Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Szkolenia za granicą

Szkolenia ORPEG PCN za granicą 

 

 

Nauczyciele konsultanci ORPEG PCN, odpowiadając na potrzeby oświatowych środowisk polonijnych, wyjeżdżają w ciągu roku szkolnego do miejsc pracy nauczycieli i prowadzą tam szkolenia stacjonarne. Miejscowy organizator (np. szkoła, Związek Polaków, stowarzyszenie) podejmuje kolejne działania:

1) Wypełnia kartę  zapotrzebowania na szkolenie organizowane przez  ORPEG Polonijne Centrum Nauczycielskie  (karta w załączeniu);
2) Wniosek (kartę zapotrzebowania) popiera polska placówka dyplomatyczna;
3) Miejscowy organizator przesyła kartę do Centrum.

Temat szkolenia sugeruje miejscowy organizator lub uzgadnia z pracownikami ORPEG PCN.

 


 

 Zapraszamy do kontaktu z nami!

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego