Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Postępowania przetargowe 2018 - archiwum

Postępowania przetargowe 2018 - archiwum

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-2-US/ORPEG/2018

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 18 grudnia 2018 r godzina 12:00

TERMIN SKŁADANIA OFERT 14 grudnia 2018 r godzina 12:00

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

ogłoszenie-plik pdf

załączniki edytowalne - nr 1.1, 1.2, 2, 3 - plik

załącznik - koszytorys do cz nr 1 - plik

załącznik - koszytorys do cz nr 2 - plik

odpowiedzi na pytania - plik pdf

modyfikacja ogłoszenia - pismo  - plik pdf

załacznik nr 4.1 i 4.2 do ogłoszenia - modyfikacja - plik pdf

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyniku  - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

 

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-7-PN/ORPEG/PCN/2018 ZP-7-PN/ORPEG/WWOPP/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 5 grudzień 2018 r godzina 12:00

Świadczenie usługi magazynowania na rzecz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.

ogłoszenie- plik pdf

SIWZ - pilk pdf

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyborze - plik pdf

POSTĘPOWANIE NR ZP-6-PN/ORPEG/WWOPP/2018

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA TERMIN SKŁADANIA OFERT 8 listopada 2018 r. godzina 12:00

TERMIN SKŁADANIA OFERT 25 października 2018 r. godzina 12:00

Zakup i dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Warszawie.

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załącznik nr 3a - edytowalny - plik

zmiana ogłoszenia - plik pdf

zmiana terminu składania ofert - plik pdf

odpowiedzi na pytania -  plik pdf

załącznik nr 3a - modyfikacja - plik

załącznik nr 4 - modyfikacja - plik

zmiana ogłoszenia 2 - plik pdf

zmiana terminu składania ofert 2 - plik pdf

odpowiedzi na pytania 2 - plik pdf

załącznik nr 3a - modyfikacja 2 - plik

załącznik nr 4 - modyfikacja 2 - plik pdf

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-4-US/ORPEG/PCN/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 1 października 2018 r godzina 12:00

Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na 70 - godzinnych kursach języka polskiego dla repatriantów i członków ich rodzin w tym zapewnienie materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć.

ogłoszenie- plik pdf

odpowiedzi na pytania - plik pdf

modyfikacja ogłoszenia - pismo - plik pdf

formularze ofertowe po modyfikacji - plik edytowalny

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyniku  - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-4-US/ORPEG/PCN/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 1 października 2018 r godzina 12:00

Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na 70 - godzinnych kursach języka polskiego dla repatriantów i członków ich rodzin w tym zapewnienie materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć.

ogłoszenie- plik pdf

odpowiedzi na pytania - plik pdf

modyfikacja ogłoszenia - pismo - plik pdf

formularze ofertowe po modyfikacji - plik edytowalny

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyniku  - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-5-PN/ORPEG/WWOPP/2018

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 17 września 2018 r godzina 15:00

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 13 września 2018 r godzina 12:00

TERMIN SKŁADANIA OFERT 10 września 2018 r godzina 12:00

Zakup i dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załącznik 3a do SIWZ - plik

załącznik 4 do SIWZ - plik

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik pdf

modyfikacja SIWZ - zmiana terminu składania ofert - pismo - plik pdf

odpowiedź na pytanie - plik pdf

załącznik nr 3a do SIWZ - plik pdf

załącznik nr 3a do SIWZ - plik

załącznik nr 4 do SIWZ - plik pdf

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik pdf

modyfikacja SIWZ 2 - zmiana terminu składania ofert 2 - pismo - plik pdf

odpowiedzi na pytania - plik pdf

załącznik nr 3a - modyfikacja 2 - plik pdf

załącznik nr 3a - modyfikacja 2 - plik

załącznik nr  4 - modyfikacja 2 - plik pdf

informacja z otwarcia - plik pdf

informacja o wyniku postępowania w części nr 1 i unieważnieniu postępowania w częsci nr 2 - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-3-US/ORPEG/PCN/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 26 września 2018 r godzina 9:30

Zapewnienie noclegu, wyżywienia i sal dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą podczas kursu dla repatriantów  i członków ich rodzin prowadzonego w formie obozu stacjonarnego w Warszawie.

ogłoszenie - plik pdf

formularz ofertowy - plik edytowalny

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyniku postępowania  - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

 

Postępowanie ZP-2-US/ORPEG/PCN/2018

Zapewnienie noclegu, wyżywienia i sal dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą podczas kursu dla repatriantów i członków ich rodzin prowadzonego w formie obozu stacjonarnego w Poznaniu i Warszawie.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 24.08.2018 r. do godziny 13:45

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 21.08.2018 r. do godziny 12:00

Termin składania ofert 14.08.2018 r. do godziny 12:00

ogłoszenie - plik pdf

zmiana terminu składania ofert - plik pdf

odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert - plik pdf

formularze ofertowe po zmianie - edytowalne - plik

informacja z otwarcia - plik pdf

unieważnienie części nr 2 zamówienia - plik pdf

informacja o wyniku części nr 1 zamówienia - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

POSTĘPOWANIE NR ZP-1-US/ORPEG/PCN/2018

UWAGA ZMINA TERMINU SKŁADANIA OFRET NA 9 lipca 2018 r godzina 13:00

TERMIN SKŁADANIA OFERT 5 lipca 2018 r godzina 9:00

Zapewnienie noclegu, wyżywienia i sal dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą podczas kursu dla repatriantów i członków ich rodzin prowadzonego w formie obozu stacjonarnego we Wrocławiu.

ogłoszenie -plik pdf

zmiana terminu składnia - pismo - plik pdf

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-1-US/ORPEG/WWOPP/2018

UWAGA ZMINA TERMINU SKŁADANIA OFRET NA 11 lipca 2018 r godzina 12:00

UWAGA ZMINA TERMINU SKŁADANIA OFRET NA 6 lipca 2018 r godzina 12:00

TERMIN SKŁADANIA OFERT 4 lipca 2018 r godzina 12:00

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

ogłoszenie - plik pdf

załącznik 1A - plik edytowalny

zmiana terminu składania ofert - plik pdf

zmiana terminu składania ofert 2 - plik pdf 

odpowiedzi na pytania - plik pdf

załączniki 1, 2 i 3 edytowalne - plik

informacja z otwarcia - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówiena - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-4-PN/ORPEG/WWOPP/2018

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  NA 3 LIPCA 2018 r godzina 12:00

TERMIN SKŁADANIA OFERT 22 czerwca 2018 r godzina 12:00

Świadczenie usługi magazynowania na rzezcz Ośrodka Rozwoju Polkiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie (postępowanie drugie).

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

zmiana ogłoszenia - plik pdf

modyfikacja SIWZ - pismo - plik pdf

odpowiedzi na pytania - plik pdf

modyfikacja załącznika nr 7 do załącznika nr 4 do SIWZ - pismo - plik pdf

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja o wyniku - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-2-PN/ORPEG/WWOPP/2018

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 8 czerwca 2018 r godzina 12:00

TERMIN SKŁADANIA OFERT 5 czerwca 2018 r godzina 12:00

Zakup i dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załącznik nr 3a - plik

zmiana ogłoszenia - plik pdf

zmiana ogłoszenia 2 plik - pdf

zmiana terminu składania ofert - pismo - plik pdf

odpowiedzi na pytania - plik pdf

załącznik nr 3a do SIWZ - modyfikavcja - plik

informacja z otwarcia ofert - plik pdf

informacja z otwarcia - SPROSTOWANIE - plik pdf

informacja o wyniku postępowania w części nr 1 i 3 - plik pdf

informacja o wyniku postępowania w części nr 2 - plik pdf

informacja o unieważnieniu postępowania w częsci przetargowej nr 2- plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-3-PN/ORPEG/WWOPP/2018

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 13 czerwca 2018 r godzina 12:00

TERMIN SKŁADANIA OFERT 11 czerwca 2018 r godzina 12:00

Świadczenie usługi magazynowania na rzezcz Ośrodka Rozwoju Polkiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.

ogłoszenie- plik pdf

SIWZ - plik pdf

odpowiedzi na pytania - pilk pdf

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik pdf

zmiana terminu skłądania ofert - pismo - plik pdf

unieważnienie postępowania - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-1-PN/ORPEG/WWOPP/2018

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA  07 maja 2018 r godzina 12:00

TERMIN SKŁADANIA OFERT 27 kwietnia 2018 r godzina 12:00

Zakup i dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załącznik nr 3a - plik

załącznik nr 4 - plik pdf

odpowiedzi na pytania - plik pdf

zmiana ogłoszenia - plik pdf

informacja o zmianie ogłoszenia - plik pdf

załącznik nr 3a-modyfikacja - plik

załącznik nr 4 - modyfikacja - plik

odpowiedzi na pytania 2 - plik pdf

załącznik nr 3a-modyfikacja 2 - plik

 załącznik nr 4 - modyfikacja 2 - plik

modyfikacja 3 załaczników nr 3a i 4 a - plik pdf

załącznik nr 3a-modyfikacja 3 - plik 

 załącznik nr 4 - modyfikacja 3 - plik

informacja z otwarcia - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

 

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-2-US/ORPEG/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 9 kwietnia 2018 r godzina 12:00

Zapewnienie wyżywienia, noclegów i sal dydaktycznych podczas  szkolenia organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

ogłoszenie - plik pdf


informacja z otwarcia - plik pdf

informacja o wyniku - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-1-US/ORPEG/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 31 stycznia 2018 r godzina 12:00

Zapewnienie wyżywienia, noclegów i sal dydaktycznych podczas kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

ogłoszenie - plik pdf

załączniki edytowalne - plik

informacja z otwarcia - plik pdf

informacja o wyniku w części zamówienia nr 1 -plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia w częsci nr 1 -plik pdf

informacja o unieważnieniu w częsci nr 2 - plik pdf

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego