Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Postępowania przetargowe 2019 - zakończone

Postępowania przetargowe 2019 - zakończone

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-3-US-ORPEG/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 04.10.2019 r. godzina 12.00

Zapewnienie noclegu i wyżywienia oraz sal konferencyjnych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą podczas spotkania zarządczego w dniach 21-24 listopada 2019 r.

Ogłoszenie - plik pdf

załączniki edytowalne - plik

informacja z otwarcia - plik pdf

informacja o wyniku - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

TERMIN SKŁADANIA OFERT 31 października 2019 r godzina 11:30

Sprzedaż samochodu osobowego MERCEDES BENZ VANEO

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż składnika majątku ruchomego - samochodu osobowego MERCEDES - BENZ Vaneo 170CDI 414- plik pdf

załącznik nr 1 - klauzula informacyjna dla osób fizycznych - plik

załącznik nr 2 - formularz ofertowy - plik

załącznik nr 3 - wzór umowy - plik

załącznik nr 4 - wzór protokołu zdawczo - odbiorczego - plik

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-3-US-ORPEG/PCN/R/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 12.08.2019 r. godzina 13.30

Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na 70-godzinnych kursach języka polskiego dla repatriantów i członków ich rodzin w tym zapewnienie materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć. 

ogłoszenie- plik pdf

formularz ofertowy - plik doc

wzór oświadczenia własnego Wykonawcy - plik doc

oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - plik doc

oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - plik pdf

wzór umowy - plik pdf
informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyniku - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

 

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-4-US-ORPEG/PCN/R/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 12 sierpnia 2019 r godzina 11:00

Zapewnienie noclegu, wyżywienia i sal dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą podczas kursów dla repatriantow i członków ich rodzin, prowadzonych w formie obozu stacjonarnego w Gdańsku.

ogłoszenie - plik pdf

formularz ofertowy - załącznik nr 1 - plik doc

wzór oświadczenia własnego wykonawcy - załącznik nr 2 - plik doc

wzór oświadczenia - załącznik nr 3 - plik doc

wzór oświadczenia - załącznik nr 4 - plik doc

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

 

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-2-US/ORPEG/WWOPP/2019

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 19 lipca 2019 r godzina 10:00

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 11 lipca 2019 r godzina 13:00

TERMIN SKŁADANIA OFERT 5 lipca 2019 r godzina 13:00

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

ogłoszenie - plik pdf

załącznik nr 1.1A - plik pdf

załącznik nr 1.1 A - plik

załącznik nr 1.2A - plik pdf

załącznik nr 1.2 A - plik

Odpowiedzi na pytania zgłoszone w przedmiotowym postępowaniu -plik pdf

zmiana terminu składania ofert - pismo - plik pdf

zmiana terminu składania ofert 2 - pismo - plik pdf

odpowiedzi na pytania - pismo pdf

modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu - pismo - plik pdf

ogłoszenie modyfikacja - plik pdf

załącznik nr 1.1.A - formularz cenowy - plik pdf

załącznik nr 1.1. A - formularz cenowy  - plik

załącznik nr 1.2.A - formularz cenowy - plik pdf

załącznik nr 1.2. A - formularz cenowy  - plik

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyniku - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-2-US/ORPEG/PCN/R/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 1 sierpnia 2019 r godzina 12:00

Zapewnienie noclegu, wyżywienia i sal dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą podczas kursów dla repatriantow i członków ich rodzin, prowadzonych w formie obozów stacjonarnych w Gdańsku.

ogłoszenie- plik pdf

załaczniki edytowalne - plik

informacja z otwarcia - pdf

informacja o uniewżnieniu postępowania - pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-4-PN/ORPEG/WWOPP/2019

Zakup i dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.

Dokumentacja postępowania wraz z wynikiem  kliknij tutaj


 POSTĘPOWANIE NR ZP-5-PN/ORPEG/WWOPP/2019

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 11 lipca 2019 r godzina 12:00

TERMIN SKŁADANIA OFERT 5 lipca 2019 r godzina 12:00

Świadczenie usługi magazynowania na rzecz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie. POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

zmiana ogłoszenia - plik pdf

zmiana terminu składania ofert - pismo - plik pdf

odpowiedzi na pytania - plik pdf

informacja o unieważnieniu - plik pdf

 

 

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-1-US/ORPEG/PCN/R/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 31 maja 2019 r godzina 12:00

Zapewnienie noclegu, wyżywienia i sal dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą podczas kursu dla repartiantów i członków ich rodzin prowadzonego w formie obozu stacjonarnego w Warszawie.

 ogłoszenie - plik pdf

załączniki edytowalne - plik

informacja z otwarcia - plik pdf

informacja o wyniku - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-2-PN/ORPEG/WWOPP/2019

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 4 czerwca 2019 r godzina 14:00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 28 maja 2019 r godzina 14:00TERMIN SKŁADANIA OFERT 14 maja 2019 r godzina 14:00

Zakup i dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.

POSTĘPOWANIE NR ZP-PN/ORPEG/WWOPP/2019 ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE.

 szczegóły ogłoszenia wraz z załącznikami w tym informacji o unieważnieniu postępowania dostępne tutaj.

 

 

 

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące zakupu i dostawy podręczników i pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-3-PN/ORPEG/WWOPP/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 14 czerwca 2019 r godzina 13:00

Świadczenie usługi magazynowania na rzecz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

informacja o unieważnieniu postępowania - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-3-PN/ORPEG/WWOPP/2019

 TERMIN SKŁADANIA OFERT 14 czerwca 2019 r godzina 13:00

Świadczenie usługi magazynowania na rzecz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.

 ogłoszenie - plik pdf

 SIWZ - plik pdf

informacja o unieważnieniu postępowania - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-1-US/ORPEG/WWOPP/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2 kwietnia 2019 r godzina 12:00

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OEFRT NA DZIEŃ 8 kwietnia 2019 r godzina 12:00

Zapewnienie podczas przeprowadzanych kursów w Warszawie wyżywienia, noclegu, wynajmu sal dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w okresie 26 czerwca 2019 r. do 29 czerwca 2019 r.

ogłoszenie - plik pdf

załącznik nr 4 do ogłoszenia - plik pdf

załączniki edytowalne - plik

informacja o zmianie terminu składania ofert - pismo - plik pdf

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-1-PN/ORPEG/WWOPP/2019

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 4 marca 2019 r godzina 12:00

TERMIN SKŁADANIA OFERT 22 lutego 2019 r godzina 12:00

Zakup i dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załącznik nr 3a - plik pdf

załącznik nr 3a- plik

załącznik nr 4 - plik pdf

zmiana ogłoszenia - plik pdf

zmiana ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert - plik pdf

modyfikacja SIZW - pismo - plik pdf

odpowiedzi na pytania - plik pdf

załącznik nr 3a-modyfikacja - plik pdf

załącznik nr 4 - modyfikacja - plik pdf

załącznik nr 3a - modyfikacja - plik

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o odrzuceniu oferty - plik pdf

informacja o wyniku  - plik pdf

 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

TERMIN SKŁADANIA OFERT 31 stycznia 2019 r godzina 11:30

Sprzedaż samochodu osobowego MERCEDES BENZ VANEO

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż składnika majątku ruchomego - samochodu osobowego MERCEDES - BENZ Vaneo 170CDI 414 - plik pdf

załącznik nr 1 - klauzula informacyjna dla osób fizycznych - plik

załącznik nr 2 - formularz ofertowy - plik

załącznik nr 3 - wzór umowy - plik

załącznik nr 4 - wzór protokołu zdawczo - odbiorczego - plik

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona.

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-1-PN/ORPEG/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 15 stycznia 2019 r godzina 11:00

Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży, dostarczania biletów na przewozy lotnicze, kolejowe, autobusowe w komunikacji krajowej i międzynarodowej, wraz z dodatkowym ubezpieczeniem w czasie odbywania podróży służbowych.

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załączniki edytowalne - plik

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyniku - plik pdf

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego