Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Postępowania przetargowe 2019 - archiwum

Postępowania przetargowe 2019 - archiwum

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-4-US-ORPEG/2019

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA  02.01.2020 r. godzina 13.00

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA  23.12.2019 r. godzina 14.00

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA  18.12.2019 r. godzina 10.00

TERMIN SKŁADANIA OFERT 12.12.2019 r. godzina 10.00

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

Ogłoszenie - plik pdf

załącznik nr 1, 2 i 3 - edytowalne - plik

formularz cenowy - plik

zmiana terminu składania ofert - plik pdf

zmiana terminu składania ofert 2 - pismo - plik pdf

odpowiedzi na pytania - pismo - plik pdf

formularz ofertowy - modyfikacja - plik

zmiana terminu składania ofert 3 - plismo  - plik pdf

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-5-PN-ORPEG/WWOPP/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 05.12.2019 r. godzina 12.00

 

Świadczenie usługi magazynowania na rzecz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu  - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załączniki edytowalne - plik

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-2-US-ORPEG/WWOPP/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 06.12.2019 r. godzina 12.00

Zapewnienie wyżywienia, noclegów i sal dydaktycznych podczas kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Ogłoszenie - plik pdf

Załączniki edytowalne - plik doc

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-5-PN-ORPEG/WWOPP/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 05.12.2019 r. godzina 12.00

 Świadczenie usługi magazynowania na rzecz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu  - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załączniki edytowalne - plik

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-3-US-ORPEG/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 04.10.2019 r. godzina 12.00

Zapewnienie noclegu i wyżywienia oraz sal konferencyjnych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą podczas spotkania zarządczego w dniach 21-24 listopada 2019 r.

Ogłoszenie - plik pdf

załączniki edytowalne - plik

informacja z otwarcia - plik pdf

informacja o wyniku - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

TERMIN SKŁADANIA OFERT 31 października 2019 r godzina 11:30

Sprzedaż samochodu osobowego MERCEDES BENZ VANEO

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż składnika majątku ruchomego - samochodu osobowego MERCEDES - BENZ Vaneo 170CDI 414- plik pdf

załącznik nr 1 - klauzula informacyjna dla osób fizycznych - plik

załącznik nr 2 - formularz ofertowy - plik

załącznik nr 3 - wzór umowy - plik

załącznik nr 4 - wzór protokołu zdawczo - odbiorczego - plik

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

POSTĘPOWANIE NR ZP-3-US-ORPEG/PCN/R/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 12.08.2019 r. godzina 13.30

Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na 70-godzinnych kursach języka polskiego dla repatriantów i członków ich rodzin w tym zapewnienie materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć. 

ogłoszenie- plik pdf

formularz ofertowy - plik doc

wzór oświadczenia własnego Wykonawcy - plik doc

oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - plik doc

oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - plik pdf

wzór umowy - plik pdf
informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyniku - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

 

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-4-US-ORPEG/PCN/R/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 12 sierpnia 2019 r godzina 11:00

Zapewnienie noclegu, wyżywienia i sal dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą podczas kursów dla repatriantow i członków ich rodzin, prowadzonych w formie obozu stacjonarnego w Gdańsku.

ogłoszenie - plik pdf

formularz ofertowy - załącznik nr 1 - plik doc

wzór oświadczenia własnego wykonawcy - załącznik nr 2 - plik doc

wzór oświadczenia - załącznik nr 3 - plik doc

wzór oświadczenia - załącznik nr 4 - plik doc

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-2-US/ORPEG/WWOPP/2019

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 19 lipca 2019 r godzina 10:00

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 11 lipca 2019 r godzina 13:00

TERMIN SKŁADANIA OFERT 5 lipca 2019 r godzina 13:00

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

ogłoszenie - plik pdf

załącznik nr 1.1A - plik pdf

załącznik nr 1.1 A - plik

załącznik nr 1.2A - plik pdf

załącznik nr 1.2 A - plik

Odpowiedzi na pytania zgłoszone w przedmiotowym postępowaniu -plik pdf

zmiana terminu składania ofert - pismo - plik pdf

zmiana terminu składania ofert 2 - pismo - plik pdf

odpowiedzi na pytania - pismo pdf

modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu - pismo - plik pdf

ogłoszenie modyfikacja - plik pdf

załącznik nr 1.1.A - formularz cenowy - plik pdf

załącznik nr 1.1. A - formularz cenowy  - plik

załącznik nr 1.2.A - formularz cenowy - plik pdf

załącznik nr 1.2. A - formularz cenowy  - plik

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyniku - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

POSTĘPOWANIE NR ZP-2-US/ORPEG/PCN/R/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 1 sierpnia 2019 r godzina 12:00

Zapewnienie noclegu, wyżywienia i sal dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą podczas kursów dla repatriantow i członków ich rodzin, prowadzonych w formie obozów stacjonarnych w Gdańsku.

ogłoszenie- plik pdf

załaczniki edytowalne - plik

informacja z otwarcia - pdf

informacja o uniewżnieniu postępowania - pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-4-PN/ORPEG/WWOPP/2019

Zakup i dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.

Dokumentacja postępowania wraz z wynikiem  kliknij tutaj


 POSTĘPOWANIE NR ZP-5-PN/ORPEG/WWOPP/2019

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 11 lipca 2019 r godzina 12:00

TERMIN SKŁADANIA OFERT 5 lipca 2019 r godzina 12:00

Świadczenie usługi magazynowania na rzecz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie. POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

zmiana ogłoszenia - plik pdf

zmiana terminu składania ofert - pismo - plik pdf

odpowiedzi na pytania - plik pdf

informacja o unieważnieniu - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-1-US/ORPEG/PCN/R/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 31 maja 2019 r godzina 12:00

Zapewnienie noclegu, wyżywienia i sal dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą podczas kursu dla repartiantów i członków ich rodzin prowadzonego w formie obozu stacjonarnego w Warszawie.

 ogłoszenie - plik pdf

załączniki edytowalne - plik

informacja z otwarcia - plik pdf

informacja o wyniku - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

POSTĘPOWANIE NR ZP-2-PN/ORPEG/WWOPP/2019

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 4 czerwca 2019 r godzina 14:00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 28 maja 2019 r godzina 14:00TERMIN SKŁADANIA OFERT 14 maja 2019 r godzina 14:00

Zakup i dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.

POSTĘPOWANIE NR ZP-PN/ORPEG/WWOPP/2019 ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE.

 szczegóły ogłoszenia wraz z załącznikami w tym informacji o unieważnieniu postępowania dostępne tutaj.

 

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące zakupu i dostawy podręczników i pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-3-PN/ORPEG/WWOPP/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 14 czerwca 2019 r godzina 13:00

Świadczenie usługi magazynowania na rzecz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

informacja o unieważnieniu postępowania - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-3-PN/ORPEG/WWOPP/2019

 TERMIN SKŁADANIA OFERT 14 czerwca 2019 r godzina 13:00

Świadczenie usługi magazynowania na rzecz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.

 ogłoszenie - plik pdf

 SIWZ - plik pdf

informacja o unieważnieniu postępowania - plik pdf

POSTĘPOWANIE NR ZP-1-US/ORPEG/WWOPP/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2 kwietnia 2019 r godzina 12:00

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OEFRT NA DZIEŃ 8 kwietnia 2019 r godzina 12:00

Zapewnienie podczas przeprowadzanych kursów w Warszawie wyżywienia, noclegu, wynajmu sal dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w okresie 26 czerwca 2019 r. do 29 czerwca 2019 r.

ogłoszenie - plik pdf

załącznik nr 4 do ogłoszenia - plik pdf

załączniki edytowalne - plik

informacja o zmianie terminu składania ofert - pismo - plik pdf

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

POSTĘPOWANIE NR ZP-1-PN/ORPEG/WWOPP/2019

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 4 marca 2019 r godzina 12:00

TERMIN SKŁADANIA OFERT 22 lutego 2019 r godzina 12:00

Zakup i dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załącznik nr 3a - plik pdf

załącznik nr 3a- plik

załącznik nr 4 - plik pdf

zmiana ogłoszenia - plik pdf

zmiana ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert - plik pdf

modyfikacja SIZW - pismo - plik pdf

odpowiedzi na pytania - plik pdf

załącznik nr 3a-modyfikacja - plik pdf

załącznik nr 4 - modyfikacja - plik pdf

załącznik nr 3a - modyfikacja - plik

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o odrzuceniu oferty - plik pdf

informacja o wyniku  - plik pdf

 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

TERMIN SKŁADANIA OFERT 31 stycznia 2019 r godzina 11:30

Sprzedaż samochodu osobowego MERCEDES BENZ VANEO

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż składnika majątku ruchomego - samochodu osobowego MERCEDES - BENZ Vaneo 170CDI 414 - plik pdf

załącznik nr 1 - klauzula informacyjna dla osób fizycznych - plik

załącznik nr 2 - formularz ofertowy - plik

załącznik nr 3 - wzór umowy - plik

załącznik nr 4 - wzór protokołu zdawczo - odbiorczego - plik

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona.

POSTĘPOWANIE NR ZP-1-PN/ORPEG/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 15 stycznia 2019 r godzina 11:00

Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży, dostarczania biletów na przewozy lotnicze, kolejowe, autobusowe w komunikacji krajowej i międzynarodowej, wraz z dodatkowym ubezpieczeniem w czasie odbywania podróży służbowych.

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załączniki edytowalne - plik

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyniku - plik pdf

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego