Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Krzyżówka - Czy znasz Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej? - materiały edukacyjne, Liliana Sosnowska

konstytucja krzyżówka

Krzyżówka zamieszczona poniżej pomoże sprawdzić wiedzę na temat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdują się w pełnym tekście Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

Materiał zawiera zagadnienia z wiedzy o Polsce.

Tytuł zagadnienia z ram programowych kształcenia uzupełniającego 

Etap edukacyjny

 Państwo

II

Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna

IV

System wyborczy i partyjny

IV

Władza ustawodawcza i władza wykonawcza w Polsce

IV

Liliana Sosnowska 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego