Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Procedura zapraszania nauczycieli z Polski

Wszystkie instytucje i organizacje (stowarzyszenia polonijne, szkoły przy stowarzyszeniach, szkoły sobotnio-niedzielne, szkoły funkcjonujące w lokalnych systemach oświaty, inne) zainteresowane zaproszeniem do pracy nauczyciela z Polski w roku szkolnym 2018/2019, prosimy o dopełnienie następujących formalności:

  • wypełnienie poniższych dokumentów

wniosek o przysłanie nauczyciela z Polski PDF WORD

załącznik do wniosku PDF WORD

  • złożenie wypełnionych druków w odpowiednim urzędzie konsularnym RP

Po zaopiniowaniu otrzymanych wniosków, urzędy konsularne przesyłają je do Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie w terminie
do 10.02.2018 r.
W przypadku Argentyny w terminie do 30.11.2017 r.

Będziemy wdzięczni za przesłanie przez konsulaty kopii wniosków do Ośrodka do dnia 10.02.2018 r.
na adres:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa
Z dopiskiem: Wydział do spraw Wspomagania Oświaty Polonijnej i Polskojęzycznej

Szkoły funkcjonujące w lokalnych systemach oświaty zapraszają nauczyciela z Polski zgodnie z procedurami obowiązującymi w danym kraju oraz zgodnie z ww. procedurą zapraszania nauczycieli z Polski. Zaproszenia dla nauczycieli do pracy ww. szkołach powinny wpłynąć do Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie do 10.02.2018 r.    

W przypadku Argentyny w terminie do 30.11.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że zarówno wniosek, jak i zaproszenie nie powinny wskazywać nazwiska konkretnego nauczyciela. Bardzo prosimy o przysyłanie bezimiennych wniosków/zaproszeń. 

Wszystkie instytucje i organizacje (stowarzyszenia polonijne, szkoły przy stowarzyszeniach, szkoły sobotnio-niedzielne, szkoły funkcjonujące w lokalnych systemach oświaty, inne) zainteresowane zaproszeniem do pracy nauczyciela z Polski w roku szkolnym 2019/2020, prosimy o dopełnienie następujących formalności:

  • wypełnienie poniższych dokumentów

wniosek o przysłanie nauczyciela z Polski PDF WORD

załącznik do wniosku PDF WORD

  • złożenie wypełnionych druków w odpowiednim urzędzie konsularnym RP

Po zaopiniowaniu otrzymanych wniosków, urzędy konsularne przesyłają je do Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie w terminie 
do 10.02.2019 r. 
W przypadku Argentyny w terminie do 30.11.2018 r.

Będziemy wdzięczni za przesłanie przez konsulaty kopii wniosków do Ośrodka do dnia 10.02.2019 r. 
na adres:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa
Z dopiskiem: Wydział do spraw Wspomagania Oświaty Polonijnej i Polskojęzycznej

Szkoły funkcjonujące w lokalnych systemach oświaty zapraszają nauczyciela z Polski zgodnie z procedurami obowiązującymi w danym kraju oraz zgodnie z ww. procedurą zapraszania nauczycieli z Polski. Zaproszenia dla nauczycieli do pracy ww. szkołach powinny wpłynąć do Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie do 10.02.2019 r.    

W przypadku Argentyny w terminie do 30.11.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że zarówno wniosek, jak i zaproszenie nie powinny wskazywać nazwiska konkretnego nauczyciela. Bardzo prosimy o przysyłanie bezimiennych wniosków/zaproszeń.

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego