Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Zamówienia publiczne zakończone - 2017

 

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-3-PN/ORPEG/WWOPP/2017

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  na 18 grudnia 2017 r. do  godziny 13:00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  na 13 grudnia 2017 r. do  godziny 13:00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  na 8 grudnia 2017 r. do  godziny 13:00

TERMIN SKŁADANIA OFERT - 4 grudnia 2017 r godzina 12:00

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

ogłoszenie - plik pdf

Załączniki edytowalne - plik

Załącznik nr 1.1.A - plik

Załącznik nr 1.2.A - plik

zmiana terminu składania ofert - plik pdf

zmiana terminu składania ofert 2 - plik pdf

zmiana terminu składania ofert 3 - plik pdf

odpowiedzi na pytania - plik pdf

informacja z otwarcia - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-3-PN/ORPEG/WWOPP/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT -21 listopada 2017 r godzina 12:00

Świadczenie usługi magazynowania na rzecz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.

ogłoszenie - plik pdf

 SIWZ - plik pdf

załączniki edytowalne - plik

informacja z otwarcia - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-2-PN/ORPEG/WWOPP/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT - 3 listopada 2017 r godzina 12:00

TERMIN OTWARCIA OFERT - 3 listopada 2017 r. godzina 12:30 

Zakup i dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej edukacji za Granicą w Warszawie. 

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załączniki edytowalne ( bez załącznika nr 4) - plik 

załącznik nr 4 edytowalny - plik 

zmiana ogłoszenia - plik pdf

odpowiedzi na pytania - plik pdf

MODYFIKACJA SIWZ I ZAŁACZNIKÓW(modyfikacja dotyczy zmian w załacznikach nr 3.2a, 3.3a, 3.4a, 3.5a oraz zmiany w załaczniku nr 4 - w zakresie wskazanym w odpowiedzi na pytania, a także terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert)

SIWZ - modyfikacja - plik pdf

załącznik nr 4 edytowalny - MODYFIKACJA - plik 

informacja z otwarcia - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-4-US/ORPEG/PCN/2017

 Zapewnienie noclegu, wyżywienia i sal dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą podczas kursu dla repatriantów i członków ich rodzin prowadzonego w formie obozu stacjonarnego w Warszawie.

ogłoszenie - plik pdf

załączniki edytowalne - plik 

informacja z otwarcia - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

  

POSTĘPOWANIE NR ZP-5-US/ORPEG/PCN/2017

Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie przeprowadzenia kursu z języka polskiego dla repatriantów i członków ich rodzin na obozie stacjonarnym w Warszawawie, w tym zapewnienie materiąłów dydaktycznych.

 ogłoszenie - plik pdf

załączniki edytowalne - plik

informacja z otwarcia - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

informacja o udzileniu zamówienia - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-3-US/ORPEG/PCN/2017

TERMIN SKAŁADANIA OFERT - 18 sierpnia 2017 r. godzina 11:00

Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na 70-godzinnych kursach jezyka polskiego dla repatriantrów i członków ich rodzin w tym zapewnienie materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć. 

ogłoszenie - plik pdf

załącznik nr 1 - plik edytowalny 

załącznik nr 1.1 - plik edytowalny 

załącznik nr 2 - plik edytowalny

załącznik nr 3 - plik edytowalny

informacja z otwarcia - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

informacja o udzileniu zamówienia 2 - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-1-PN/ORPEG/WWOPP/2017

TERMIN SKAŁADANIA OFERT - 13 czerwca 2017 r. godzina 12:00

ZMIANA TERMINU SKAŁADANIA OFERT - 21 czerwca 2017 r. godzina 12:00

ZMIANA TERMINU SKAŁADANIA OFERT - 27 czerwca 2017 r. godzina 12:00

Zakup i dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej edukacji za Granicą w Warszawie. 

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załącznik nr 3.1a - edytowalny

załącznik nr 3.2a - edytowalny

załącznik nr 3.3a - edytowalny

załącznik nr 3.4a - edytowalny

załącznik nr 3.5a - edytowalny

 załącznik nr 4 - edytowalny

zmiana ogłoszenia - plik pdf

modyfikacja SIWZ - pismo - plik pdf

SIWZ - modyfikacja - plik plik 

zmiana ogłoszenia 2 - plik pdf

modyfikacja SIWZ 2 - pismo - plik pdf

SIWZ - modyfikacja 2 - plik pdf

odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 23.06.2017 r.  - plik pdf

załącznik nr 4 po zmianach - edytowalny

załącznik nr 3.1a po zmianach - edytowalny 

załącznik nr 3.2a po zmianach - edytowalny

załącznik nr 3.3a po zmianach - edytowalny

załącznik nr 3.4a po zmianach - edytowalny

załącznik nr 3.5a po zmianach - edytowalny

informacja z otwarcia - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-2-US/ORPEG/PCN/2017

TERMIN SKAŁADANIA OFERT - 29 czerwca 2017 r. godzina 10:00

Zapewnienie noclegu, wyżywienia i sal dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą podczas kursu dla repatriantów i członków ich rodzin prowadzonego w formie obozu stacjonarnego w Krakowie i w Gdańsku. - POSTĘPOWANIE  2

ogłoszenie - plik pdf

załączniki edytowalne - plik 

informacja z otwarcia - plik pdf

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-1-US/ORPEG/PCN/2017

TERMIN SKAŁADANIA OFERT - 21 czerwca 2017 r. godzina 9:00

Zapewnienie noclegu, wyżywienia i sal dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą podczas kursu dla repatriantów i członków ich rodzin prowadzonego w formie obozu stacjonarnego w Krakowie i w Gdańsku.

ogłoszenie - plik pdf

załączniki edytowalne - plik edytowalny

informacja z otwarcia  - plik pdf

informacja o unieważnieniu postępowania - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-2-US/ORPEG/2017

termin składania ofert 24 kwietnia 2017 r. godzina 13:00

UWAGA: ZMIANA TERMINU składania ofert NA DZIEŃ 28 kwietnia 2017 r. godzina 13:00

UWAGA: ZMIANA TERMINU składania ofert NA DZIEŃ 4 maja 2017 r. godzina 13:00

 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

 ogłoszenie  - plik pdf

załączniki edytowalne (bez załaczników 1.1.A i 1.2.A) - plik

załącznik edytowalny (1.1.A.) - plik 

załącznik edytowalny (1.2.A) - plik

 zmiana terminu składania ofert - pismo - plik pdf

odpowiedzi na pytania, zmiana terminu skłądania ofert - plik pdf

załacznik nr 1.1.A po modyfikacji - plik

odpowiedzi na pytania 2 - plik pdf

Odpowiedź na pytanie nr 2 powinna być datowana na dzień 28 kwietnia 2017 r.. Zamawiający omyłkowo wpisał datę 8 kwietnia 2017 r.

odpowiedzi na pytanie 3 - plik pdf

informacja z otwarcia - plik pdf

informacja o wyniku - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-1-US/ORPEG/2017

termin składania ofert  10 marca 2017 r.  godzina 11:00

zmiana terminu składania ofert - 14 marca 2017 r. godzina 13:30

Zapewnienie wyżywienia, noclegów i sal dydaktycznych podczas kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

ogłoszenie - plik pdf

załaczniki edytowalne - plik

odpowiedź na pytanie - plik pdf

modyfikacja załącznika nr 1.1. do Ogłoszenia - formularz ofertowy część zamówienia nr 1 - plik pdf

modyfikacja załącznika nr 1.1. do Ogłoszenia - formularz ofertowy część zamówienia nr 1 - plik edytowalny

odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - plik pdf

informacja z otwarcia - plik pdf

informacja o wyniku częśći przetargowej nr 1 - plik pdf

informacja o wyniku częśći przetargowej nr 3 - plik pdf

informacja o wyniku częsci przetargowej nr 2 - plik pdf

informacja o udzieleniu zamówienia - plik pdf

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego