Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Oferta na 2017

OFERTA SZKOLENIOWA ORPEG PCN NA ROK 2017 

1. Kursy on-line

Plan kursów kwalifikacyjnych on-line ORPEG PCN na rok 2017 -  plik do pobrania w formacie pdf.

Plan kursów doskonalących on-line ORPEG PCN na rok 2017 - plik do pobrania w formacie pdf.

W celu zapoznania się z opisem poszczególnych kursów proszę przejść na stronę www.kursy.orpeg.pl

W opisie każdego z kursów znajduje się link do ankiety, która pozwoli Państwu zgłosić swój udziału w szkoleniu.

2. Proponowana tematyka kursów stacjonarnych realizowanych poza Polską przez ORPEG PCN 2017 r. 

Nauczyciele konsultanci ORPEG PCN, odpowiadając na potrzeby oświatowych środowisk polonijnych, wyjeżdżają w ciągu roku szkolnego do miejsc pracy nauczycieli i prowadzą tam szkolenia stacjonarne. 

Miejscowy organizator (np. szkoła, Związek Polaków, stowarzyszenie) podejmuje kolejne działania:

1) Wypełnia kartę  zapotrzebowania na szkolenie organizowane przez  ORPEG Polonijne Centrum Nauczycielskie: karta wersja PDF  Karta wersja WORD

2) Wniosek (kartę zapotrzebowania) popiera polska placówka dyplomatyczna;

3) Miejscowy organizator przesyła kartę do Centrum.

 Proponowane bloki i  tematy szkoleń ORPEG PCN 2017 r. do wyboru przez oświatowe środowiska polonijne w ramach kursów realizowanych poza Polską - plik do pobrania w formacie pdf.

 • Co sprzyja uczeniu się ucznia polskiego poza krajem? 
 • Czytać nie tylko literaturę. 
 • Na języku polskim nie tylko o języku. 
 • Sprawić, by uczeń chciał się uczyć. 
 • Szkoła z programem - przygotowanie do wdrożenia w placówce podstawy programowej/ram programowych. 
 • Informacja to potęga.
 • Wiem co i wiem jak czyli nowatorskie podejście do lekcji języka polskiego. 
 • Wiedza o Polsce w nowoczesnej szkole polonijnej. 
 • Cyfrowy piórnik nauczyciela wiedzy o Polsce - technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji polonijnej. 
 • Konstruowanie filmów edukacyjnych. 
 • Jak tworzyć interaktywne gry i ćwiczenia dla uczniów? - generatory ćwiczeń interaktywnych. 
 • Cyfrowa obróbka dźwięku - techniki multimedialne w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 
 • Przygotowanie materiałów edukacyjnych z wiedzy o Polsce na platformy e-learningowe. 
 • Tworzenie prezentacji multimedialnych. 
 • Prawo autorskie w praktyce szkolnej. 
 • Nauczenia i uczenie się przyjazne mózgowi - zastosowanie neurodydaktyki w szkole polonijnej. 
 • Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w polonijnej placówce oświatowej. 
 • Ojczysty panteon i ojczyste spory –-historia Polski z elementami wiedzy o społeczeństwie oraz geografii dla nauczycieli uczących języka polskiego/wiedzy o Polsce. 
 • Dydaktyka medialna – czyli jak komunikować się z nowymi mediami? 
 • Warsztat pracy e-nauczyciela wiedzy o Polsce.
 • Praca w chmurze. 
 • „Śpiewać każdy może” - piosenka jako materiał dydaktyczny w nauczaniu języka polskiego. 
 • „Piosenka jest dobra na wszystko” - tworzymy własne podkłady i śpiewniki. 
 • Techniki multimedialne w edukacji wczesnoszkolnej. 
 • Gry i zabawy dydaktyczne rozwijające sprawności językowe uczniów. 
 • Bajkoterapia na lekcji języka polskiego.    
 • Twórcze metody pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. 

3. Konsultacje metodyczne I - VI 2017

KONSULTACJE METODYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA POLSKIEGO I LITERATURY POLSKIEJ IX - XII 2016 r.

KONSULTACJE METODYCZNE W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ IX - XII 2016 r.

 KONSULTACJE METODYCZNE W ZAKRESIE WIEDZY O POLSCE IX - XII 2016 r.

Co sprzyja uczeniu się ucznia polskiego poza krajem?. 2

Czytać nie tylko literaturę. 2

Na języku polskim nie tylko o języku. 2

Sprawić, by uczeń chciał się uczyć. 2

Szkoła z programem - przygotowanie do wdrożenia w placówce podstawy programowej/ram programowych. 2

Informacja to potęga. 2

Wiem co i wiem jak czyli nowatorskie podejście do lekcji języka polskiego. 3

Wiedza o Polsce w nowoczesnej szkole polonijnej. 3

Cyfrowy piórnik nauczyciela wiedzy o Polsce - technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji polonijnej 3

Konstruowanie filmów edukacyjnych. 3

Jak tworzyć interaktywne gry i ćwiczenia dla uczniów? - generatory ćwiczeń interaktywnych. 4

Cyfrowa obróbka dźwięku - techniki multimedialne w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 4

Przygotowanie materiałów edukacyjnych z wiedzy o Polsce na platformy e-learningowe. 4

Tworzenie prezentacji multimedialnych. 4

Prawo autorskie w praktyce szkolnej 5

Nauczenia i uczenie się przyjazne mózgowi - zastosowanie neurodydaktyki w szkole polonijnej. 5

Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w polonijnej placówce oświatowej. 5

Ojczysty panteon i ojczyste spory – historia Polski z elementami wiedzy o społeczeństwie oraz geografii dla nauczycieli uczących języka polskiego/wiedzy o Polsce. 5

Dydaktyka medialna – czyli jak komunikować się z nowymi mediami?. 6

Warsztat pracy e-nauczyciela wiedzy o Polsce. 6

Praca w chmurze. 6

„Śpiewać każdy może” - piosenka jako materiał dydaktyczny w nauczaniu języka polskiego. 6

„Piosenka jest dobra na wszystko” - tworzymy własne podkłady i śpiewniki. 6

Techniki multimedialne w edukacji wczesnoszkolnej: 6


 

Co sprzyja uczeniu się ucznia polskiego poza krajem?

-          Rozwijanie sprawności językowych ucznia z wykorzystaniem tekstu literackiego.

-          Rozwijanie sprawności językowych ucznia z wykorzystaniem technik plastycznych.

-          Pomoce dydaktyczne wspierające doskonalenie sprawności językowych ucznia.

-          Projekt edukacyjny jako metoda wspierania rozwoju sprawności językowych ucznia.

-          Co czytać z dziećmi i dzieciom? - propozycje lektur dla dzieci w młodszych wieku szkolnym.

-          Jak doskonalić sprawności językowe ucznia poprzez teksty użytkowe?

Czytać nie tylko literaturę.

-          Jak doskonalić sprawności językowe ucznia poprzez tekst literacki?

-          Jak motywować ucznia do mówienia poprzez czytanie obrazu?

-          Jak dobrać technikę pracy z uczniem adekwatną do specyfiki tekstu?

-          Jak doskonalić sprawności językowe ucznia poprzez teksty użytkowe.

Na języku polskim nie tylko o języku.

-          Jak wprowadzać elementy historii i geografii Polski na lekcjach języka polskiego?

-          Jak wprowadzać i doskonalić pisane formy wypowiedzi?

Sprawić, by uczeń chciał się uczyć.

-          Jak pracować w grupie uczniów o zróżnicowanym poziomie językowym?

-          Jak doskonalić sprawności językowe ucznia poprzez piosenkę i zabawy muzyczno-ruchowe?

-          Jak motywować ucznia do mówienia wykorzystując różnorodne techniki dyskusji?

Szkoła z programem - przygotowanie do wdrożenia w placówce podstawy programowej/ram programowych.

-          Opracowanie programu nauczania w oparciu o podstawę programową/ramy programowe.

-          Podręczniki i pomoce dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego dzieci w młodszym starszym wieku szkolnym.

-          Wiem co i wiem jak czyli nowatorskie podejście do lekcji języka polskiego.

-          Moi sojusznicy w uczeniu języka polskiego - jak ich znaleźć i nawiązać współpracę?

-          Jak konstruować zadania doskonalące sprawności językowe ucznia?

 

Informacja to potęga

-          Metody efektywnego wyszukiwania informacji w sieci globalnej.

-          Przeszukiwanie internetu - metody, narzędzia, strategie.

-          Zasady pobierania zasobów multimedialnych z sieci.

-          Przetwarzanie materiałów pobranych z sieci.

-          Publikacja materiałów edukacyjnych w sieci.

Wiem co i wiem jak czyli nowatorskie podejście do lekcji języka polskiego.

-          Zasoby internetowe przydatne w pracy współczesnego polonisty.

-          Otwarte zasoby edukacyjne.

-          Encyklopedie internetowe.

-          Biblioteki wirtualne i cyfrowe.

-          Czasopisma elektroniczne.

-          Wirtualne wycieczki polonistyczne.

-          Przegląd wirtualnych muzeów.

-          Blogi polonistyczne.

-          E-podręcznik w nauczaniu języka polskiego.

-          „Zarzućmy sieć na materiały z języka polskiego” – wymiana doświadczeń i ocena materiałów edukacyjnych zamieszczanych w sieci globalnej.

Wiedza o Polsce w nowoczesnej szkole polonijnej.

-          Wspomaganie nauczania wiedzy o Polsce technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

-          Interaktywna mapa - państwo polskie

-          Ćwiczenia z interaktywną mapą Polski.

-          Interaktywne atlasy historyczne.

-          Podręczniki elektroniczne z zasobów Włącz Polskę;

-          E- podręczniki;

-          Elektroniczne testy;

-          E-lekcje;

-          Programy multimedialne.

-          Przykładowe zasoby internetowe pomocne w nauczaniu/uczeniu się wiedzy o Polsce;

Cyfrowy piórnik nauczyciela wiedzy o Polsce - technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji polonijnej

-          Tworzenie chmur wyrazowych.

-          Mówiące awtary.

-          Glogi.

-          Interaktywne linie czasu.

Konstruowanie filmów edukacyjnych.

-          Zacznij działać!

-          Poznaj podstawy.

-          Poprawiaj niedoskonałości.

-          Montuj intrygujące zwiastuny.

-          Twórz i udostępniaj.

Jak tworzyć interaktywne gry i ćwiczenia dla uczniów? - generatory ćwiczeń interaktywnych.

-          Przegląd narzędzi do tworzenia interaktywnych zasobów edukacyjnych dostępnych w sieci globalnej.

-          Środowisko przykładowych platform edukacyjnych.

-          Tworzenie multimedialnych aplikacji edukacyjnych

-          Prezentacja własnych prac.

-          Ocena narzędzi edukacyjnych.

Cyfrowa obróbka dźwięku - techniki multimedialne w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

-          Wprowadzenie do cyfrowej obróbki dźwięku - podstawowe pojęcia związane z dźwiękiem

-          Przegląd oprogramowania do cyfrowej obróbki dźwięku.

-          Programy do cyfrowego zgrywania plików audio z płyty CD na komputer  – rippery.

-          Programy kodujące pliki z rozszerzeniem WAV do formatu MP3 – encodery.

-          Pobieranie i instalacja przykładowego programu do cyfrowej obróbki dźwięku.

-          Konfigurowanie programu.

-          Nagrywanie i zapis cyfrowego dźwięku w Audacity

-          Edycja dźwięku.

-          Publikowanie plików dźwiękowych w sieci.

Przygotowanie materiałów edukacyjnych z wiedzy o Polsce na platformy e-learningowe.

-        Organizacja materiałów, czyli praca z plikami

-        Pliki graficzne

-        Pliki dźwiękowe

-        Pliki wideo

-        Co robimy z naszymi odręcznymi notatkami?

-        Jak powinny wyglądać materiały?

        Dokumenty tekstowe

        Prezentacje multimedialne

        Pozostałe materiały

-        Publikowanie materiałów na platformie e-learningowej.

Tworzenie prezentacji multimedialnych.

-        Zasady projektowania prezentacji multimedialnych

-        Rodzaje mediów w prezentacji a narzędzia do ich wykonania

-        Tekst, kompozycja i kolorystyka prezentacji

-        Zasady przygotowywania elementów graficznych w pakietach multimedialnych.

-        Pliki filmowe w prezentacji

-        Przegląd oprogramowania do złożenia prezentacji

-        Nawigacja w prezentacji

Prawo autorskie w praktyce szkolnej.

-        Prawo autorskie – co wolno, co można, a czego nie.

-        Jak działa prawo autorskie?

-        Granice dozwolonego użytku publicznego w szkole

-        Infografika - Na co pozwala dozwolony użytek w edukacji?

-        Pierwsza pomoc w prawie autorskim

-        Obowiązujące przepisy

-        Wolne licencje, otwarte zasoby edukacyjne.

-        Na czym polega otwarty dostęp?

-        Jak opublikować materiał na wolnej licencji Creative Commons?

-        Jak działają i czym się różnią licencje Creative Commons

-        Czym są licencje Creative Commons?

-        Wykorzystywanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych.

-        Przekraczanie granic dozwolonego użytku

-        Jak tworzyć Otwarte Zasoby Edukacyjne?

-        Tworzenie biblioteki własnych zasobów edukacyjnych.

Nauczenia i uczenie się przyjazne mózgowi - zastosowanie neurodydaktyki w szkole polonijnej.

-        Neuronauka.

-        Praca mózgu.

-        Działanie mechanizmów lustrzanych.

-        Teorie pamięci.

-        Cyfrowi tubylcy i cyfrowi imigranci.

-        Szkoła przyjazna mózgowi.

-        Zastosowania neurodydaktyki.

Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w polonijnej placówce oświatowej.

-        Metody koncentracji uwagi.

-        Rozwój spostrzegawczości i pamięci.

Ojczysty panteon i ojczyste spory –historia Polski z elementami wiedzy o społeczeństwie oraz geografii dla nauczycieli uczących języka polskiego/wiedzy o Polsce.

-        Wzór obywatela w polskiej myśli politycznej.

-        Budowa państwa polskiego — koncepcje polityczne Piastów.

-        Rola ludzi Kościoła w budowie państwa polskiego.

-        Obywatele polscy wobec wyzwań epoki nowożytnej.

-        Spory o przyczyny upadku I Rzeczypospolitej.

-        Nurt insurekcyjny czy realizm polityczny?

-        Spory o ocenę powstań narodowych w XIX w.

-        Jakie mamy mieć państwo – spory o kształt Polski w XX w.

-        Społeczeństwo polskie wobec totalitaryzmu.

Dydaktyka medialna – czyli jak komunikować się z nowymi mediami?

-        Założenia dydaktyki medialnej.

-        Unowocześnienie warsztatu pracy nauczyciela poza granicami państwa polskiego.

Warsztat pracy e-nauczyciela wiedzy o Polsce

-        Zasoby globalne w procesie nauczania – uczenia się

-        Typy zajęć realizowanych z wykorzystaniem zasobów globalnych jako narzędzia wspomagającego proces nauczania i samokształcenia.

-        Dobre praktyki. Przykłady wykorzystania e-zasobów.

-        Wykorzystanie e-zasobów i narzędzi TIK do rozwijania aktywności poznawczej oraz zainteresowań uczniów.

Praca w chmurze.

-        Czym jest praca w chmurze?

-        Kiedy mamy do czynienia z chmurą?

-        Historyczny przykład

-        Przykłady pracy w chmurze

-        Wady i zalety pracy w chmurze

-        Praca w chmurze na przykładzie GoogleApps

„Śpiewać każdy może” - piosenka jako materiał dydaktyczny w nauczaniu języka polskiego.

-        Kultura masowa i muzyka popularna w edukacji.

-        Rola muzyki w nauczaniu języka polskiego poza granicami państwa polskiego.

-        Zasady wyboru piosenek.

-        „Zaśpiewajmy po polsku” - warsztaty wokalne.

„Piosenka jest dobra na wszystko” - tworzymy własne podkłady i śpiewniki.

-        Wyszukiwanie piosenek w sieci globalnej.

-        Generowanie ścieżek audio.

-        Prezentacja piosenek w formie karaoke.

-        Edycja tekstów do piosenek.

-        Tworzenie śpiewników ze spisem treści.

-        Prezentacja własnych projektów wokalno-muzycznych.

Techniki multimedialne w edukacji wczesnoszkolnej:

-          Edukacja wczesnoszkolna a nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne.

-          „Zgrzyciaki i ich świat” – przykładowe interaktywne materiały w edukacji wczesnoszkolnej.

-           „Zarzućmy sieć na materiały z edukacji wczesnoszkolnej” – wymiana doświadczeń oraz ocena materiałów zamieszczanych w sieci globalnej.

-          Tworzymy własne zasoby interaktywne.

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego