Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Menu

Projekt "Otwarta szkoła – system wsparcia uczniów migrujących"

Projekt „Otwarta szkoła – system wsparcia uczniów migrujących” to multimedialna platforma, która zapewnia kompleksową opiekę edukacyjną w zakresie nauki języka polskiego i wiedzy o Polsce ucznia przebywającego za granicą oraz ułatwia mu powrót do polskiej szkoły.

Informacje o projekcie

„Otwarta szkoła” wspiera proces kształcenia na odległość i realizacji ramowego lub uzupełniającego planu nauczania. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat >> Kształcenia na odległość.

„Otwarta szkoła” to także zespół działań służących udzielaniu wsparcia informacyjnego uczniom, rodzicom, a także placówkom szkolnym i organom prowadzącym szkoły w zakresie integracji ucznia przybywającego do polskiego systemu oświaty.

Projekt „Otwarta szkoła” był realizowany przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 01.04.2010 - 31.08.2013 r.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego projekt „Otwarta szkoła”:

Co oferuje projekt „Otwarta szkoła”?

Stworzona w ramach projektu „Otwarta szkoła” platforma multimedialna umożliwia uczniom, rodzicom i nauczycielom dostęp do materiałów edukacyjnych, opracowywanie prac kontrolnych, uczestnictwo w pracach kół naukowych i zainteresowań oraz bezpośredni kontakt z doradcami i nauczycielami z Polski. Platforma e-learningowa służy także prowadzeniu konkursów polonistycznych dla uczniów przebywających za granicą. 

Materiały edukacyjne

Materiały edukacyjne umieszczone na platformie są zgodne z polską podstawą programową, a zaliczenie prac kontrolnych i pozytywny wynik egzaminu klasyfikującego zapewnia promocję do klasy wyższej programowo zgodnie z ramowym lub uzupełniającym planem nauczania.

Kontakt z doradcami

Jedną z podstawowych zalet portalu jest możliwość nawiązania kontaktu on-line z przeszkolonymi i wyposażonymi w niezbędną wiedzę doradcami i nauczycielami z Polski. Przewidziane są trzy możliwości utrzymywania kontaktu z doradcą:

  • Rozmowę za pośrednictwem programu Skype,
  • Wymianę korespondencji mailowej,
  • Udział w moderowanym forum dyskusyjnym.

Testy diagnozy umiejętności językowych i szkolnych

Testy diagnozy dostępne za pośrednictwem platformy ułatwiają określenie poziomu umiejętności językowych ucznia, a także innych sprawności, które pozwalają realizować programy nauczania określone w podstawach programowych z poszczególnych przedmiotów na różnych etapach edukacji.

Testy nie służą ocenie wiedzy i umiejętności dziecka. Ich celem jest jedynie diagnoza przygotowania językowego do podjęcia/kontynuowania nauki w szkole polskiej na danym etapie edukacyjnym.

Kurs maturalny on-line

Dla licealistów prowadzony jest specjalny kurs maturalny on-line, który ułatwia przygotowanie się i przystąpienie do matury w Polsce. Maturzyści mogą korzystać z bezpłatnych materiałów dydaktycznych, przygotowujących do matury z języka polskiego, matematyki i geografii. Materiały służą powtórzeniu i uporządkowaniu wiedzy przed egzaminem maturalnym. Z materiałów możena korzystać w dowolnym miejscu na świecie, w szkole i w domu, o każdej porze. Maturzystom pomagają nauczyciele - moderatorzy, z którymi można kontaktować się mailowo bądź podczas umówionej wideokonferencji. >> Zapraszamy do zapisu na kurs maturalny on-line.

Jak korzystać z platformy?

Dostęp do platformy otrzymują uczniowie (oraz ich rodzice/opiekunowie prawni) zarejestrowani w szkołach im. KEN, realizujący program kształcenia na odległość. >> Informacje na temat zasad rekrutacji.

Dla uczniów korzystających z platformy przygotowana została szczegółowa >> Instrukcja. Poniżej zamieszczamy wskazówki dotyczące wyłączania blokady wyskakujących okien.

Zapraszamy także do zapoznania się z filmem instruktażowym, jak korzystać z platformy internetowej Otwarta szkoła”:

 

Informacja na temat wyłączania blokady wyskakujących okien:

  1. Po uruchomieniu Internet Explorer'a należy wcinąć klawisz lewy Alt. Na ekranie pojawi się dodatkowy pasek z menu kaskadowym.
  2. W menu Narzędzia zaznaczamy opcję "Blokowanie wyskakujących okienek".

Informacja na temat usunięcia tymczasowych plików internetowych w przegladarkach internetowych:


Logowanie

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego