Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Menu

Struktura organizacyjna

W skład ORPEG wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie oraz Gimnazjum im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie (do dnia 31 sierpnia 2019 r.) - szkoły w Ośrodku,
 • Publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym – Polonijne Centrum Nauczycielskie,
 • Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach,
 • Szkolne Punkty Konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej - szkoły za granicą.

 

Komórki organizacyjne, w tym samodzielne stanowiska, zapewniające realizację zadań Ośrodka:

 • wydział do spraw koordynacji pracy szkół,
 • wydział do spraw wspomagania oświaty polonijnej i polskojęzycznej,
 • wydział do spraw kształcenia na odległość,
 • wydział do spraw finansowo-kadrowych,
 • wydział do spraw administracyjnych,
 • wydział do spraw informatycznych,
 • samodzielne stanowisko do spraw szkół europejskich,
 • samodzielne stanowisko do spraw audytu wewnętrznego,
 • samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej,
 • samodzielne stanowisko do spraw ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa,
 • samodzielne stanowisko do spraw BHP,
 • samodzielne stanowisko do spraw informacji i promocji,
 • sekretariat.
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego