Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Oferta na 2018

OFERTA SZKOLENIOWA PCN

Proszę kliknąć aby rozwinąć/zwinąć treść

Kurs „Myślenie ma kolosalną przyszłość” – wykorzystanie narzędzi TOC wspomagających krytyczne myślenie w dydaktyce XXI wieku poza granicami Polski.

160-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkół podstawowych zgodnie z planem nauczania uzupełniającego - I edycja

40-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego. I edycja

Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w szkołach za granicą w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem kształcenia uzupełniającego 20 godzin, 2018 II edycja

Kurs doskonalący: Ocenianie osiągnięć uczniów - strategie i rola w podnoszeniu jakości uczenia (się) - III edycja

Kurs doskonalący: Doskonalenie sprawności językowych poprzez gry i zabawy - III edycja

 


 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego