Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Menu

Założenia

Założenia seminarium

 

W dniu 23 października 2014 r. odbędzie się organizowane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą seminarium pt.:

„Powroty – nauka i integracja
w polskim systemie edukacji”.

Seminarium to ma na celu ekspercką analizę zjawiska powrotów Polaków czasowo przebywających za granicą do kraju. Ośrodek, jako instytucja koordynująca i wspierająca pracę szkół polskich za granicą, dostrzega wagę tego zjawiska w sposób szczególny. Chcielibyśmy, aby organizowane przez nas seminarium stało się płaszczyzną wymiany doświadczeń ekspertów ze świata nauki, oświaty i organizacji bezpośrednio zaangażowanych w pracę na rzecz dynamicznie rozwijającego się zjawiska reemigracji.

Tematyka, którą chcemy poruszyć, będzie dotyczyła potrzeby działań systemowych i lokalnych oraz szeroko rozumianych obszarów wsparcia na rzecz ucznia powracającego, postrzeganych z perspektywy władz oświatowych na poziomie kuratoriów i dyrektorów szkół oraz samorządów. Chcielibyśmy także przedstawić kwestie uznawalności dyplomów i świadectw, różnorodne podejścia do planowania dalszych ścieżek edukacyjnych oraz wyzwania dla nauczycieli wynikające ze specyfiki pracy z dziećmi rodziców migrujących.

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego