Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Postępowania przetargowe 2016 zakończone

  

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-15-PN/ORPEG/2016

termin składania ofert - 5 stycznia 2017 r.  godzina 12:00

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - termin składania ofert  9 stycznia 2017 r.  godzina 12:00

Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży, dostarczania biletów na przewozy lotnicze, kolejowe, autobusowe w komunikacji krajowej i międzynarodowej, wraz z dodatkowym ubezpieczeniem w czasie ubezpieczeniem w czasie odbywania podróży służbowych. 

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załączniki edytowalne - plik

odpowiedzi na pytania - plik pdf

zmiana ogłoszenia - plik pdf

modyfikacja SIWZ - pismo - plik pdf

informacja z otwarcia - plik pdf

informacja z otwarcia - SPROSTOWANIE - plik pdf

informacja o wyniku - plik pdf

 

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-1-PN/ORPEG/ 2016

termin składania ofert - 23 grudnia 2016 r.  godzina 12:00

Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży, dostarczania biletów na przewozy lotnicze, kolejowe, autobusowe w komunikacji krajowej i międzynarodowej, wraz z dodatkowym ubezpieczeniem w czasie ubezpieczeniem w czasie odbywania podróży służbowych. 

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - pilk pdf

załączniki edytowalne - plik

modyfikacja SIWZ - pismo - plik pdf

odpowiedzi na pytania - plik pdf

modyfikacja SIWZ 2 - pismo - plik pdf

formularz oferty (załącznik nr 3 do SIWZ) - modyfikacja - wersja edytowalna - plik

modyfikacja SIWZ - plik pdf - modyfikacja w pkt 18.2.1.3 oraz w załaczniku nr 3 do SIWZ

informacja z otwarcia -plik pdf

informacja o wyniku  - unieważnienie postępowania - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-13-PN/ORPEG.2016

termin składania ofert - 24 listopada godzina 13:00

termin składania ofert - 21 listopada godzina 13:00

Świadczenie na rzecz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie usługi magazynowania w tym konfekcjonowania w zestawy, znakowania, sortowania i wysyłki podręczników i pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych za granicą i środowisk polonijnych.

ogłoszenie - plik pdf 

SIWZ - plik pdf

załączniki edytowalne - plik

zmiana załącznika - plik pdf

modyfikacja SIWZ - pismo - plik pdf

SIWZ modyfikacja 2 - plik pdf

odpowiedzi na pytania - plik pdf

informacja z otwarcia - plik pdf

informacja o wyniku postępowania w części przetargowej nr 2 - plik pdf

informacja o wyniku postępowania w częsci przetargowej nr1 - plik pdf 

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-11-PN/ORPEG/2016

 termin składania ofert - 17 listopada 2016 r. do godziny 12:30

 Magazynowanie, kompletowanie, pakowanie i wysyłka.

 ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załączniki edytowalne - plik 

załącznik nr 3a edytowalny - plik

odpowiedzi na pytania - plik pdf

odpowiedzi na pytania 2 - plik pdf

informacja z otwarcia - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-10/ORPEG/2016

UWAGA: NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT - 21 listopada 2016 r. do godziny 14:45

UWAGA: NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT - 18 listopada 2016 r. do godziny 14:30

UWAGA: NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT - 16 listopada 2016 r. do godziny 14:45

termin składania ofert - 5 listopada 2016 r. do godziny 14:45

Nabycie na podstawie umowy sprzedaży podręczników, pomocy dydaktycznych i książek przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie wraz z ich dostarczeniem do miejsca wskazanego oprzez Zamawiającego. 

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załaczniki edytowalne - plik 

załącznik nr 3a do SIWZ - plik 

zmiana ogłoszenia - plik pdf

modyfikacja SIWZ - pismo - plik pdf

SIWZ modyfikacja - plik pdf

aktualizacja załącznika nr 3a do SIWZ - plik

odpowiedzi na pytania 2 - plik pdf

zmiana ogłoszenia 2 - plik pdf

modyfikacja SIWZ 2 - pismo - plik pdf

SIWZ modyfikacja 2 - plik pdf

odpowiedzi na pytania 2 - plik pdf

zmiana ogłoszenia 3 - plik pdf

modyfikacja SIWZ - pismo - plik pdf

SIWZ modyfikacja 3 - plik pdf

odpowiedzi na pytania 3 - plik pdf

załacznik nr 3a - modyfikacja - plik

informacja z otwarcia - plik pdf

  imformacja na wyniku - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-9-PN/ORPEG/PCN/2016

termin składania ofert - 2 listopada 2016 r. do godziny 12:30

Dostawa map.

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załączniki edytowalne - plik pdf

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Pytanie nr 1 - Jakiej liczby map dotyczy Zamówienie?

Odpowiedź nr 1 -  Przedmiot Zamówienia dotyczy 700 szt. map dwustronnych lub 1400 szt. map jednostronnych.

informacja z otwarcia - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-12/ORPEG/2016

termin składania ofert - 16 listopada 2016 r. do godziny 14:45

UWAGA: prawidłowy termin skłądania ofert - 16 listopada 2016 r. do godziny 13:30

Zapewnienie noclegu, wyżywienia i sal dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą podczas kursu dla repatriantów i członków ich rodzin prowadzonego w formie obozu stacjonarnego w Warszawie.

 ogłoszenie  - plik pdf

 SIWZ - plik pdf

 załączniki edytowalne - plik

informacja o modyfikacji SIWZ - plik pdf

zmiana ogłoszenia - plik pdf

modyfikacja SIWZ - pismo - plik pdf

SIWZ modyfikacja - plik pdf

 informacja z otwarcia - plik pdf

informacja o wyniku - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-7-PN-ORPEG/PCN/2016

termin składania ofert 5 sierpnia 2016 do godziny 13:15

Nabycie na podstawie umowy sprzedaży podręczników dla repatriantów i członków ich rodzin wraz z ich dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiające

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP- -PN/OREPG/2016

termin składania ofert - 28 lipca 2016 r. godz. 13:45

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - AKTUALNY TERMIN TO 3 SIERPNIA 2016 ROKU DO GODZINY 13:45 - OTWARCIE OFERT O GODZINIE 14:00 w siedzibie zamawiającego Warszawa, ul. Rolna 175.

Świadczenie usługi magazynowania, znakowania, kompletowania, pakowania i wysyłki książek do szkół polskich za granicą oraz uczniów kształcenia na odległość dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.  

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załącznik nr 3a do SIWZ - plik

załączniki edytowalne - plik 

odpowiedzi na pytania - plik pdf

załacznik nr 3a - MODYFIKACJA - plik edytowalny - plik

zmiana ogłoszenia - plik pdf

zmiana załacznika nr 3a - plik pdf - zmiana dotyczy pkt 5 i pozycji dotyczącej pakowania, znakowania i kompletowania

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP -6- PN/ORPEG/PCN/2016 

termin składania ofert - 21 lipca 2016 r. do godziny 12:30 

Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na obozie adaptacyjno jezykowym dla repatriantów i członków ich rodzin w Gdańsku. 

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załączniki edytowalne - plik

informacja o wyniku - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP -5- PN/ORPEG/PCN/2016  

termin składania ofert - 8 lipca 2016 r. do godziny 12:45

aktualny termin składania ofert - 13 lipca 2016 r. do godziny 13:45 GODZINA OTWARCIA 14:00

Zapewnienie noclegu, wyżywienia i sal dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą podczas kursu dla repatriantów i  członków ich rodzin prowadzonego w formie obozu stacjonarnego w Gdańsku.

ogłoszenie - plik pdf 

SIWZ - plik pdf

załączniki edytowalne - plik

odpowiedzi na pytania - plik pdf

odpowiedzi na pytania 2 - plik pdf

SIWZ modyfikacja - plik pdf

zmiana ogłoszenia - plik pdf

odpowiedzi na pytania 3 - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP -2- PN/ORPEG/PCN/2016  

termin składania ofert - 28 czerwca 2016 r. do godziny 12:45

Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na obozach adaptacyjno językowych dla repatriantów i członków ich rodzin.

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załączniki w wersji edytowalnej - plik

zmiana ogłoszenia - plik pdf

zmiana ogłoszenia 2 - plik pdf

SIWZ modyfikacja -  plik pdf - zmiana w pkt 7, pkt 8.2.3.,załaczniku nr 8 do SIWZ

załączniki po modyfikacji w wersji edytowalnej - plik

informacja o wyniku postępowania- części przetargowe 5 i 6 - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - części przetargowe 1, 2, 3 - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP - 4 - PN/ORPEG/PCN/2016  

termin składania ofert - 29 czerwca 2016 r. do godziny 13:00

Nabycie na podstawie umowy sprzedaży podręczników dla repatriantów i członków ich rodzin wraz z ich dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załączniki w wersji edytowalnej - plik

pismo w sprawie modyfikacji SIWZ - plik pdf

modyfikacja SIWZ - plik pdf

odpowiedzi na pytania - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP - 3 - PN/ORPEG/PCN/2016 

termin składania ofert - 29 czerwca 2016 r. do godziny 12:45

Zapewnienie noclegu, wyzywienia i sali dydaktycznej dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą dla uczestników kursu Efektywne  metody nauczania języka polskiego
 
ogłoszenie - plik pdf
 
SIWZ - plik pdf
 
informacja o wyniku - plik pdf
 

POSTĘPOWANIE NR ZP-1-PN/ORPEG/PCN/2016

termin składania ofert - 15 czerwca 2016 r. do godziny 12:45
AKTUALNY termin składania ofert - 17 czerwca 2016 r. do godziny 13:45

Zapewnienie noclegu, wyżywienia i sal dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą podczas kursu dla repatriantów i  członków ich rodzin prowadzonego w formie obozu stacjonarnego w Krakowie i Poznaniu.

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załączniki w wersji edytowalnej - plik

odpowiedzi na pytania - plik pdf

odpowiedzi na pytania 2 - plik pdf

zmiana ogłoszenia - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-7-PN/ORPEG/2016
termin składania ofert - 10 czerwca 2016 r. do godziny 12:45

Zapewnienie noclegu, wyżywienia, sal dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą podczas  przeprowadzanego w Warszawie, w okresie od 27 czerwca do 30 czerwca 2016 roku spotkania podsumowującego dla nauczycieli.

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ wraz z załacznikami - plik pdf

załączniki w wersji edytowalnej - plik

informacja o wyniku - plik pdf

 
POSTĘPOWANIE NR ZP-8-PN/ORPEG/2016
termin składania ofert - 10 czerwca 2016 r. do godziny 13:00
 
Nabycie na podstawie umowy sprzegaży podręczników, pomocy dydaktycznych i książek przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie wraz z ich dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
 
ogłoszenie - plik pdf
 
SIWZ wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6,7 - plik pdf
 
załącznik nr 3a do SIWZ - plik pdf
 
załączniki nr 1,2,3,6,7 w wersji edytowalnej - plik
 
załącznik nr 3a do SIWZ w wersji edytowalnej - plik
 
odpowiedzi na pytania - plik pdf
 
załącznim nr 3a do SIWZ po modyfikacji w wersji edytowalnej - plik 
 
informacja o wyniku - plik pdf

 

POSTĘPOWANIE NR ZP-4-PN/ORPEG/2016
aktualny termin składania ofert - 6 czerwca 2016 r. do godziny 13:00
Nabycie na podstawie umowy sprzegaży podręczników, pomocy dydaktycznych i książek przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie wraz z ich dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

 ogłoszenie - plik pdf

 SIWZ - plik pdf

 załącznik nr 3a - plik pdf

 załącznik nr 3a  - plik edytowalny

 pozostałe załaczniki - plik edytowalny

 SIWZ modyfikacja - pismo - plik pdf

 SIWZ modyfikacja - plik pdf

 UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - w związku z napływającymi informacjami o niedostępności poszczególnych pozycji,  Zmawiający przedłużył termin składania ofert. Zamieszczenie odpowiedzi na napływające pytania nastąpi po weryfikacji  informacji od Wykonawców i planowane jest na dzień 31 maja 2016 r.

 zmiana ogłoszenia - plik pdf

 SIWZ modyfikacja 2 - pismo - plik pdf

 SIWZ modyfikacja 2 - plik pdf

 odpowiedzi na pytania - plik pdf

 załącznik nr 3a do SIWZ po modyfikacji - plik pdf

 załącznik nr 3a do SIWZ po modyfikacji - plik edytowalny

 informacja o wyniku - plik pdf

Nabycie na podstawie umowy sprzegaży podręczników, pomocy dydaktycznych i książek przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie wraz z ich dostarczeniem do miejsca wskazanego przez zamawiającego.

ogłoszenie - plik

SIWZ - plik pdf

załacznik nr 3a - plik pdf

załącznik nr 3a plik edytowalny - plik

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

 

Zapewnienie noclegu, wyzywienia, sal dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą podczas przeprowadzanego w Warszawie, w okresie od 27 czerwca do 30 czerwca 2016 roku spotkania podsumowujacego dla nauczycieli.

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załaczniki edytowalne - plik

odpowiedź na pytanie Wykonawcy - plik pdf

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

zmiana głoszenia - plik pdf

modyfikacja SIWZ wraz z załącznikami 3a i 4 - pismo - plik pdf

modyfikacja OPZ - plik pdf

modyfikacja załącznika nr 3a do SIWZ - plik pdf

załacznik 3a po modyfikacji - plik edytowalny

INFORMACJA o wyniku postępowania - plik pdf

 

Zapewnienie noclegu, wyzywienia, sal dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą podczas przeprowadzanego w Warszawie, w okresie od 27 maja do 30 maja 2016 roku kursu dla nauczycieli.

 ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

 

Świadczenie usługi rezerwacji, sprzedaży, dostarczania biletów na przewozy lotnicze, kolejowe, autobusowe w komunikacji krajowej i miedzynarodowej, wraz z dodatkowym ubezpieczeniem w czasie odbywania podróży służbowych

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

odpowiedzi na pytania - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

 

Świadczenie usługi magazynowania i wysyłki podreczników i innych pomiocy dydaktycznych do szkolnych ośrodków nauczania jezyka polskiego za granica i środkowisk polonijnych

ogłoszenie - plik pdf

 SIWZ - plik pdf

odpowiedzi na pytania - plik pdf

modyfikacja SIWZ - pismo - plik pdf

SIWZ modyfikacja - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego