Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Wykaz lektur dla gimnazjum

obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018

 

  • II klasa gimnazjum

1. Ernest Hemingway – wybrane opowiadanie, np. Stary człowiek i morze

2. Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec*, kontekst filmowy: Akcja pod Arsenałem, reż. J. Łomnicki (1977)

3. Molier Skąpiec

4. Henryk Sienkiewicz* Krzyżacy

5. Jarosław Iwaszkiewicz Ikar

6. Stefan Żeromski Syzyfowe prace

7. Wybrany utwór detektywistyczny*, np. Agata Christie Dwanaście prac Herkulesa lub Dziesięciu małych Murzynków (I nie było już nikogo)

 

TEKSTY W PODRĘCZNIKU ŚWIAT W SŁOWACH I OBRAZACH KL. II

1.Biblia* – fragmenty Księgi Rodzaju i Księgi Wyjścia (Wygnanie z Raju, Wędrówka do Ziemi Obiecanej), przypowieść ewangeliczna* (Syn marnotrawny)

2. Homer - fragmenty Iliady* i Odysei*

3. O Królu Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu (fragm.)

4. Jan Kochanowski Treny*: V, VII, VIII

5. Cyprian Kamil Norwid Moja piosnka II

6. Juliusz Słowacki Hymn, Testament mój

5. Sławomir Mrożek* - wybrane opowiadanie, np. Baba, dramat Na pełnym morzu (fragm.),

   kontekst muzyczny: groteska w muzyce, np. Wlazł kotek na dach i Bach! sł. i muz. M. Matuszewski

6. Poeci XX w.: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim*, Konstanty Ildefons Gałczyński*, Czesław Miłosz*, ks. Jan Twardowski*, Wisława Szymborska*, Zbigniew Herbert*, Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski

7. Jedna z części Dekalogu w reżyserii K. Kieślowskiego, np. I lub X, film.

Teksty oznaczone gwiazdką (*) to lektury obowiązkowe, pozostałe teksty to lektury uzupełniające.

 

  • III klasa gimnazjum

1. Juliusz Słowacki Balladyna*

2. Paweł Huelle Weiser Dawidek

3. Jostein Gaarder Świat Zofii

4. Nancy Kleinbaum Stowarzyszenie Umarłych Poetów

5. Antoni Libera Madame*

6. Sławomir Mrożek Szuler*

 

TEKSTY W PODRĘCZNIKU ŚWIAT W SŁOWACH I OBRAZACH KL. III

1. Biblia* - fragmenty Księgi Rodzaju (Dzieje Noego), Przypowieść o talentach, Miłosierny Samarytanin

2. Platon Uczta

3. Adam Mickiewicz Reduta Ordona*

4. Gustaw Herling-Grudziński Pierścień

5. Stanisław Lem* - wybrane opowiadanie, np. Z Dzienników gwiazdowych

6. Aldous Huxley Nowy, wspaniały świat (fragm.)

7. John R. R. Tolkien* Władca Pierścienia (fragm.)

8. Andrzej Sapkowski* - wybrany utwór

9. Ryszard Kapuściński* - fragmenty wybranej książki, np. Imperium

10. Poeci XX w.: Bolesław Leśmian, Krzysztof Kamil Baczyński, Konstanty Ildefons, Gałczyński*, Czesław Miłosz*, Zbigniew Herbert*, Wisława Szymborska*, Stanisław Barańczak, Miron Białoszewski, Stanisław Grochowiak

11. Poezja Williama Szekspira, Adama Mickiewicza*, Cypriana Kamila Norwida*

Teksty oznaczone gwiazdką (*) to lektury obowiązkowe, pozostałe teksty to lektury uzupełniające.Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego