Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Menu

Założenia

25latkierowania

ZAŁOŻENIA KONFERENCJI

KONTEKST:

25 lat nauczania języka polskiego za granicą i jego wpływ na proces integracji Polonii z Krajem.

CELE:

 

  • Konferencja  będzie próbą podsumowania i oceny dorobku 25 lat pracy polskich nauczycieli
    za granicą wraz z analizą dokonań nauczycieli na rzecz edukacji Polonii i Polaków w 15 krajach kierowania.
  • Rola pracy nauczycieli i ich osiągnięcia w pracy za granicą w kontekście polityki polonijnej  państwa oraz ich współpraca z organami państwowymi i organizacjami pozarządowymi w wypełnianiu tego zadania.
  • „Quo Vadimus?”  („Dokąd zmierzamy ?”) – próba wskazania kierunków dalszego rozwoju tej akcji przy uwzględnieniu aktualnych tendencji politycznych i społecznych, znajdujących odbicie
    w ukierunkowanym nauczaniu języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

UCZESTNICY:

Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Senatu RP, Sejmu RP, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, kierownicy jednostek podległych MEN, organizacji pozarządowych, zagranicznych placówek dyplomatycznych krajów, do których kierowani byli i są nauczyciele z Polski, polskich placówek dyplomatycznych w krajach kierowania oraz kluczowi partnerzy wspierający działania ORPEG (m. in. pracownicy Instytutu Technologii Innowacyjnych i Treści Oświaty Ministerstwa Oświaty
i Nauki Ukrainy oraz partnerzy z Łotwy, Białorusi, Rumunii i Kazachstanu), nauczyciele skierowani
do pracy za granicą w roku szkolnym 2013/14 oraz 2014/15, pracownicy ORPEG, obecni i byli pracownicy Wydziału ds. Wspomagania Oświaty Polonijnej i Polskojęzycznej.

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego