Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu
Lektury szkolne

Wykaz lektur dla liceum ogólnokształcącego – 2019/2020


RAMOWY I UZUPEŁNIAJĄCY PLAN NAUCZANIA
Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (4-letniego) program ramowy i uzupełniający

Poziom podstawowy

 1. Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
 2. Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
 3. Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
 4. Sofokles, Antygona;
 5. Horacy – wybrane utwory;
 6. Bogurodzica; Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
 7. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
 8. Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
 9. Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
 10. Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);
 11. Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;
 12. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);

Poziom rozszerzony

 1. Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);
 2. Platon, Państwo (fragmenty);
 3. Arystofanes, Chmury;
 4. Jan Parandowski, Mitologia, część II Rzym;
 5. Wergiliusz, Eneida (fragmenty);
 6. św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);
 7. św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);
 8. François Villon, Wielki testament (fragmenty);
 9. François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty);
 10. Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);
 11. Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);
Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (3-letniego) program ramowy i uzupełniający

Poziom podstawowy

 1. Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej
 2. Jan Parandowski – Mitologia
 3. Biblia – fragmenty
 4. Jan Kochanowski – Odprawa posłów greckich, fraszki, pieśni i treny (wybór)
 5. Jan Andrzej Morsztyn – wybór wierszy
 6. William Szekspir – Hamlet
 7. Daniel Naborowski – wybór wierszy
 8. Wacław Potocki – wybór wierszy
 9. Ignacy Krasicki – bajki, satyry (wybór)
 10. Molier – Świętoszek
 11. Johan Wolfgang Goethe – Cierpienia młodego Wertera
Klasa 2 liceum ogólnokształcącego (3-letniego) program ramowy i uzupełniający

Poziom podstawowy

 1. Adam Mickiewicz – Romantyczność, Pan Tadeusz, Dziady cz. III, wybór wierszy
 2. Juliusz Słowacki – Kordian, wybór wierszy
 3. Zygmunt Krasiński – Nie–Boska komedia
 4. Cyprian Kamil Norwid – wybór wierszy
 5. Bolesław Prus – Lalka
 6. Maria Konopnicka – Mendel Gdański
 7. Henryk Sienkiewicz – Potop
 8. Kazimierz Przerwa–Tetmajer – wybór wierszy
 9. Jan Kasprowicz – wybór wierszy
 10. Leopold Staff – wybór wierszy z różnych epok
 11. Stanisław Wyspiański – Wesele
 12. Władysław Stanisław Reymont – Chłopi t.1
 13. Stefan Żeromski – Przedwiośnie, Ludzie bezdomni
 14. Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara
 15. Gabriela Zapolska – Moralność pani Dulskiej

Poziom rozszerzony

jak na poziomie podstawowym, a ponadto:
 1. wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej
 2. Juliusz Słowacki „Kordian” lub „Fantazy”
 3. Zygmunt Krasiński „Nie-Boska Komedia”, realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (np. „Ojciec Goriot” Honoriusza Balzaka, „Nana” Emila Zoli, „Pani Bovary” Gustawa Flauberta)
 4. Stanisław Ignacy Witkiewicz „Szewcy”
Klasa 3 liceum ogólnokształcącego (3-letniego) program ramowy i uzupełniający

Poziom podstawowy

 1. Witold Gombrowicz – Ferdydurke
 2. Zofia Nałkowska – Granica, Medaliony
 3. Tadeusz Borowski – Opowiadania (jedno)
 4. Gustaw Herling-Grudziński – Inny Świat
 5. Bolesław Leśmian – wybór wierszy
 6. Julian Tuwim – wybór wierszy
 7. Maria Pawlikowska–Jasnorzewska – wybór wierszy
 8. Czesław Miłosz – wybór wierszy
 9. Krzysztof Kamil Baczyński – wybór wierszy
 10. Tadeusz Różewicz – wybór wierszy
 11. Zbigniew Herbert – wybór wierszy
 12. Miron Białoszewski – wybór wierszy
 13. Wisława Szymborska – wybór wierszy
 14. Stanisław Barańczak – wybór wierszy
 15. Jan Twardowski – wybór wierszy
 16. Sławomir Mrożek –Tango
 17. Albert Camus – Dżuma
 18. Franz Kafka – Proces
 19. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
 20. Miron Białoszewski – Pamiętnik z Powstania Warszawskiego

Poziom rozszerzony

jak na poziomie podstawowym, a ponadto:
 1. Gustaw Herling-Grudziński – wybrane opowiadanie
 2. Michaił Bułhakow „Mistrz i Małgorzata”
 3. wybrana powieść lub zbiór opowiadań z XX lub XXI w. (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej, Stanisława Lema, Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk)
 4. wybrana powieść (lub zbiory opowiadań) dwudziestowiecznych autorów z literatury światowej (np. Franza Kafki, Vladimira Nabokova, Alberta Camusa, Guntera Grassa, Umberto Eco, Johna Steinbecka)
 5. wybrane wiersze dwudziestowiecznych poetów polskich (innych niż na poziomie podstawowym)
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego