Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Postępowania przetargowe 2020 - ogłoszenia

Postępowania przetargowe 2020 - ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-4-PN-ORPEG/2020

Zakup i dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie. 

TERMIN SKłADANIA OFERT na 14 września 2020 r.  do god. 12:00

Ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załacznik nr 3a- edytowalny - plik

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik pdf

odpowiedź na pytanie - plik pdf

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja z otwarcia ofert - poprawa - plik pdf

 

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-3-US-ORPEG/PCN/R/2020

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 4 września 2020 r godzina 12:30

TERMIN SKŁADANIA OFERT 3 września 2020 r godzina 12:30

Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na 70-godzinnych kursach języka polskiego dla repatriantów i członków ich rodzin w tym zapewnienie materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć

 

Ogłoszenie o zamówieniu- plik pdf

załączniki edytowalne - plik

zmiana terminu składania ofert oraz wyjasnienie do ząłacznika nr 3 - plik pdf

wyjaśnienie do formularza ofertowego - plik pdf

zmiana ogłoszenia o zamówieniu - plik pdf

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

 

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-7-PN/ORPEG/2020

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 18.08.2020 r. do godz. 12:00

TERMIN SKŁADANIA OFERT 14.08.2020 r. do godz. 10:00

Opracowanie, wydrukowanie i dostawa publikacji - postępowanie powtórzone

Ogłoszenie o zamówieniu- plik pdf

SIWZ - plik pdf

zmiana ogłoszenia - plik pdf

odpowiedzi na pytania - plik pdf

załączniki edytowalne - plik

informacja z otwarcia ofert - plik

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części III - plik

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II - plik

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I - plik

 

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-3-US/WWOPP/2020

 TERMIN SKŁADANIA OFERT 10 sierpnia 2020 r godzina 12:00

Zakup i dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie. 

Specyfikacja zamówienia - plik PDF

Ogłoszenie o zamówieniu - plik PDF

Załącznik 3a - plik xls

Załącznik 4 - plik xls

informacja o unieważnieniu postępowania - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-2-US/PCN/R/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT 5 sierpnia 2020 r godzina 12:00

Zapewnienie noclegu, wyżywienia i sal dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą podczas kursu dla repatriantów i członków ich rodzin prowadzonego w formie obozu stacjonarnego.  

Ogłoszenie - plik PDF

Zmiana ogłoszenia - plik PDF

Załącznik - plik doc

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-6-PN/ORPEG/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT 04.08.2020 r. do godz. 12:00

 Modernizacja platformy Otwarta Szkoła

Ogłoszenie o zamówieniu - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 do umowy - plik pdf

Odpowiedzi na pytania - plik pdf

Załączniki do SIWZ - plik doc

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyniku postęowania - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-5-PN/ORPEG/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT 31.07.2020 r. do godz. 12:00

Opracowanie, wydrukowanie i dostawa publikacji

Ogłoszenie o zamówieniu - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Informacja z otwarcia - plik pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania - plik pdf

 

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-4-PN-ORPEG/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT 29.07.2020 r. do godz. 12:00

Przeprowadzenie badań funkcji rozwojowych i językowych uczniów Szkół metodą online wraz z przygotowaniem raportów z przeprowadzonych badań.

Ogłoszenie o zamówieniu - plik pdf

SIWZ - plik pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22.07 - plik pdf

Informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego