Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu wiedzy o Polsce

TIK w nauczaniu wiedzy o Polsce

 Materiał dydaktyczny

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

W NAUCZANIU WIEDZY O POLSCE

zawiera zagadnienia prezentowane na Konferencji nauczycieli polskich szkół sobotnich w Wielkiej Brytanii

zorganizowanej przez Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w  Londynie
w listopadzie 2017 r.:

 

1.     ORPEG PCN – zadania, adresaci

2.     Nauczanie wiedzy o Polsce a nowoczesne technologie w kontekście zapisów w podstawie programowej i ramach programowych

3.     Wyszukiwanie informacji w sieci globalnej

4.     Metody i formy pracy na lekcjach wiedzy o Polsce z zastosowaniem komputera

5.     Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu wiedzy o Polsce poza granicami państwa polskiego

6.     Zasoby internetowe przydatne w pracy nauczyciela wiedzy o Polsce

7.     Wirtualne wycieczki historyczne

8.     Blogi historyków

 

Nauczycieli zainteresowanych tematyką zachęcam do uczestnictwa w bezpłatnych kursie doskonalącym na platformie kursy.orpeg.pl 

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu wiedzy o Polsce w Wielkiej Brytanii 

– I edycja 30 godzin

Do pobrania - Prezentacja - NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W NAUCZANIU WIEDZY O POLSCE - w formacie pdf

Liliana Sosnowska

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego