Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Zapytania ofertowe - aktualne

 

 

Sprzedaż wraz z dostawą i wniesieniem do wskazanego pomieszczenia materiałów biurowych w tym papieru do drukarek

Termin składania ofert do dnia 23 kwietnia 2019 roku do godziny 12:00

zapytanie ofertowe  - plik pdf

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  - plik xls

Umowa zostanie zawarta z firmą LYRECO Spółka Akcyjna ul. Sokołowska 33, 05-806 Sokołów

 

Sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Termin składania ofert 21 marca 2019 roku do godziny 11:00/

zapytanie ofertowe  - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z firmą Impel System Sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław.

 

Zapewnienie podczas przeprowadzanego kursu w Warszawie usługi gastronomicznej, noclegu, wynajmu sal dydaktycznych w hotelu dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Termin składania ofert 14 marca 2019 roku włącznie. Ofertę nalezy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Hotel kwiecień wwopp".

zapytanie ofertowe - plik pdf

Umowa zostanie zawarta z firmą MK-Business Michael Kulikowski.

 

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego