Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu języka polskiego

TIK w nauczaniu języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej

 

Materiał dydaktyczny

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO

zawiera zagadnienia prezentowane na Konferencji nauczycieli polskich szkół sobotnich w Wielkiej Brytanii

zorganizowanej przez Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w  Londynie
w listopadzie 2017 r.:

  1. ORPEG PCN – zadania, adresaci
  2. Nauczanie języka polskiego a nowoczesnew kontekście zapisów w podstawie programowej i ramach programowych
  3. Wyszukiwanie informacji w sieci globalnej
  4. Metody i formy pracy na lekcjach języka z zastosowaniem komputera
  5. Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu języka polskiego poza granicami państwa polskiego
  6. Zasoby internetowe przydatne w pracy współczesnego polonisty
  7. Wirtualne wycieczki polonistyczne

Nauczycieli zainteresowanych tematyką zachęcam do uczestnictwa w bezpłatnych kursie doskonalącym na platformie kursy.orpeg.pl 

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej w Wielkiej Brytanii   

Do pobrania 

Prezentacja  NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO - w formacie pdf

Liliana Sosnowska

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego