Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Polscy Prezydenci - prezentacja Liliana Sosnowska

 prezydenci

Prezentacja pt: Polscy Prezydenci zawiera:

  • podstawowe informacje na temat prezydentów RP;
  • hiperłącza do bogatych zasobów sieci globalnej na temat wymienionych postaci tj.

Polscy prezydenci tablica

  •  materiał edukacyjny pomocny w rozwiązywaniu karty pracy Polscy Prezydenci - oś czasu;
  •  wiedzę potrzebną do rozwiązania krzyżówki interaktywnej Polscy Prezydenci.

 Do pobrania pliki:

Liliana Sosnowska 

— JÓZEF KLEMENS PIŁSUDSKI
—ps. Wiktor Mieczysław
—żył w latach 1867–1935  
—działacz niepodległościowy, polityk, marszałek Polski
—1905–1907  kierował OB PPS
—od 1908 organizator ruchu strzeleckiego
—inicjator utworzenia Legionów Polskich (1914)
—1919 - Naczelnik Państwa
—1920 - Marszałek Polski
—1926 - dokonał przewrotu majowego
—
Więcej o Józefie Piłsudskim znajdziesz…
—
—
—
—
—GABRIEL NARUTOWICZ
—żył w latach 1865–1922
—pierwszy prezydent RP
—1920–1921 – minister  robót publicznych
—1922 – minister  spraw zagranicznych
—9 XII 1922 wybrany prezydentem głosami lewicy, centrum i mniejszości narodowych
—zastrzelony w Warszawie
16
XII 1922 roku
—
Więcej o Gabrielu Narutowiczu znajdziesz…
—STANISŁAW WOJCIECHOWSKI
—żył w latach 1869–1953
—polityk, teoretyk i działacz spółdzielczości, współtwórca PPS
—1919–1920  – minister spraw wewnętrznych
—od 1922 prezydent RP
—w wyniku przewrotu majowego (1926) zrzekł się godności prezydenta
—wykładowca WSH w Warszawie, profesor SGGW
 Więcej o Stanisławie  Wojciechowskim znajdziesz…
—IGNACY MOŚCICKI
—żył w latach 1867–1946
—polityk, chemik, profesor Politechniki Lwowskiej
—członek Polskiej Akademii Umiejętności
—współtwórca polskiego przemysłu chemicznego
—1926–1939 – prezydent RP
—1935 – twórca  i przywódca tzw. grupy zamkowej
—IX 1939 – internowany 
w Rumuni oddaje urząd
prezydenta
—
Więcej o Ignacym Mościckim znajdziesz  
—
—
—
—
—WŁADYSŁAW RACZKIEWICZ
—żył w latach 1885–1947
—urodzony na Kaukazie
—uczestnik wojny radziecko-polskiej
—1921, 1936 – minister spraw wewnętrznych
—po przewrocie majowym wszedł do BBWR
—1939 – 1947 prezydent RP
—1934 – prezes Światowego Związku Polaków z Zagranicy, tzw. Światpolu
—AUGUST ZALESKI
—żył w latach 1883–1972
—dyplomata, historyk, polityk
—minister spraw zagranicznych w latach 1926–1932  oraz  1939–1941 
—przeciwny porozumieniu
z ZSRR
—1935–1938 – senator
—1943–1945 – szef  Kancelarii Cywilnej prezydenta
—1947–1972 – prezydent rządu RP na uchodźstwie
—STANISŁAW OSTROWSKI
—żył w latach 1892–1982
—członek Związku Strzeleckiego
—w 1918 uczestniczył w obronie Lwowa
—po zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną został aresztowany przez NKWD
—po tzw. amnestii w 1941 roku wstąpił do armii gen. Andersa
—1972–1979  prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie
—EDWARD RACZYŃSKI
—żył w latach 1891–1993
—dyplomata, polityk
—1934–1945 – ambasador RP w Wielkiej Brytanii
—1941–1943 – minister  spraw zagranicznych rządu RP na emigracji
—1979–1986 prezydent RP na uchodźstwie
—KAZIMIERZ SABBAT
—żył w latach 1913–1989
—ukończył gimnazjum w Mielcu
—tuż przed wojną ukończył w Warszawie Wydział Prawa
—został premierem rządu polskiego na uchodźstwie
—w 1986 został prezydentem
—RYSZARD KACZOROWSKI
—urodzony w 1919 roku
—1940–1942 – w sowieckim więzieniu
—1967 - przewodniczący ZHP na uchodźstwie
—od 1982 członek Rady Narodowej
—1986–1989 minister spraw krajowych
—1989–1991 prezydent RP na uchodźstwie
—
—
—
—
—BOLESŁAW BIERUT
—żył w latach 1892–1956
—działacz komunistyczny, członek KPP
—1944–1956 członek Biura Politycznego
—1954–1956 I sekretarz KC PZPR
—1944–1947 – prezydent KRN
—1947–1952 – prezydent  RP
—1952–1954 – premier
—współodpowiedzialny za terror wobec opozycji niepodległościowej
—
—
—
—
—WOJCIECH JARUZELSKI
—urodzony 1923 roku
—polityk, generał
—od 1943 roku w 1. Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki, następnie w WP
—1968–1983 – minister  obrony narodowej
—1971–1989 – członek  Biura Politycznego KC
—1981–1989 – I sekretarz KC PZPR
—1981 – wprowadził stan wojenny
—1989–1990 – prezydent
—LECH WAŁĘSA
—urodzony w 1943 roku
—polityk, działacz związkowy
—1970 – członek  komitetu strajkowego
—1980 – organizator  strajku
—1980–1990 – współzałożyciel  i przewodniczący NSZZ „Solidarność”
—1981–1982 – internowany
—1990–1995 – prezydent  RP oraz Zwierzchnik Sił Zbrojnych
—w 1983 otrzymał pokojową Nagrodę Nobla
—ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI
—urodzony w 1954 roku
—redaktor naczelny tygodnika „Itd” oraz „Sztandaru Młodych”
—przewodniczący SdRP
—przewodniczący Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów
—po wyborze na prezydenta zrezygnował z członkostwa
w partii
—prezydent od 1995 do 2005 roku
—LECH KACZYŃSKI
—urodził się w 1949 r.
w
Warszawie
—studiował prawo
na
Uniwersytecie Warszawskim
—od 1971 roku mieszkał
w
Sopocie, gdzie pracował na Uniwersytecie Gdańskim
—w 1980 roku obronił doktorat z prawa pracy, a w 1990 r. – habilitację 
—Prezydent RP 2005–2010
—zginął w katastrofie polskiego samolotu Tu-154
—BRONISŁAW KOMOROWSKI
—polski historyk, polityk,
—od 6 sierpnia 2010 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
—w okresie PRL działacz opozycji demokratycznej.
—Poseł na Sejm I, II, III, IV, V i VI kadencji
—Minister obrony narodowej w rządzie Jerzego Buzka
—Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji.
—od 10 kwietnia 2010 do 8 lipca 2010 wykonywał tymczasowo obowiązki Prezydenta RP
—od sierpnia 2010 do 2015 Prezydent RP
—
—
—
—ANDRZEJ DUDA
—polski polityk i prawnik
—doktor nauk prawnych
—w latach 2006–2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
—w latach 2008–2010 podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
—w latach 2007–2011 członek Trybunału Stanu, poseł na Sejm VII kadencji
—poseł do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji
—od 6 sierpnia 2015 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
—
—
—
—
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego