Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Menu

Prezentacje z lekcji

Prezentacje z lekcji

 

Poniżej przedstawiamy pierwszą grupę prezentacji do lekcji i konsultacji on-line prowadzonych na platformie e-learningowej w ramach realizacji projektu „Otwarta szkoła – system wsparcia uczniów migrujących”. Poniższe materiały zostały opracowane do prowadzenia lekcji dla określonych klas i przedmiotów, dla uczniów posiadających specyficzne kompetencje językowe. Wierzymy, że prezentowane materiały będą dla Państwa użyteczne. Kolejne zestawy prezentacji będą sukcesywnie umieszczane na stronie.

 

1. Edukacja wczesnoszkolna

2. Historia

 1. Szkoła podstawowa
  1. klasa IV
   1. Moja mała historia - PDF
   2. Polskie symbole narodowe - PDF
   3. Skąd nasz ród - PDF
  2. klasa V
   1. Polska w czasach Bolesława Chrobrego - PDF
   2. Bolesław Krzywousty i jego testament - PDF
  3. klasa VI 
   1. Walka Polaków o utrzymanie języka i ziemi ojczystej - PDF
   2. Nowy kształt Europy - I wojna światowa - PDF
   3. Odzyskanie niepodległości przez Polskę - PDF
 2. Gimnazjum
  1. klasa I
   1. Wielka Wojna z Zakonem - PDF
   2. Jagiełło i jego synowie - PDF
   3. Trzynastoletnia wojna z Zakonem - PDF
  2. klasa II
   1. Królestwo Polskie w latach 1815-1830 - PDF
   2. Królestwo Polskie po powstaniu listopadowym - PDF
   3. Powstanie styczniowe - PDF
  3. klasa III
   1. II Rzeczpospolita cz. 1 - PDF
   2. II Rzeczpospolita cz. 2 - PDF
 3. Liceum
  1. klasa I
   1. Architektura polskiego średniowiecz - PDF 
  2. klasa II
   1. Emigranci i spiskowcy - PDF
   2. Germanizacja w zaborze pruskim - PDF
   3. Pod panowaniem Habsburgów - Galicja - PDF 
  3. klasa III
   1. Polska w latach 1945-1947 - PDF
   2. Stalinizm - PDF

3. Język polski

 1. Szkoła podstawowa
  1. klasa IV
   1. Co wiemy o czasowniku - PDF
   2. Jakie formy ma czasownik - PDF
   3. Osobowa a nieosobowa forma - PDF
   4. Pisownia bezokoliczników - PDF
   5. Odmieniamy czasownik radzaje - PDF
   6. Odmieniamy czasownik przez czasy - PDF
  2. klasa V
   1. Na początku był chaos - mitologia grecka - PDF
   2. Pochodzenie zjawisk przyrody na podstawie mitów - Demeter i Kora - PDF
   3. Dlaczego bogowie ukarali Syzyfa, o Dedalu i Ikarze - PDF
  3. klasa VI
   1. Charakterystyka krok po kroku - PDF
   2. Opis przeżyć wewnętrznych - PDF
   3. Krótkie formy użytkowe - PDF
   4. Związki frazeologiczne - PDF
 2. Gimnazjum
  1. klasa I
   1. Części mowy powtórzenie - PDF
   2. Epika od A do Z - PDF
   3. Wywiad - PDF
  2. klasa II
   1. Bilans zysków i strat człowieka - PDF
   2. Kamienie na szaniec - PDF
   3. Wędrówka,czyli... - PDF 
  3. klasa III 
   1. Co to jest fonetyka - PDF
   2. Nauka o języku - PDF
   3. Tyle języków ile pragnień-dialekt, dialektyzm, dialektyzacja - PDF 
 3. Liceum
  1. klasa I
   1. Fraszki Jan Kochanowskiego - PDF
   2. Pieśni Jana Kochanowskiego - PDF
   3. Treny Jana Kochanowskiego - PDF
  2. klasa II
   1. Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz - PDF
   2. Adam Mickiewicz - Dziady cz. III - PDF
   3. Bolesław Prus - Lalka - PDF
  3. klasa III
   1. Dwudziestolecie miedzywojenne- wprowadzenie - PDF
   2. Poezja polska w dwudziestoleciu - PDF
   3. Twórczość Stefana Żeromskiego - PDF

4. Wiedza o Polsce

 1. Szkoła podstawowa
  1. klasa V
   1. Jak powstało państwo polskie - PDF
   2. Chrzest Polski - PDF
   3. Panowanie Bolesława Chrobrego - PDF
   4. Bolesław Krzywousty i jego testament - PDF
   5. W państwie krzyżackim - PDF
  2. klasa VI
   1. Renesans - powrót do starożytności - PDF
   2. Demokracja szlachecka - PDF
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego