Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Postępowania przetargowe 2019 - zakończone

Postępowania przetargowe 2019 - zakończone

 

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-3-PN/ORPEG/WWOPP/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 14 czerwca 2019 r godzina 13:00

Świadczenie usługi magazynowania na rzecz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

informacja o unieważnieniu postępowania - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-3-PN/ORPEG/WWOPP/2019

 TERMIN SKŁADANIA OFERT 14 czerwca 2019 r godzina 13:00

Świadczenie usługi magazynowania na rzecz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.

 ogłoszenie - plik pdf

 SIWZ - plik pdf

informacja o unieważnieniu postępowania - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-1-US/ORPEG/WWOPP/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2 kwietnia 2019 r godzina 12:00

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OEFRT NA DZIEŃ 8 kwietnia 2019 r godzina 12:00

Zapewnienie podczas przeprowadzanych kursów w Warszawie wyżywienia, noclegu, wynajmu sal dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w okresie 26 czerwca 2019 r. do 29 czerwca 2019 r.

ogłoszenie - plik pdf

załącznik nr 4 do ogłoszenia - plik pdf

załączniki edytowalne - plik

informacja o zmianie terminu składania ofert - pismo - plik pdf

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-1-PN/ORPEG/WWOPP/2019

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 4 marca 2019 r godzina 12:00

TERMIN SKŁADANIA OFERT 22 lutego 2019 r godzina 12:00

Zakup i dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załącznik nr 3a - plik pdf

załącznik nr 3a- plik

załącznik nr 4 - plik pdf

zmiana ogłoszenia - plik pdf

zmiana ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert - plik pdf

modyfikacja SIZW - pismo - plik pdf

odpowiedzi na pytania - plik pdf

załącznik nr 3a-modyfikacja - plik pdf

załącznik nr 4 - modyfikacja - plik pdf

załącznik nr 3a - modyfikacja - plik

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o odrzuceniu oferty - plik pdf

informacja o wyniku  - plik pdf

 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

TERMIN SKŁADANIA OFERT 31 stycznia 2019 r godzina 11:30

Sprzedaż samochodu osobowego MERCEDES BENZ VANEO

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż składnika majątku ruchomego - samochodu osobowego MERCEDES - BENZ Vaneo 170CDI 414 - plik pdf

załącznik nr 1 - klauzula informacyjna dla osób fizycznych - plik

załącznik nr 2 - formularz ofertowy - plik

załącznik nr 3 - wzór umowy - plik

załącznik nr 4 - wzór protokołu zdawczo - odbiorczego - plik

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona.

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-1-PN/ORPEG/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 15 stycznia 2019 r godzina 11:00

Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży, dostarczania biletów na przewozy lotnicze, kolejowe, autobusowe w komunikacji krajowej i międzynarodowej, wraz z dodatkowym ubezpieczeniem w czasie odbywania podróży służbowych.

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załączniki edytowalne - plik

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyniku - plik pdf

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego