Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Zapytania ofertowe - aktualne

 

Przeprowadzenie zajęć adaptacyjnych dotyczących pomocy w zakresie rozumienia RÓŻNIC KULTUROWYCH między Polską i krajami przybycia repatriantów i członków ich rodzin dla uczestników kursu adaptacyjno-jezykowego w Warszawie - ZAPYTANIE POWTÓRZONE

Termin składania ofert do dnia 4 lipca 2019 roku do godziny 15:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

Pełnienie funkcji KIEROWNIKA kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin organizowanego w formie obozu stacjonarnego w Gdańsku.

TERMIN SKŁADANIA OFERT na 4 lipca 2019 r. do godziny 15:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

 

PSYCHOLOG - Przeprowadzenie podczas kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin, organizowanego w formie obozu stacjonarnego w Wrarszawie w dniach 27 lipca - 4 sierpnia 2019 r. zajęć adaptacyjnych dotyczących ułatwienia integracji społecznej repatriantów poprzez wzmocnienie ich kompetencji w obszarze komunikacji interpersonalnej i wsparcia poczucia własnej wartości poprzez zwiększeni otwartości na kontakty społeczne.

 Termin składania ofert do dnia 26 czerwca 2019 roku włącznie

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z JĘZYKA POLSKIEGO dla repatriantów i członków ich rodzin na obozie stacjonarnym w dniach 27 lipca - 4 sierpnia 2019 r, w tym zaprewnienie MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH.

Termin składania ofert do dnia 1 lipca 2019 roku do godziny 12:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

zapytanie ofertowe - modyfikacja - plik pdf

odpowiedź na pytanie dotyczące liczby grup:

W pkt 5 zapytania ofertowego Zamawiający omyłkowo wpisał: Zajęcia odbędą się w czterech grupach, każda w wymiarze 30 godzin dydaktycznych (3 grupy x30 x45 minut).Powinno być: Zajęcia odbędą się w TRZECH grupach, każda w wymiarze 30 godzin dydaktycznych (3 grupy x30 x45 minut).

 

Przeprowadzenie zajęć adaptacyjnych dotyczących pomocy w zakresie rozumienia RÓŻNIC KULTUROWYCH między Polską i krajami przybycia repatriantów i członków ich rodzin dla uczestników kursu adaptacyjno-jezykowego w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 17 czerwca 2019 roku do godziny 15:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Zapytanie zostanie powtórzone.

 

TŁUMACZ - pełnienie funkcji tłumacza podczas kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin, organizowanego w formie obozu stacjonarnego w Warszawie w dniach od27 lipca 2019 r. do 4 sierpnia 2019 r.

Termin składania ofert do dnia 17 czerwca 2019 roku włącznie

zapytanie ofertowe - plik pdf

 

Pełnienie funkcji Kierownika kursu adaptacyjno - językowego dla repatriantów i członków ich rodzin organizowanego w formie obozu stacjonarnego w Warszawie.

UWAGA! : ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 5 czerwca 2019 r. do godziny 15:00

Termin składania ofert do dnia 31 maja 2019 roku do godziny 15:00

 zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z Panią Martą Świrydowicz

 

Logopedia - przeprowadzenie kursów logopedii drugiego i trzeciego stopnia prowadzonych techniką e-learning dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski oraz przygotowanie autorskich nagrań/filmów które będa wykorzystywane w modułach kursów

 Termin składania ofert do dnia 7 czerwca 2019 roku do godziny 13:00

zapytanie ofertowe - plik pdf

Nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostanie powtórzone.

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego