie lub przesłać pocztą.

- informacji udziela Pan Sebastian Bobryk nr tel. 22 622 37 92, 22 622 37 93

zapytanie ofertowe - plik pdf

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - plik excel

Zamówienie zostanie udzielone: PAPIRUS art. piśmienne i biurowe Robert Kuleta ul. Ułańska 5, 99-400 Łowicz

Opracowanie projektu graficznego logo, projektu graficznego roll'up, projektu graficznego zaproszenia z okazji 25-lecia  istnienia Polonijnego Centrum Nauczycielskiego.

- termin składania ofert do 15 kwietnia 2016 r. do godziny 15:00 

- oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Rolnej 175, w sekretariacie lub przesłać pocztą.

- informacji udziela Pan Sebastian Bobryk nr tel. 22 622 37 92, 22 622 37 93

zapytanie ofertowe - plik pdf

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - plik JPEG

UWAGA: Składając ofertę wystarczy podać dane firmy, oraz proponowaną cenę. Na tym etapie Zamawiający nie oczekuje składania porpozycji projektów graficznych!

Zamówienie zostanie udzielone: Studio JBS ul. Sowińskiego 4/1A, 31-524 Kraków

  Prowadzenie zajęć metodycznych dla nauczycieli uczacych języka polskiego i kultury polskiej w Dublinie.

- termin składania ofert do 4 kwietnia 2016 r. do godziny 12:00 

- oferty należy przesłać na adres e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- informacji udziela Pani Anna Kuczyńska nr tel. 81 532 30 40

zapytanie ofertowe - plik pdf

Zamówienie zostanie udzielone  Uniwersytetowi Śląskiemu Bankowa 12, 40-007 Katowice.

 Zapewnienie wyzywienia, noclegu oraz sal dydaktycznych dla grupy liczacej maksymalnie 35 osób podczas szkolenia dla nauczycieli Szkół Europejskich - termin składania do 16 marca 2016 roku do godziny 12:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

odpowiedź na pytanie wykonawcy - plik pdf 

UWAGA: zmiana tereminu składania ofert ! Nowy termin to : 18 marca 2016 roku do godziny 14:00

zmiana formularza kalkulacji cen - plik pdf

zmiana formularza kalkulacji cen  - plik edytowalny

formularz ofertowy - plik edytyowalny

Zamówienie zostanie udzielone firmie CS Szkolenie i Doradztwo Sp. z o.o., ul. Minerska16, 04-506 Warszawa

 Dostawa druków szkolnych i akcydensowych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. - termin składania ofert do dnia 22 marca 2016 roku do godziny 16:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

załącznik nr 1a do zapytania ofertowego - plik edytowalny

załącznik nr 1b do zapytania ofertowego - plik edytowalny

projekt umowy - plik pdf

załącznik nr 1 do umowy - plik

załącznik nr 2 do umowy - plik

Zamówienie zostanie udzielone firmie: Pracownia Poligraficzno - Introligatorska "Intro Druk" Anna Dębińska, ul. Przemysłowa 3B, 75-216 Koszalin.  

  Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kursie Spotkanie z polskim filmie, czyli jak rozwijać kompetencje językowe uczniów poza Polską. - termin składania do 21 marca 2016 roku do godziny 16:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

Zamówienie zostanie udzielona Pani Ewie Darwicz ze Świdnika.

  MEDYCYNA PRACY - termin składania do 19 stycznia 2016 roku do godziny 12:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

załącznik nr 1 - plik pdf

załącznik nr 1 - plik edytowalny

Zamówienie zostanie udzielone firmie  Falck Medycyna ul. Jana Olbrahata 94, 01-102 Warszawa.

 

  2015

Zapewnienie noclegu i wyzywienia oraz sal dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą podczas kursu w Warszawie w okresie od dnia 7 stycznia do dnia 10 stycznia 2016 r. 

rozeznanie rynku - plik pdf

 UWAGA - zmiana formularza kalkulacji cen - plik pdf

Ubezpieczenie dla nauczycieli kierownych do pracy dydaktyczej za granicą.

rozeznanie rynku - plik pdf

INTERNET

rozeznanie rynku - plik pdf

załącznik do zapytania - plik pdf

aktualizacja rozeznania rynku - plik pdf

PRENUMERATA na rok 2016

rozeznanie rynku - plik pdf

zestawienie cz. 1 - plik 

zestawienie cz. 2 - plik 

UWAGA: poprawa omyłki w terminie składania ofert - plik pdf

Dostawa tonerów.

rozeznanie rynku - plik pdf

załącznik do rozeznania rynku - plik edytowalny - plik

Sprzątanie pomieszczeń biurowych.

rozeznanie rynku - plik pdf

Dostawa druków szkolnych i akcydensowych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

zapytanie ofertowe - plik pdf

załącznik nr 1a do zapytania ofertowego - plik

załącznik nr 1b do zapytania ofertowego - plik

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - plik

projekt umowy - plik pdf

załącznik nr 1 do umowy - plik

załacznik nr 2 umowy - plik

 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia nauczycieli polskich kierownych do pracy dydaktycznej za granicą. 

 zapytanie ofertowe - plik pdf

załączniki wersja edytowalna - plik

odpowiedź na pytanie - plik pdf

odpowiedź na pytania 2 - plik pdf

odpowiedź na pytania 3 - plik pdf

informacja o wyniku - plik pdf

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy pracowników administracyjnych, w tym kadry kierowniczej oraz nauczycieli, w tym także kierowników Szkolnych Punktów Konsultacyjnych.

Wobec złożenia dodatkowych wyjaśnień do zapytania ofertowego, termin skladania ofert zostaje przedłużony do dnia 29.01.2015.

zapytanie ofertowe - plik pdf

wzór umowy - plik pdf

wykaz wykonanych zamówień - plik edytowalny

formularz oferty - plik edytowalny

skierownie na badania 1- plik pdf

skierownie na badania 2- plik pdf

wyjaśnienie dodatkowe - plik pdf

 

2014

medycyna pracy

zapytanie ofertowe - plik pdf

formularz oferty - wersja edytowalna

Sprzedaż i dostawa tonerów. 

 zapytanie ofertowe - plik pdf

załącznik do zapytania ofertowego - do uzupełnienia przez oferenta - plik

Sprzedaż i dostawa materiałów biurowych 

 zapytanie ofertowe - plik pdf

załącznik do zapytania ofertowego - do uzupełnienia przez oferenta - plik

odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego - plik pdf

załącznik do zapytania ofertowego - do uzupełnienia przez oferenta - MODYFIKACJA - plik

Pakowanie i wysyłaka elementarza dla klas I SP.

zapytanie ofertowe - plik pdf

załacznik nr 1 do zapytania ofertowego - plik

Prenumerata na rok 2015

zapytanie ofertowe - plik pdf

zestawienie tytułów dla części I - plik edytowalny

zestawienie dla częsci II - plik edytowalny

Pakowanie i wysyłka 3 części elementarza dla klas I Szkół Podstawowych.

zapytanie ofertowe - plik pdf

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - plik

modyfikacja zapytania ofertowego - pismo - plik pdf

zapytanie ofertowe - modyfikacja - plik pdf

 

2013

Świadczenie pomocy prawnej w zakresie podstawowej działalności statutowej Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
zapytanie ofertowe - plik PDF

zapytanie ofertowe - aktualizacja - plik PDF

Sprzedaż i opcjonalnie dostawa e-booków, filmów, zabawek, Edu Rom i innych, zgodnie z załóaczonym zestawieniem.

zapytanie ofertowe - plik PDF

załacznik do zapytania ofertowego - plik EXCEL

Usługa dostępu do internetu

zapytanie opfertowe - plik PDF

Program komputerowy do obsługi magazynu.
zapytanie ofertowe - plik PDF

zmiana terminu składania ofert - plik PDF

Prenumerata roczna (rozumiana jako zakup wszystkich wydanych pozycji w ciągu 12 miesięcy, w okresie 01.01.2013 - 31.12.2014)
zapytanie ofertowe - plik PDF

zestawienie - plik EXCEL

zestawienie - aktualizacja na dzień 12 grudnia 2013 r - plik PDF

Obsługa Ośrodka w zakresie BHP
zapytanie ofertowe - plik PDF

Zakup wraz z dostawą i wniesieniem sprzętu AGD na wyposażenie siedziby Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

zapytanie ofertowe - plik PDF

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego