Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Szkolenia za granicą

Szkolenia ORPEG PCN za granicą 

 

 

Nauczyciele konsultanci ORPEG PCN, odpowiadając na potrzeby oświatowych środowisk polonijnych, wyjeżdżają w ciągu roku szkolnego do miejsc pracy nauczycieli i prowadzą tam szkolenia stacjonarne. Miejscowy organizator (np. szkoła, Związek Polaków, stowarzyszenie) podejmuje kolejne działania:

1) Wypełnia kartę  zapotrzebowania na szkolenie organizowane przez  ORPEG Polonijne Centrum Nauczycielskie  (karta w załączeniu);
2) Wniosek (kartę zapotrzebowania) popiera polska placówka dyplomatyczna;
3) Miejscowy organizator przesyła kartę do Centrum.

Temat szkolenia sugeruje miejscowy organizator lub korzysta z propozycji ORPEG PCN.

Spis proponowanych tematów szkoleń:

    - Co sprzyja uczeniu się ucznia polskiego poza krajem?
    - Czytać nie tylko literaturę.
    - Na języku polskim nie tylko o języku.
    - Sprawić, by uczeń chciał się uczyć.
    - Szkoła z programem - przygotowanie do wdrożenia w placówce podstawy programowej/ram
      programowych.
    - Informacja to potęga
    - Wiem co i wiem jak czyli nowatorskie podejście do lekcji języka polskiego.
    - Wiedza o Polsce w nowoczesnej szkole polonijnej.
    - Cyfrowy piórnik nauczyciela wiedzy o Polsce - technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji
      polonijnej
    - Konstruowanie filmów edukacyjnych.
    - Jak tworzyć interaktywne gry i ćwiczenia dla uczniów? - generatory ćwiczeń interaktywnych.
    - Cyfrowa obróbka dźwięku - techniki multimedialne w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
    - Przygotowanie materiałów edukacyjnych z wiedzy o Polsce na platformy e-learningowe.
    - Tworzenie prezentacji multimedialnych.
    - Prawo autorskie w praktyce szkolnej.
    - Nauczenia i uczenie się przyjazne mózgowi - zastosowanie neurodydaktyki w szkole polonijnej.
    - Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w polonijnej placówce
      oświatowej.
    - Ojczysty panteon i ojczyste spory – historia Polski z elementami wiedzy o społeczeństwie oraz
      geografii dla nauczycieli uczących języka polskiego/wiedzy o Polsce.
    - Dydaktyka medialna – czyli jak komunikować się z nowymi mediami?
    - Warsztat pracy e-nauczyciela wiedzy o Polsce
    - Praca w chmurze.
    - „Śpiewać każdy może” - piosenka jako materiał dydaktyczny w nauczaniu języka polskiego.
    - „Piosenka jest dobra na wszystko” - tworzymy własne podkłady i śpiewniki.
    - Techniki multimedialne w edukacji wczesnoszkolnej.

 


 Zapraszamy do kontaktu z nami!

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego