Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Szkoły im. Komisji Edukacji Narodowej

W Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą działają trzy szkoły kształcące w systemie nauczania na odległość. Noszą one imię Komisji Edukacji Narodowej. Szczegółowe informacje o ich działalności znajdują się poszczególnych zakładkach, dostępnych po lewej stronie menu.

 

Informacje dla uczniów prowadzących naukę w systemie kształcenia na odległość

Rozpoczęliśmy rok szkolny 2019/2020 w Szkołach im. Komisji Edukacji Narodowej w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Cieszymy się, że tak wielu uczniów, pomimo uczęszczania do stacjonarnych szkół lokalnych, podjęło się dodatkowego wyzwania – nauki w języku polskim w systemie kształcenia na odległość.

Uczniowie zarejestrowani w naszych szkołach oraz ich rodzice otrzymali loginy i hasła umożliwiające im uczestnictwo w procesie nauczania z wykorzystaniem naszej platformy e-learningowej. W ciągu roku szkolnego uczniowie zobowiązani są do terminowego oraz samodzielnego opracowywania prac kontrolnych i przesyłania ich za pośrednictwem platformy nauczycielom do sprawdzenia. Uczeń kształcenia na odległość powinien uczestniczyć również w konsultacjach on-line, zapewniających bezpośredni kontakt z pedagogami ORPEG. Nauczyciele podczas konsultacji wspomagają uczniów w przyswojeniu wiedzy niezbędnej do opracowania prac kontrolnych. Uczniowie mają też możliwość współpracy z rówieśnikami.

Wywiązanie się z wszystkich zadań (napisanie prac kontrolnych i uczestnictwo w 50% konsultacji on-line) pozwoli Radzie Pedagogicznej ORPEG promować ucznia do kolejnej klasy. Taka forma kształcenia wymaga od ucznia dużej samodyscypliny, wytrwałości w zgłębianiu wiedzy i nabywaniu umiejętności poprawnego posługiwania się językiem ojczystym – językiem polskim.

Każdy uczeń znajdzie na platformie osobisty plan lekcji. Zajęcia prowadzone są zgodnie z wybranym programem nauczania uwzględniającym ramy programowe kształcenia uzupełniającego lub podstawę programową kształcenia ogólnego. Uzupełniający plan nauczania obejmuje przedmioty takie jak: edukacja wczesnoszkolna, język polski i wiedza o Polsce. Ramowy plan  nauczania w zależności od poziomu i klasy obejmuje następujące przedmioty: język polski, języki obce nowożytne (język angielski, język niemiecki, język francuski), historia, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, historia i społeczeństwo oraz edukacja wczesnoszkolna. Szczegółowe informacje na temat nauczania on-line można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z pracownikami ORPEG na email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Uczniowie, którzy nie mogą bezpośrednio uczestniczyć w zajęciach mogą w każdej chwili odtworzyć lekcje i przesłuchać nagranie. Jeśli pojawią się niezrozumiałe kwestie odnośnie zadań ujętych w pracach kontrolnych, tematy wymagające dodatkowego wyjaśnienia ze strony nauczyciela, czy też inne sprawy, o które uczeń chce zapytać – może to zrobić bezpośrednio na zajęciach lub poprzez pocztę elektroniczną. Nauczyciele przedmiotowi służą wszelką pomocą merytoryczną. Rodzice mają możliwość bezpośredniego wglądu w rejestr prac kontrolnych, ich ocenę oraz opinię wystawioną przez nauczyciela sprawdzającego. Mogą również skontaktować się bezpośrednio z nauczycielami poprzez pocztę elektroniczną. Wszelkie trudności techniczne należy zgłaszać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Zapraszamy wszystkich uczniów do zapoznania się ze wskazówkami dotyczącymi opracowywania prac kontrolnych.

Zanim przystąpisz do pisania pracy kontrolnej,
przeczytaj uważnie poniższe wskazówki i staraj się je stosować!

1. Wszystkie prace kontrolne powinny być wykonane:

  • samodzielnie – przesyłając pracę do sprawdzenia, uczeń powinien mieć świadomość, że każda próba skopiowania cudzej pracy bądź opracowań ogólnodostępnych stanowi fakt popełnienia kradzieży i/lub plagiatu – jeśli nie poda w pracy źródła, z którego skorzystał;
  • czytelnie – długopisem lub piórem tak, aby osoba sprawdzająca nie miała żadnych wątpliwości, co uczeń chciał w zadaniu przekazać, np. jakiego wzoru matematycznego, fizycznego zamierza użyć (zalecany kolor wypełniania prac to kolor czarny);
  • estetycznie – bez nadmiernego używania korektora, zamazań czy skreśleń.

2. Przed przystąpieniem do pisania pracy należy dokładnie zapoznać się z odpowiednimi materiałami dydaktycznymi wskazanymi przez nauczyciela lub rozdziałami podręcznika.

3. Przystępując do pisania pracy kontrolnej, należy uważnie czytać polecenia, treści tematyczne zamieszczone w poszczególnych zadaniach, uwagi na temat kryteriów oceniania.

4. Odpowiedzi wpisuje się w przeznaczone na nie miejsca na arkuszu prac kontrolnych.

5. W przypadku, gdy zagadnienie wymaga szerszej odpowiedzi, która nie mieści się na arkuszu, np.: wypracowania tematyczne z języka polskiego, historii, języków obcych, geografii – wypracowanie można pisać na dodatkowych kartkach i dołączyć je do pracy kontrolnej. Na końcu pracy (może być dodatkowa karta) należy podać bibliografię, tytuły lektur, z których korzystano przy pisaniu pracy według następującego wzoru:

  • nazwisko i imię autora (autorów)
  • tytuł (ewentualnie podtytuł)
  • wydawnictwo miejsce wydania i rok wydania.

6. Prosimy pamiętać o obowiązku systematycznego i terminowego przesyłania prac zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

 

W Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą działają trzy szkoły kształcące w systemie nauczania na odległość. Noszą one imię Komisji Edukacji Narodowej. Szczegółowe informacje o ich działalności znajdują się poszczególnych zakładkach, dostępnych po lewej stronie menu.

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego