Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Menu

Menu

Projekty systemowe w ORPEG

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą realizował projekty edukacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Priorytecie III Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia.

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego