Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Menu

Polska Szkoła

Polska Szkoła

„Polska Szkoła” jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Portal tworzą pracownicy ORPEG oraz Polonijnego Centrum Nauczycielskiego, jak i sami użytkownicy.

Portal jest adresowany do rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i działaczy organizacji polonijnych oraz innych instytucji oświatowych i społecznych funkcjonujących poza granicami kraju. Portal służy wymianie informacji i dobrych praktyk oraz nawiązywaniu kontaktów ponad granicami. Wszyscy zarejestrowani użytkownicy mogą publikować i rekomendować na portalu własne lub znalezione w Internecie materiały edukacyjne, dzielić się wiadomościami i ofertami współpracy, inspirować się wzajemnie do podejmowania różnorodnych działań.

>> Portal działa pod adresem: www.polska-szkola.pl

Na portalu „Polska Szkoła” zgromadzone zostały:

  • Materiały informacyjne – najważniejsze informacje na temat kształcenia dzieci za granicą oraz ułatwiania im powrotu do Polski;
  • Programy nauczania – baza dokumentów i aktów prawnych, zawierająca aktualne podstawy programowe i programy nauczania poza granicami kraju oraz programy wykorzystywane w polskim systemie edukacji;
  • Materiały dydaktyczne – baza podręczników i innych pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w nauczaniu języka polskiego, historii, geografii Polski i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim poza granicami kraju;
  • Baza szkół – stale uaktualniana baza szkół, ośrodków i instytucji prowadzących nauczanie języka polskiego i wiedzy o Polsce za granicą;
  • Fora dyskusyjne – forum dla rodziców, nauczycieli i dyrektorów.

Dostęp do wybranych elementów portalu „Polska Szkoła” wymaga rejestracji. Zarejestrowani użytkownicy mają możliwość prowadzenia dyskusji oraz uzupełniania zasobów edukacyjnych zgromadzonych na portalu.

Aby zarejestrować się w serwisie należy wypełnić ankietę zawierającą podstawowe dane osobowe i kontaktowe. Status nauczyciela lub dyrektora szkoły/lidera organizacji pozarządowej nadaje administrator serwisu na wniosek zainteresowanego. >>Więcej informacji na temat rejestracji.

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego