Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Kalendarium polskich rocznic kulturalno-literacko-historycznych dla młodzieży w styczniu 2018

  Wybrane rocznice kulturalne, literackie oraz historyczne  w styczniu 2018 r.

 

rocznice-ogolne

Rok 2018

-    Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

-    Rok Ireny Sendlerowej (w 10. rocznicę śmierci)

-    Rok abp Ignacego Tokarczuka (w 100. rocznicę urodzin)

-    Rok Jubileuszu konfederacji barskiej (w 250. rocznicę zawiązania Konfederacji)

-    Rok Praw Kobiet (w 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych)

 

 rocznice-miesiąca-STYCZEŃ--

 

  

1  stycznia

65. rocznica śmierci Ludomira Różyckiego (1884-1953), polskiego kompozytora

2  stycznia

100. rocznica urodzin Adama Bahdaja (1918-1985), polskiego pisarza, autora utworów dla dzieci i młodzieży

3  stycznia

25. rocznica I Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (1993)

50. rocznica śmierci Hanny Mortkowicz-Olczakowej (1905-1968), polskiej poetki, prozaika, autorki książek dla dzieci i młodzieży

4  stycznia

90. rocznica śmierci Karola Jankowskiego (1868-1928) (21 XI - 150. rocznica urodzin), polskiego architekta, jednego z organizatorów Politechniki Warszawskiej

95. rocznica urodzin Antoniego Marianowicza (1923-2003) (3 VI - 15. rocznica śmierci), polskiego satyryka, poety i tłumacza

5  stycznia

200. rocznica śmierci Marcella Bacciarellego (1731-1818), włoskiego malarza, portrecisty, autora scen alegorycznych i historycznych, nadwornego malarza króla Stanisława Augusta Poniatowskiego

6  stycznia

205. rocznica urodzin Hipolita Cegielskiego (1813-1868) (30 XI - 150. rocznica śmierci), polskiego filologa, przemysłowca i działacza społecznego

7  stycznia

75. rocznica przybycia do Warszawy pierwszego transportu dzieci polskich wysiedlonych przez hitlerowców z Zamojszczyzny (1943)

95. rocznica urodzin Jerzego Nowosielskiego (1923-2011), polskiego malarza

8  stycznia

95. rocznica urodzin Emanuela Rostworowskiego (1923-1989), polskiego historyka, profesora zwyczajnego, naczelnego redaktora Polskiego słownika biograficznego w latach 1964-1989

325. rocznica śmierci Jana Andrzeja Morsztyna (1621-1693), polskiego poety barokowego

9  stycznia

90. rocznica powstania Ligi Ochrony Przyrody (1928)

10  stycznia

55. rocznica śmierci Tadeusza Szeligowskiego (1896-1963), polskiego kompozytora

12  stycznia

55. rocznica śmierci Aliny Świderskiej (1875-1963), polskiej powieściopisarki, tłumaczki

25. rocznica śmierci Józefa Czapskiego (1896-1993), polskiego pisarza, malarza, publicysty

13  stycznia

115. rocznica urodzin Ireny Jurgielewiczowej (1903-2003) (25 V - 15. rocznica śmierci), polskiej autorki książek dla dzieci i młodzieży

15  stycznia

40. rocznica śmierci Teofila Ociepki (1891-1978), polskiego malarza

50. rocznica śmierci Leopolda Infelda (1898-1968) (20 VIII - 120. rocznica urodzin), polskiego fizyka, teoretyka, współpracownika Einsteina

80. rocznica urodzin Barbary Wrzesińskiej (1938), polskiej aktorki

100. rocznica śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego (1838-1918) (11 VII - 185. rocznica urodzin), polskiego historyka, etnografa, publicysty

16  stycznia

15. rocznica śmierci Henryka Czyża (1923-2003) (16 VI - 95. rocznica urodzin), polskiego dyrygenta, kompozytora i pisarza

55. rocznica śmierci Stefanii Łobaczewskiej (1888-1963) (31 VII - 130. rocznica urodzin), polskiej muzykolog

105. rocznica urodzin Mirosława Żuławskiego (1913-1995), polskiego prozaika, dyplomaty

180. rocznica urodzin Jana Lama (1838-1886), polskiego pisarza i publicysty

17  stycznia

100. rocznica urodzin Heleny Marusarzówny (1918-1941), polskiej narciarki

18  stycznia

35. rocznica śmierci Stanisława Hebanowskiego (1912-1983), polskiego pisarza, tłumacza, reżysera i krytyka teatralnego

90. rocznica urodzin Franciszka Pieczki (1928), polskiego aktora

21  stycznia

55. rocznica śmierci Stanisława Grzesiuka (1918-1963) (6 V - 100. rocznica urodzin), pisarza i pamiętnikarza

65. lat temu Telewizja Polska rozpoczęła regularną emisję programu (1953)

22  stycznia

20. rocznica śmierci Reginy Pisarek (1939-1998), polskiej piosenkarki

75. rocznica urodzin Michała Urbaniaka (1943), polskiego muzyka jazzowego

 

135. rocznica urodzin Jerzego Bandrowskiego (1883-1940), polskiego pisarza, poety, tłumacza i dziennikarza

155. rocznica wybuchu powstania styczniowego (1863)

23  stycznia

90. rocznica urodzin Tadeusza Śliwiaka (1928-1994), polskiego poety, autora wierszy dla dzieci

225. rocznica II rozbioru Polski z udziałem Prus i Rosji (1793)

25  stycznia

105. rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego (1913-1994), polskiego kompozytora, dyrygenta

70. rocznica urodzin Wojciecha Manna (1948), polskiego dziennikarza muzycznego

135. rocznica urodzin Wacława Grubińskiego (1883-1973) (8 VI - 45. rocznica śmierci), polskiego prozaika i dramatopisarza

145. rocznica urodzin Karola Irzykowskiego (1873-1944), polskiego krytyka literackiego i pisarza

28  stycznia

115. rocznica urodzin Aleksandra Kamińskiego (1903-1978) (15 III - 40. rocznica śmierci), polskiego prozaika, pedagoga i działacza harcerskiego

29  stycznia

100. rocznica śmierci Jana Augusta Kisielewskiego (1876-1918), polskiego dramatopisarza i krytyka

105. rocznica śmierci Władysława Bełzy (1847-1913), polskiego poety, dramaturga, autora utworów dla dzieci

40. rocznica śmierci Stanisława Dygata (1914-1978), polskiego powieściopisarza, felietonisty

 Do pobrania:

Kalendarium rocznic kulturalno-literacko-historycznych dla młodzieży w styczniu 2018 -  plik w formacie pdf;

Kalendarium rocznic kulturalno-literacko-historycznych dla młodzieży w styczniu 2018 - plik w formacie doc.

 

Czytaj więcej w: 

WIKIPROJEKT:Wikiprojekt: Rocznice/przegląd/styczeń


KALENDARIUM WYBRANYCH ROCZNIC LITERACKICH I WYDARZEŃ W ROKU 2018

Liliana Sosnowska 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego