Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Postępowania przetargowe 2020 - zakończone

Postępowania przetargowe 2020 - zakończone

 

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-1-US/ORPEG/PCN/R/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT 3 lipca 2020 r godzina 12:00

Zapewnienie noclegu, wyżywienia i sal dydaktycznych dla Osrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą podczas kursu dla repatriantów i członków ich rodzin prowadzonego w formie obozu stacjonarnego.

Ogłoszenie - plik pdf

załączniki edytowalne - plik

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyniku - część I - plik pdf

informacja o wyniku - częśc II - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia w cz. I - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia w cz. II - plik pdf

 

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-1-PN/ORPEG/WWOPP/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT 8 czerwca 2020 r godzina 14:00

Zakup i dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Eduakcji za Granicą w Warszawie.

Dokumentacja postępowania dostępna jest TUTAJ.

Zamieszczono odpowiedzi na pytania. Aktualna dokumentacja dostępna jest TUTAJ.

Zamieszczono odpowiedź na pytanie i modyfikację formularza cenowego dla części 26 - TUTAJ

Zamieszczono informację z otwarcia ofert - TUTAJ

Zamieszczono informację o wyniku z wyłaczeniem części 10, 21, 23, 26 - TUTAJ

Zamieszczono informację o wyniku dla części 10, 21, 23, 26 - TUTAJ

 

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-3-PN/ORPEG/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT 1 czerwca 2020 r godzina 12:00

Integracja stron Internetowych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą wraz ze zmianą szat graficznych. - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

Ogłoszenie o zamówieniu - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Opis Przedmiotu Zamówienia - plik pdf

odpowiedzi na pytania - plik pdf

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-1-US/ORPEG/2020

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 28 maja 2020 r godzina 13:00

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 26 maja 2020 r godzina 13:00

TERMIN SKŁADANIA OFERT 19 maja 2020 r godzina 13:00

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

Ogłoszenie - plik pdf

załącznik nr 1.1. A - plik pdf

załacznik nr 1.1. A - edytowalny - plik 

załącznik nr 1.2. A - plik pdf

załacznik nr 1.2. A - edytowalny - plik

załączniki edytowalne - plik

zmiana terminu składania ofert - pismo - plik pdf

odpowiedzi na pytania wraz z informacjami o modyfikacjach - plik pdf

załącznik nr 1.1. A - MODYFIKACJA - plik pdf

załacznik nr 1.1. A - MODYFIKACJA -edytowalny -plik

załącznik nr 1.2. A- MODYFIKACJA - plik pdf

załącznik nr 1.2. A - MODYFIKACJA -edytowalny - plik

zmiana terminu składania ofert i informacja o modyfikacji załącznika 1.2.A - pismo - plik pdf

załącznik nr 1.2.A - MODYFIKACJA 2 - edytowalny - plik

załącznik nr 1.2 A - plik pdf

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

 

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-2-PN/ORPEG/WWOPP/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT 11 maja 2020 r godzina 12:00

Świadczenie usługi magazynowania na rzecz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu - plik pdf

SIWZ - plik pdf

informacja z otwarcia - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-2-PN/ORPEG/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT 5 maja 2020 r godzina 12:00

Integracja stron Internetowych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą wraz ze zmianą szat graficznych.

Ogłoszenie o zamówieniu - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Opis Przedmiotu Zamówienia - plik pdf

MODYFIKACJA Opisu Przedmiotu zamówienia - pismo - plik pdf

Opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja - plik pdf

odpowiedzi na pytania - plik pdf

załączniki do SIWZ - edytowalne - plik

odpowiedzi na pytania 2 - plik pdf

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

unieważnienie postępowania - plik pdf

 

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-1-US/ORPEG/WWOPP/2020

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 27 stycznia 2020 r godzina 10:00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 24 stycznia 2020 r godzina 10:00

TERMIN SKŁADANIA OFERT 21 stycznia 2020 r godzina 12:00

Świadczenie USŁUG POCZTOWYCH w obrocie krajowym i zagranicznym.

Ogłoszenie - plik pdf

kosztorys ofertowy - plik

zmiana terminu składania ofert - pismo - plik pdf

odpowiedzi na pytania - plik pdf

kosztorys ofertowy - modyfikacja - plik pdf

załączniki edytowalne - plik

kosztorys ofertowy edytowalny - plik

zmiana terminu składania ofert 2 - pismo - plik pdf

odpowiedź na pytanie 2 - plik pdf

kosztorys ofertowy - modyfikacja 2 - plik pdf

kosztorys ofertowy - modyfikacja 2 - edytowalny- plik

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

 

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-1-PN/ORPEG/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT 22 stycznia 2020 r godzina 12:00

Świadczenie usług REZERWACJI, SPRZEDAŻY, dostarczania BILETÓW na przewozy lotnicze, kolejowe, autobusowe w komunikacji krajowej i międzynarodowej, wraz z dodatkowym ubezpieczeniem  czasie odbywania podróży służbowych.

Ogłoszenie o zamówieniu - plik pdf 

SIWZ - plik pdf

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego