Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Zapytania ofertowe - archiwum

Zapytania ofertowe - archiwum

 

2019

 

Opracowanie materiałów i przeprowadzenie kursu doskonalacego pt. " Komiks jako pomysł na lekcje w szkole" dla nauczycieli.

Termin składania ofert  16 października 2019 r. do godziny 14:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z Panem Waldemarem Miaśkiewiczem.

 

 

SPRZĘT KOMPUTEROWY - Dostawa sprzętu komputerowego.

UWAGA: w związku z rozbieżnością między datą składania ofert wskazaną w treści zapytania ofertowego oraz w informacji na stronie BIP Zamawiający przyjmuje, że wiążący jest dłuższy, ze wskazanych terminów. Powyższe oznacza, że właściwym terminem składania ofert jest 9 października 2019 r. do godziny 9:30.

Termin składania ofert do dnia 8 października 2019 roku do godziny 09:30

zapytanie ofertowe - plik pdf

formularz ofertowy - wersja edytowalna - plik

odpowiedź na pytanie, informacja o modyfikacja specyfikacji - plik pdf

odpowiedź na pytanie 2 - plik

Umowa została zawarta z firmą IDOC.PL Sp. z o.o.

 

 

PSYCHOLOG - ZAPYTANIE POWTÓRZONE - przeprowadzenie podczas kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin, organizowanego w formie obozu stacjonarnego w Gdańsku zajęć adaptacyjnych dotyczacych ułatwienia integracji społecznej repatriantów poprzez wzmocnienie ich kompetencji w obszarze komunikacji interpersonalnej i wsparcia poczucia własnej wartości poprzez zwiększenie otwartości na kontakty społeczne.

 

Termin składania ofert do dnia 13 sierpnia 2019 roku do godziny 14:00

 

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

Umowy zostana zawarte z Panią Renatą Werpachowską.

 

  

 

TŁUMACZ - ZAPYTANIE POWTÓRZONE - pełnienie funkcji tłumacza rosyjskojęzycznego podczas kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin, organizowanego w formie obozu stacjonarnego w Gdańsku.

 

 Termin składania ofert do dnia 13 sierpnia 2019 roku do godziny 12:00

 

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

Umowy zostana zawarte z Panią Aliną Kotava i Tetianą Zhaldak.

 

 

 

Przeprowadzenie zajęć adaptacyjnych dotyczących pomocy w zakresie rozumienia RÓŻNIC KULTUROWYCH między Polską i krajami przybycia repatriantów i członków ich rodzin dla uczestników kursu adaptacyjno-jezykowego w GDAŃSKU - ZAPYTANIE POWTÓRZONE

 

 Termin składania ofert do dnia 5 sierpnia 2019 roku do godziny 14:00

 

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

Zapytanie nie zostało rozstrzygnięte.

 

 

 

ANIMATOR - Pełnienie funkcji animatora MŁODZIEŻY podczas kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin organizowanego w formie obozu stacjonarnego w Gdańsku.

 

Termin składania ofert do dnia 2 sierpnia 2019 roku do godziny 15:00.

 

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

 

 

ANIMATOR - Pełnienie funkcji animatora DZIECI podczas kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin organizowanego w formie obozu stacjonarnego w Gdańsku.

 

Termin składania ofert do dnia 2 sierpnia 2019 roku do godziny 15:00.

 

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

 

 

Umowy na animatorów dzieci i młodziezy zostana zawarte z : Panią Haliną Oster, Panią Joanną  Wawrzyniak, Szkołą Języków Obcych MAGENTA Magdalena Brzezowska-Borcz.

 

Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z JĘZYKA POLSKIEGO dla repatriantów i członków ich rodzin na obozie stacjonarnym w Gdańsku w dniach 31 sierpnia 2019 r. -  8 września 2019 r, w tym zaprewnienie MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH.

 

 Termin składania ofert do dnia 5 sierpnia 2019 roku do godziny 12:00

 

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

Umowa zostanie zawarta z firmą Polessa Centrum Języka POlskiego Joanna Samp-Szulc.

 

 

 

TŁUMACZ - pełnienie funkcji tłumacza rosyjskojęzycznego podczas kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin, organizowanego w formie obozu stacjonarnego w Gdańsku.

 

 Termin składania ofert do dnia 5 sierpnia 2019 roku do godziny 12:00

 

zapytanie ofertowe- plik pdf

 

Zapytanie zostanie powtórzone.

 

PSYCHOLOG - przeprowadzenie podczas kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin, organizowanego w formie obozu stacjonarnego w Gdańsku zajęć adaptacyjnych dotyczacych ułatwienia integracji społecznej repatriantów poprzez wzmocnienie ich kompetencji w obszarze komunikacji interpersonalnej i wsparcia poczucia własnej wartości poprzez zwiększenie otwartości na kontakty społeczne.

 

Termin składania ofert do dnia 31 lipca 2019 roku do godziny 15:00

 

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

Zapytanie zostanie powtórzone.

 

 

 

Przeprowadzenie zajęć adaptacyjnych dotyczących pomocy w zakresie rozumienia RÓŻNIC KULTUROWYCH między Polską i krajami przybycia repatriantów i członków ich rodzin dla uczestników kursu adaptacyjno-jezykowego w GDAŃSKU

 

Termin składania ofert do dnia 24 lipca 2019 roku do godziny 16:00

 

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

Zapytanie zostanie powtórzone.

 

 

 

ANIMATOR - Pełnienie funkcji animatora młodzieży podczas kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin organizowanego w formie obozu stacjonarnego w Warszawie.

 

Termin składania ofert do dnia 15 lipca 2019 roku do godziny 15:00.

 

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

UMOWA zostanie zawarta z Panią Cecylią Wróblewską.

 

 

 

PSYCHOLOG - Przeprowadzenie podczas kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin, organizowanego w formie obozu stacjonarnego w Wrarszawie w dniach 27 lipca - 4 sierpnia 2019 r. zajęć adaptacyjnych dotyczących ułatwienia integracji społecznej repatriantów poprzez wzmocnienie ich kompetencji w obszarze komunikacji interpersonalnej i wsparcia poczucia własnej wartości poprzez zwiększeni otwartości na kontakty społeczne. ZAPYTANIE POWTÓRZONE

 

Termin składania ofert do dnia 15 lipca 2019 roku do godziny 15:00.

 

zapytanie ofertowe- plik pdf

 

Umowa zostanie zawarta z Panią Renatą Werpachowską.

 

 

 

Logopedia - ZAPYTANIE POWTÓRZONE-  przeprowadzenie kursów logopedii drugiego i trzeciego stopnia prowadzonych techniką e-learning dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski oraz przygotowanie autorskich nagrań/filmów które będa wykorzystywane w modułach kursów

 

UWAGA - ZMAIAN TERMINU składania ofert -  do dnia 6 sierpnia 2019 roku do godziny 13:00

 

Termin składania ofert do dnia 19 lipca 2019 roku do godziny 13:00

 

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

Umowa zostanie zawarta z MOWAMED Barbara Kędziora.

 

Przeprowadzenie zajęć adaptacyjnych dotyczących pomocy w zakresie rozumienia RÓŻNIC KULTUROWYCH między Polską i krajami przybycia repatriantów i członków ich rodzin dla uczestników kursu adaptacyjno-jezykowego w Warszawie - ZAPYTANIE POWTÓRZONE

 

Termin składania ofert do dnia 4 lipca 2019 roku do godziny 15:00

 

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

Umowa zostanie zawarta z Panią Dorotą Parzymies.

 

 

 

Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z JĘZYKA POLSKIEGO dla repatriantów i członków ich rodzin na obozie stacjonarnym w dniach 27 lipca - 4 sierpnia 2019 r, w tym zaprewnienie MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH.

 

Termin składania ofert do dnia 1 lipca 2019 roku do godziny 12:00

 

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

zapytanie ofertowe - modyfikacja - plik pdf

 

odpowiedź na pytanie dotyczące liczby grup:

 

W pkt 5 zapytania ofertowego Zamawiający omyłkowo wpisał: Zajęcia odbędą się w czterech grupach, każda w wymiarze 30 godzin dydaktycznych (3 grupy x30 x45 minut). Powinno być: Zajęcia odbędą się w TRZECH grupach, każda w wymiarze 30 godzin dydaktycznych (3 grupy x30 x45 minut).

UMOWA zostanie zawarta z firmą FES Centrum Edukacji Zagranicznej Andrzej Nowak.

 

Pełnienie funkcji KIEROWNIKA kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin organizowanego w formie obozu stacjonarnego w Gdańsku.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 5 lipca 2019 r. do godziny 15:00

TERMIN SKŁADANIA OFERT na 4 lipca 2019 r. do godziny 15:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z firmą POLI Centrum Kształcenia i Integracji Joanna Saganowska.

 

PSYCHOLOG - Przeprowadzenie podczas kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin, organizowanego w formie obozu stacjonarnego w Wrarszawie w dniach 27 lipca - 4 sierpnia 2019 r. zajęć adaptacyjnych dotyczących ułatwienia integracji społecznej repatriantów poprzez wzmocnienie ich kompetencji w obszarze komunikacji interpersonalnej i wsparcia poczucia własnej wartości poprzez zwiększeni otwartości na kontakty społeczne.

 Termin składania ofert do dnia 26 czerwca 2019 roku włącznie

zapytanie ofertowe - plik pdf

Zapytanie zostanie powtórzone.

 

Przeprowadzenie zajęć adaptacyjnych dotyczących pomocy w zakresie rozumienia RÓŻNIC KULTUROWYCH między Polską i krajami przybycia repatriantów i członków ich rodzin dla uczestników kursu adaptacyjno-jezykowego w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 17 czerwca 2019 roku do godziny 15:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Zapytanie zostanie powtórzone.

 

TŁUMACZ - pełnienie funkcji tłumacza podczas kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin, organizowanego w formie obozu stacjonarnego w Warszawie w dniach od27 lipca 2019 r. do 4 sierpnia 2019 r.

Termin składania ofert do dnia 17 czerwca 2019 roku włącznie

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawatra z Panią Aliną Kotava.

 

Pełnienie funkcji Kierownika kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin organizowanego w formie obozu stacjonarnego w Warszawie.

UWAGA! : ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 5 czerwca 2019 r. do godziny 15:00

Termin składania ofert do dnia 31 maja 2019 roku do godziny 15:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z Panią Martą Świrydowicz

 

Logopedia - przeprowadzenie kursów logopedii drugiego i trzeciego stopnia prowadzonych techniką e-learning dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski oraz przygotowanie autorskich nagrań/filmów które będa wykorzystywane w modułach kursów

 Termin składania ofert do dnia 7 czerwca 2019 roku do godziny 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostanie powtórzone.

 

Sprzedaż wraz z dostawą i wniesieniem do wskazanego pomieszczenia materiałów biurowych w tym papieru do drukarek

Termin składania ofert do dnia 23 kwietnia 2019 roku do godziny 12:00

zapytanie ofertowe  - plik pdf

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  - plik xls

Umowa zostanie zawarta z firmą LYRECO Spółka Akcyjna ul. Sokołowska 33, 05-806 Sokołów

 

Sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Termin składania ofert 21 marca 2019 roku do godziny 11:00/

zapytanie ofertowe  - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z firmą Impel System Sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław.

 

Zapewnienie podczas przeprowadzanego kursu w Warszawie usługi gastronomicznej, noclegu, wynajmu sal dydaktycznych w hotelu dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Termin składania ofert 14 marca 2019 roku włącznie. Ofertę nalezy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Hotel kwiecień wwopp".

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z firmą MK-Business Michael Kulikowski.

 

Przeprowadzenie badań funkcji rozwojowych i językowych 25 uczniów Szkoły Europejskiej Bruksela I wraz z przygotowaniem co najmniej 25 raportów.

Termin składania ofert 14 marca 2019 roku włącznie.

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z firmą Cognitus Katarzyna Świątkowska.

 

 

Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie kursu z zakresu "Nowelizacji ustawy o oświacie i zmiane w Karcie Nauczyciela".

Termin składania ofert - 25 lutego 2019 r. włącznie

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z Panem Bogusławem Fidelusem.

 

 

Dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych.

Termin składania ofert - 19 lutego 2019 r. do godziny 11:00

zapytanie ofertowe- plik pdf

formularz ofertowy - plik

załącznik nr 1 do formularza ofertowego -plik

Umowa zostanie zawarta z firmą Unibit Sp. z o.o. ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice.

 

Dostawa druków szkolnych i akcydensoweych dla Ośrodka Rozwoju Polskej Edukacji za Granicą.

Termin składania ofert - 18 lutego 2019 r. do godziny 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

istotne postanowienia umowy - plik pdf

załącznik nr 1a do zapytania ofertowego - plik

załącznik nr 1 b do zapytania ofertowego - plik

Umowa zostanie zawarta z firmą Udziałowiec Sp. z o.o. ul. Narcyzowa 2, 42-256 Olsztyn

 

Zapytania ofertowe 2018 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego