Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Wykaz lektur dla gimnazjum

obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016

  • I klasa gimnazjum

1. Aleksander Fredro Zemsta*

2. Antoine de Saint-Exupéry Mały Książę

3. Wiliam Szekspir Romeo i Julia*

4. Bolesław Prus Kamizelka, W górach*

5. Adam Mickiewicz Dziady cz. II*

6. Henryk Sienkiewicz powieść historyczna, np. Ogniem i mieczem*

7. wybrana powieść: przygodowa i obyczajowa podejmująca tematykę dojrzewania*, np. Małgorzata Musierowicz Opium w rosole lub Dorota Terakowska Córka Czarownic

 

TEKSTY W PODRĘCZNIKU ŚWIAT W SŁOWACH I OBRAZACH KL. I

1. Biblia* - fragmenty Księgi Rodzaju (Opis stworzenia świata i ludzkości*), Przypowieść o siewcy*

2. mit o Tezeuszu

3. Piesi o Rolandzie* (fragm.)

4. Jan Kochanowski – wybrane fraszki*

5. Ignacy Krasicki - wybrane bajki*

6. Adam Mickiewicz – wybrane bajki*, wybrana ballada*, np. Świtezianka

7. Sławomir Mrożek* - wybrane opowiadanie, np. Śpiąca królewna, Artysta

8. poeci polscy XX w.: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska*, Kazimierz Wierzyński*, Wisława Szymborska*, Zbigniew Herbert*, ks. Jan Twardowski*, Adam Zagajewski

Teksty oznaczone gwiazdką (*) to lektury obowiązkowe, pozostałe teksty to lektury uzupełniające.

  • teatr i film, media:

A. Holland „Tajemniczy ogród” 

J. Hoffmana „Ogniem i mieczem”, „Pan Wołodyjowski” (inna część „Trylogii”), film dokumentalny

„Zemsta” w reżyserii A. Wajdy (2002), w reżyserii J. Świderskiego (1972) lub O. Li-pińskiej(1994)

filmowe adaptacje dzieła, np. „Romo i Julia” w reżyserii B. Larmana lub spektakl Teatru Telewizji w reżyserii J. Gruzy

balet S. Prokofiewa „Romeo i Julia”

wybrany program telewizyjny i jego ocena

teatr (inscenizacja, scenografia, reżyseria, dramaturg, znaki teatralne: gest, mimika, słowo, ruch sceniczny, kostiumy, rekwizyt, oświetlenie, muzyka, efekty dźwiękowe, recenzja sztuki teatralnej)

prasa (informacja, cechy dobrej informacji, notatka, artykuł, list do redakcji)

film (adaptacja filmowa, scenariusz, scenopis, film dokumentalny, recenzja filmowa)

 

  • II klasa gimnazjum

1. Ernest Hemingway – wybrane opowiadanie, np. Stary człowiek i morze

2. Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec*, kontekst filmowy: Akcja pod Arsenałem, reż. J. Łomnicki (1977)

3. Molier Skąpiec

4. Henryk Sienkiewicz* Krzyżacy

5. Jarosław Iwaszkiewicz Ikar

6. Stefan Żeromski Syzyfowe prace

7. Wybrany utwór detektywistyczny*, np. Agata Christie Dwanaście prac Herkulesa lub Dziesięciu małych Murzynków (I nie było już nikogo)

 

TEKSTY W PODRĘCZNIKU ŚWIAT W SŁOWACH I OBRAZACH KL. II

1.Biblia* – fragmenty Księgi Rodzaju i Księgi Wyjścia (Wygnanie z Raju, Wędrówka do Ziemi Obiecanej), przypowieść ewangeliczna* (Syn marnotrawny)

2. Homer - fragmenty Iliady* i Odysei*

3. O Królu Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu (fragm.)

4. Jan Kochanowski Treny*: V, VII, VIII

5. Cyprian Kamil Norwid Moja piosnka II

6. Juliusz Słowacki Hymn, Testament mój

5. Sławomir Mrożek* - wybrane opowiadanie, np. Baba, dramat Na pełnym morzu (fragm.),

   kontekst muzyczny: groteska w muzyce, np. Wlazł kotek na dach i Bach! sł. i muz. M. Matuszewski

6. Poeci XX w.: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim*, Konstanty Ildefons Gałczyński*, Czesław Miłosz*, ks. Jan Twardowski*, Wisława Szymborska*, Zbigniew Herbert*, Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski

7. Jedna z części Dekalogu w reżyserii K. Kieślowskiego, np. I lub X, film.

Teksty oznaczone gwiazdką (*) to lektury obowiązkowe, pozostałe teksty to lektury uzupełniające.

 

  • III klasa gimnazjum

1. Juliusz Słowacki Balladyna*

2. Paweł Huelle Weiser Dawidek

3. Jostein Gaarder Świat Zofii

4. Nancy Kleinbaum Stowarzyszenie Umarłych Poetów

5. Antoni Libera Madame*

6. Sławomir Mrożek Szuler*

 

TEKSTY W PODRĘCZNIKU ŚWIAT W SŁOWACH I OBRAZACH KL. III

1. Biblia* - fragmenty Księgi Rodzaju (Dzieje Noego), Przypowieść o talentach, Miłosierny Samarytanin

2. Platon Uczta

3. Adam Mickiewicz Reduta Ordona*

4. Gustaw Herling-Grudziński Pierścień

5. Stanisław Lem* - wybrane opowiadanie, np. Z Dzienników gwiazdowych

6. Aldous Huxley Nowy, wspaniały świat (fragm.)

7. John R. R. Tolkien* Władca Pierścienia (fragm.)

8. Andrzej Sapkowski* - wybrany utwór

9. Ryszard Kapuściński* - fragmenty wybranej książki, np. Imperium

10. Poeci XX w.: Bolesław Leśmian, Krzysztof Kamil Baczyński, Konstanty Ildefons, Gałczyński*, Czesław Miłosz*, Zbigniew Herbert*, Wisława Szymborska*, Stanisław Barańczak, Miron Białoszewski, Stanisław Grochowiak

11. Poezja Williama Szekspira, Adama Mickiewicza*, Cypriana Kamila Norwida*

Teksty oznaczone gwiazdką (*) to lektury obowiązkowe, pozostałe teksty to lektury uzupełniające.Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego