Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Postępowania przetargowe 2014 - archiwum

Postępowania przetargowe 2014 - archiwalne

 

Świadczenie usługi magazynowania i wysyłki podreczników i innych pomocy dydaktycznych do szkolnych ośrodków nauczania języka polskiego za granicą i środowisk polonijnych.

 

ogłoszenie - plik pdf

 

SIWZ - plik pdf

 

informacja o wyniku - plik pdf

 

 

 

Nabycie na podstawie umowy sprzedaży podręczników, literatury fachowej, pomocy dydaktycznych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą  z siedzibą w Warszawie i Lublinie wraz z ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego. 

 

ogłoszenie -plik pdf

 

SIWZ - plik pdf

 

załącznik nr 3a - edytowalny

 

załączniki nr 1, 2, 3, 6 - edytowalne

 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik pdf

 

modyfikacja SIWZ-pismo - plik pdf

 

SIWZ - modyfikacja - plik pdf

 

załącznik nr 3a - modyfijacja - edytowalny

 

modyfikacja II SIWZ - pismo - plik pdf

 

SIWZ - modyfikacja II - plik pdf

 

odpowiedzi na pytania wykonawców - plik pdf

 

modyfikacja załącznika nr 3a do SIWZ - pismo - plik pdf

 

załącznik nr 3a do SIWZ - modyfikacja III - plik edytowalny

 

informacja o wyniku postepowania - plik pdf 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Mercedes Benz Vaneo

ogłoszenie - plik pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Fiat Punto 1,2 Clasic

ogłoszenie - plik PDF

Świadczenie usług prawniczych polegajacych na wykonywaniu zastepstwa procesowego oraz doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego.

ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - plik 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik pdf

Świadczenie usługi magazynowania i wysyłki podręczników i innych pomocy dydaktycznych do szkolnych ośrodków nauczania języka polskiego za granicą i środkowisk polonijnych, dla Osrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

ogłoszenie o zamówieniu - plik 

SIWZ - plik pdf

wyjasnienia do SIWZ - plik pdf

informacja o wyniku postepowania - plik pdf

Świadczenie usługi informatycznej polegajacej na kolokacji serwerów i innych urządzeń dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

ogłoszenie o zamówieniu - plik

SIWZ - plik pdf

załącznik nr 4 do SIWZ - plik Word

odpowiedź na pytania do SIWZ - plik pdf

odpowiedź na pytania nr 2 do SIWZ - plik pdf

ogłoszenie o wyniku - plik pdf

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik 

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym.

ogłoszenie o zamówieniu - plik pdf

SIWZ - plik pdf

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik

modyfikacja SIWZ - plik pdf

odpowiedź na pytania do SIWZ  - plik pdf

modyfikacja SIWZ 12 marca 2014 roku- plik pdf 

SIWZ - tekst jednolity 12 marca 2014 roku - plik pdf

informacja o unieważnieniu postępowania - plik pdf

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym - przetarg powtórzony.

ogłoszenie o zamówieniu - plik

SIWZ - plik pdf

ogłoszenie o zmianie - plik 

modyfikacja SIWZ - plik pdf

odpowiedź na pytania do SIWZ - plik pdf

SIWZ teks jednolity po modyfikacji - plik pdf

informacja o unieważnieniu postepowania - plik pdf

Dostawa druków szkolnych i akcydensowych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

ogłoszenie o zamówieniu - plik

SIWZ - plik pdf

załącznik nr 4a do SIWZ - plik  

załącznik nr 4b do SIWZ - plik

informacja o wyniku postepowania - plik pdf

Świadczenie usług rezerwacji, sprzedazy, dostarczania biletów lotniczych i kolejowych z dodatkowym ubezpieczeniem w czasie odbywania podróży służbowych.

ogłoszenie o zamówieniu - plik 

SIWZ - plik pdf

odpowiedź na pytania do SIWZ - plik pdf

modyfikacja SIWZ - plik pdf

ogłoszenie o zmianie - plik

odpowiedź na pytania do SIWZ - 2 - plik pdf 

informacja o wyniku postepowania - plik pdf

ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf

Usługi hotelarskie (wraz z zapewnieniem śniadań, obiadów i kolacji wraz z przerwami kawowymi), wynajem sal dydaktycznych oraz transportu dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą podczas prowadzonych w Warszawie szkoleń.

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

informacja o wyniku - plik pdf

Wynajem sali konferencyjnej na 200 osób wraz ze sprzętem konferencyjnym i obsługą techniczną, zapewnienie cateringu dla 200 osób podczas konferencji „25 lat kierowania nauczycieli za granicę” oraz usług restauracyjnych dla maksymalnie 170 osób w dniu 23 czerwca 2014 roku dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załącznik nr 7 - plik w kolorze

odpowiedź na pytania do SIWZ - plik pdf

modyfikacja SIWZ - pismo - plik pdf

SIWZ po modyfikacji - plik pdf

odpowiedź na pytania do SIWZ - plik pdf

 informacja o uniewaznieniu przetargu -  plik pdf

Usługa restauracyjna i hotelarska polegajaca na zapewnieniu noclegów i wyzywienia dla Osrodka Rozwoju Polskiej edukacji za Granicą dla maksymalnie 10 osób podczas konferencji " 25 lat kierowania nauczycieli za granica" w dniach od 22 czerwca 2014 roku do dnia 24 czerwca 2014 roku.

 ogłoszenie - plik pdf

 SIWZ - plik pdf

informacja o unieważnieniu - plik pdf

Usługi hotelarskie (wraz z zapewnieniem śniadań, obiadów i kolacji wraz z przerwami kawowymi) oraz wynajem sali konferencyjnej dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą podczas spotkania zarzadczego w dniach 28-30 maja 2014 roku.

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załaczniki nr 1, 2, 3, 3a, 6 w wersji edytowalnej - plik

odpowiedź na pytania - plik pdf

modyfikacja SIWZ - pismo - plik pdf

SIWZ - modyfikacja - plik pdf

odpowiedź na pytania do SIWZ II - plik pdf

modyfikacja SIWZ II- pismo - plik pdf

SIWZ - modyfikacja II - plik pdf

informacja o wyniku - plik pdf

Zapewnienie wyżywienia, noclegu, 5 sal dydaktycznych i autokaru do dwukrotnego przejazdu w terminie od dnia 02.07. 2014 r. do dnia 09.07.2014 r. dla grupy maksymalnie 70 uczestników szkolenia oraz w terminie od dnia 11.07.2014 r. do dnia 18.07.2014 r. dla grupy maksymalnie 70 uczestników w Lublinie lub okolicach Lublina, w odległości do 30 km, w miejscowości ze statusem uzdrowiska

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

odpowiedzi na pytania do SIWZ - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

Zapewenienie cateringu dla maksymalnie 150 osób podczas konferencji "25 lat kierowania nauczycieli za granicę" oraz usług restauracyjnych dla maksymalnie 120 osób w dniu 23 czerwca 2014 roku dla Osrodka Rozwoju Polskiej edukacji za Granicą.

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załączniki w wersji edytowalnej - plik

wynik postępowania dla części nr 2 - plik pdf

wynik postępowania dla części nr 1 - plik pdf

Świadczenie usługi informatycznej polegającej na: asyście technicznej,  wsparciu w zakresie obsługi serwerów oraz pomocy informatycznej w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w zakresie prowadzonej przez niego działalności statutowej. 

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załaczniki nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 do SIWZ w formie edytowalnej - plik

zmiana ogłoszenia - plik pdf

modyfikacja SIWZ - pismo - plik pdf

SIWZ po modyfikacji - plik pdf

załącznik nr 3 do SIWZ w wersji edytowalnej - po modyfikacji - plik pdf

zmiana ogłoszenia - plik pdf

modyfikacja II SIWZ - pismo - plik pdf

SIWZ po modyfikacji II - plik pdf

załącznik nr 3 do SIWZ po modyfikacji w wersji edytowalnej -plik

informacja o wyniku - plik pdf

Ubezpieczenie od nastepstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia nauczycieli polskich kierowanych do pracy dydaktyczej za granicą.

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załączniki nr 1, 2, 3, 5, 6 w formie edytowalnej - plik

odpowiedź na pytania do SIWZ - plik pdf

ogłoszenie o wyniku - plik pdf

Zapwenienie wyżywienia, noclegu, sali dydaktycznej oraz transportu dla grupy liczacej maksymalnie 30 osób podczas szkolenia nauczycieli Szkół Europejskich.

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

odpowiedzi na pytania do SIWZ - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

Usługi edukacyjne i szkoleniowen w zakresie przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach adaptacyjnych i kursach jezyka polskiego dla repatriantów i członków ich rodzin w Lublinie

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

odpowiedzi na pytania do SIWZ - plik pdf

modyfikacja SIWZ - pismo - plik pdf

SIWZ modyfikacja - plik pdf

informacja o wyniku dla części przetargowych nr 3, 4, 5, 6, 7 - plik pdf

informacja o wyniku dla części przetargowych nr 1 i 2 - plik pdf

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Mercedes Benz Vaneo

ogłoszenie - plik pdf

 

Usługa polegajaca na zapewnieniu wyżywienia, noclegu, sal dydaktycznych i transportu dla uczestników szkolenia prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - Polonijne Cenrtum Nauczycielskie, w Lublinie w odległości od dworca głównego nie większej niz 2 km

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

unieważnienie przetargu - plik pdf

 

Zapewnienie wyzywienia, noclegu, 5 sal dydaktycznych i autokaru do dwukrotnego przejazdu w terminie od dnia 20.08.2014 do dnia 27.08.2014 dla grupy maksymalnie 35 uczestników szkolenia w Lublinie lub w okolicach Lublina w odległości do 30 km, w miejscowości ze statusem uzdrowiska.

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf 

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

 

Usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach adaptacyjnych i kursach jezyka polskiego dla repatriantów i członków ich rodzin w Lublinie lub w okolicach Lublina w odległości do 30 km, w miejscowości ze statusem uzdrowiska.

 ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

 

ZAMÓWIENIE REALIZOWANE W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ: 

Usługa polegajaca na zapewnieniu wyżywienia, noclegu, sal dydaktycznych i transportu dla uczestników szkolenia prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - Polonijne Cenrtum Nauczycielskie, w granicach administracyjnych miasta Lublina. 

zaproszenie do złozenia oferty - plik pdf

SIWZ - plik pdf

informacja o wyniku - plik pdf

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Mercedes Benz Vaneo

ogłoszenieplik pdf

 

Usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursie metodycznym dla liderów szkół polonijnych, nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski w Lublinie w dniach 10 - 17 sierpnia 2014 roku

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

informacja o wyniku dla cześci przetargowych nr 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 - plik pdf

informacja o wyniku dla cześci przetyargowej nr 4 - plik pdf 

informacja o wyniku części przetargowej nr 4 - poprawiona - plik pdf

informacja o wyniku części przetargowej nr 7 - plik pdf

 

Usługa polegajaca na zapewnieniu wyżywienia, noclegu, sal dydaktycznych i transportu dla uczestników szkolenia prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - Polonijne Cenrtum Nauczycielskie, w Lublinie w odległości nie większej niż 2 km od dworca głównego. 

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

 

Świadczenie usługi cateringu na rzecz Osrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą  dla maksymalnie 75 osób podczas konferencji "Powroty - nauka i intergracja w polskim systemie oświaty" w dniu 23 października 2014 roku.

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załączniki do SIWZ - wersja edytowalna - plik

odpowiedzi na pytania - plik pdf

informacja o wyniku - plik pdf

 

Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach języka polskiego dla repatriantów i członków ich rodzin w miejscu ich zamieszkania wraz z zapwenieniem sali dydaktycznej do realizacji zajęć.

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

informacja o wyniku dla części przetargowych nr 2 i 4 - plik jpg

unieważnienie postepowania w zakresie części przetargowych nr 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - plik jpg

Nabycie na podstawie umowy sprzedaży podręczników, pomocy dydaktycznych ( w tym gier, programów edukacyjnych, filmów na płytach DVD) przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie wraz z ich dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego.

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załacznik nr 3a do SIWZ - plik

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik pdf

odpowiedzi na pytania do SIWZ (04 09 2014) - plik pdf

modyfikacja SIWZ - pismo (04 09 2014) - plik pdf

SIWZ - modyfikacja (04 09 2014) - plik pdf

załącznik nr 3a - modyfikacja  (04 09 2014)- plik pdf

odpowiedzi na pytania do SIWZ (05 09 2014) - plik pdf

modyfikacja załacznika nr 3a do SIWZ (05 09 2014) - plik pdf

załacznik nr 3a do SIWZ (05 09 2014) - plik 

informacja o wyniku - plik pdf

 

Nabycie na podstawie umowy sprzedaży podręczników, pomocy dydaktycznych ( w tym gier, programów edukacyjnych, filmów na płytach DVD) przez Ośrodek Rozwoju Polskiej edukacji za Granicą  z siedzibą w Warszawie wraz z ich dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załacznik nr 3a do SIWZ  - plik

odpowiedź na pytanie Wykonawcy - plik pdf

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik pdf

odpowiedź na pytania wykonawcy 2 wraz z informacja o modyfikacji SIWZ - plik pdf

SIWZ modyfikacja - plik pdf

modyfikacja załacznika nr 3a do SIWZ - plik edytowalny

odpowiedź na pytania wykonawcy 3 - plik pdf

załacznik nr 3a do SIWZ po uwzglednieniu odpowiedzi nr 3 - plik edytowalny

odpowiedzi na pytania wykonawcy - 4 - plik pdf

informacja o wyniku postępowania - plik pdf

 

Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach dla repatriantów i członków ich rodzin w miejscu zamieszkania wraz z zapwenieniem sali dyydaktycznej do realizacji zajęć.

ogłoszenie - plik pdf

SIWZ - plik pdf

załączniki w wersji edytowalnej - plik

informacja o wyniku - plik pdf

 

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego