Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Szkolenia on-line

plan kursów on-line ORPEG PCN na rok szkolny 2019/2020

 

 

 Nazwa kursu

 Typ kursu

 Termin kursu

 Status kursu

Ocenianie osiągnięć uczniów - strategie i rola w podnoszeniu jakości uczenia (się), 50 godzin. 

 doskonalący

    28.10.2019-19.01.2020 

 zakończony

   Kurs doskonalący:           Prawo  autorskie – czy i jak używać zasobów z Internetu, 50 godzin.

 doskonalący

  04.11.2019- 26.01.2020

  zakończony

Komiks jako pomysł na lekcje w polskiej szkole, 30 godzin.

 doskonalący

04.11-29.11.2019                (06.12.2019)

 zakończony

30-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowującego do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego - 2019

 kwalifikacyjny

 18.11-22.12.2019

 zakończony

 Uczyć się kreatywnie, czyli nowe metody i narzędzia technologiczne w edukacji XXI wieku, 40 godzin

  doskonalący

    18.11.2019-

      26.01.2020

  zakończony

 

 

    doskonalący

25.11.2019-

    16.02.2020

 zakończony

doskonalący

    25.11.2019-    27.01.2020

 zakończony

160-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkół podstawowych zgodnie z planem nauczania uzupełniającego – II edycja

(dla nauczycieli  edukacji    wczesnoszkolnej).

 kwalifikacyjny

 13.01-28.06.2020 (do 05.07)

  w toku

Metodyka nauczania języka polskiego w klasach starszych (IV-VIII), 50 godzin.

 doskonalący

 13.01-05.04.2020

           zakończony

 Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV – VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącym za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego – II edycja 80-godzin

 kwalifikacyjny

 27.01-17.05.2020

            zakończony

Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV – VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącym za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego – II edycja 120-godzin

 kwalifikacyjny

 27.01-14.06.2020

          zakończony

Nauczanie języka polskiego jako obcego na poziomie C, 50 godzin.

  doskonalący

 03.02-06.04.2020

   zakończony

Kurs doskonalący przygotowujący do nauczania języka polskiego uczniów w wieku 10-15 lat - 160 godzin

             doskonalący

10.02-12.07.2020

w toku

Nauczanie języka polskiego jako drugiego – kurs doskonalący, 50-godzinny, I edycja 2020

 doskonalący

  10.02-06.04.2020

zakończony

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami polskimi za granicą 80-godzinny - 2020 I edycja.

 kwalifikacyjny

 13.02-11.06.2020

zakończony

Interaktywna tablica oraz wybrane narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji polonijnej na Ukrainie - I edycja 

doskonalący

17.02-12.04.2020

zakończony

Doskonalenie techniki czytania i pisania w edukacji wczesnoszkolnej 30 godzin.

 doskonalący

 24.02-27.03.2020

 zakończony

Jak pomagać uczniom rozwijać sprawności językowe na lekcjach języka polskiego poprzez rozwój sprawności słuchania, czytania, postrzegania - 2020 I edycja.

 doskonalący

 18.02-06.04.2020

zakończony

Tworzymy multimedialny warsztat pracy nauczyciela wiedzy o Polsce, czyli jak efektywnie i efektownie realizować nowe ramy programowe z wiedzy o Polsce – I edycja 50 godzin.

 doskonalący

 09.03-31.05.2020

zakończony

Czytać jest fajnie! Jak przekonać o tym uczniów? Najnowsza polska literatura dla dzieci w wieku 10–14 lat, 50 godzin.

 doskonalący

 09.03-31.05.2020

 zakończony

 

doskonalący

16.03-18.05.2020

zakończony

 

 

 kwalifikacyjny

26.03-15.07.2020

 w toku

Logopedia trzeciego stopnia. Kurs dla absolwentów kursu Logopedia I i II stopnia, 30 godzin.

 doskonalący

 19.03-11.05.2020

  zakończony

 

   Kurs kwalifikacyjny z     zakresu zarządzania     szkołami polskimi za     granicą 20-godzinny,    2020 I edycja

 

 

 

 kwalifikacyjny

 06.04-09.06.2020

  zakończony

Jak zdalnie uczyć w polonijnych placówkach oświatowych? – I edycja 10 godzin

doskonalący

23.03-30.03.2020

    zakończony

Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania edukacji wczesnoszkolnej za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, 20 – godzinny, edycja I 2020

 kwalifikacyjny

 20.04-25.05.2020

zakończony

Jak zorganizować nauczanie online?

doskonalący

02-07.04.2020

zakończony

 Kurs doskonalący dla nauczycieli „Sposoby radzenia sobie i wspierania uczniów, rodziców i nauczycieli w sytuacjach trudnych i kryzysowych” w wymiarze 40 godzin.

doskonalący

24.04-24.06.2020

zakończony

Nauczanie języka polskiego jako obcego na poziomie A - I edycja 2020

 

doskonalący

11.05-26.06.2020

zakończony

KURS KWALIFIKACYJNY PRZYGOTOWUJĄCY DO NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ZGODNIE Z PLANEM NAUCZANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA POLONISTÓW, 160 – GODZINNY, I EDYCJA, 2020

kwalifikacyjny

5.05- 31.08.2020

w toku

Webinarium „Jak motywować uczniów, rodziców i siebie do pracy” - dla nauczycieli z Islandii

doskonalący

30.05.2020

zakończony

 

 


doskonalący

08.06-15.07.2020

w toku


Kurs doskonalący: Sposoby na testowanie online


doskonalący

27.05-17.06.2020

zakończony


Narzędzia online, w tym narzędzia Google, ułatwiające pracę nauczyciela


doskonalący

09.06-30.06.2020

zakończony

 

 


doskonalący

15.06-30.07.2020

w toku


 kwalifikacyjny

10.06-15.07.2020

w toku

Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego w klsach IV-VIII szkół podstawowychi liceach ogólnokształcących za granicą zgodnie z  planem nauczania uzupełniającego, 20 godzin.

 kwalifikacyjny

01.06-05.07.2020

 w toku

 Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkół podstawowych i liceach ogólnokształcących za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, 30 godzin.

 kwalifikacyjny

 01.06-05.07.2020

  w toku

 


Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania edukacji wczesnoszkolnej za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, 20 – godzinny, edycja II 2020

kwalifikacyjny

20.07-25.08.2020

w przygotowaniu

 

 

*Zapraszamy do śledzenia strony internetowej kursy.orpeg.pl Terminy kursów i tematyka mogą ulec zmianie.

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego