Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Materiały do WOP - Polska i Polacy po II wojnie światowej (1945 - 2004) - podręcznik do nauczania wiedzy o Polsce.

Nowe materiały WOP kopia

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dydaktycznymi pochodzącymi z zasobów Włącz Polskę a dotyczącymi historii Polski i Polaków w latach 1945 - 2004. Karty programowe mogą być pomocą w realizacji ram programowych wiedzy o Polsce w IV etapie edukacyjnym.

 

Lista atomów / kart programowych:

 

 • Komuniści przejmują władzę 1945-1947 (1)
 • Komuniści przejmują władzę 1945-1947 (2)
 • Komuniści przejmują władzę 1945-1947 (3)
 • Komuniści przejmują władzę 1945-1947 (4)
 • Emigracja wobec sprawy polskiej 1944-1945 (1)
 • Emigracja wobec sprawy polskiej 1944-1945 (2)
 • Władze komunistyczne wobec Państwa Podziemnego (1)
 • Władze komunistyczne wobec Państwa Podziemnego (2)
 • Polskie wcielenie Stalina. Kult Bieruta (1)
 • Polskie wcielenie Stalina. Kult Bieruta (2)
 • Stalinizm i sowietyzacja. Polityka i gospodarka (2)
 • Kultura i nauka w okowach ideologii (2)
 • Komunizm wobec Kościoła (2)
 • Terror. Procesy pokazowe (2)
 • Polacy wobec nowej rzeczywistości. Przystosowanie i opór (2)
 • Odwilż
 • Poznański czerwiec. Bunt i wołanie o wolność (1)
 • Poznański czerwiec. Bunt i wołanie o wolność (2)
 • Październik 1956 (1)
 • Październik 1956 (2)
 • Październik 1956 (3)
 • Październik 1956 (4)
 • Kultura i sztuka w warunkach realnego socjalizmu
 • Budujmy drugą Polskę. Polska Edwarda Gierka (2)
 • Od sukcesu do kryzysu. Radom 1976 i powstanie opozycji demokratycznej (1).
 • Od sukcesu do kryzysu. Radom 1976 i powstanie opozycji demokratycznej (2)
 • Od sukcesu do kryzysu. Radom 1976 i powstanie opozycji demokratycznej (3)
 • Od sukcesu do kryzysu. Radom 1976 i powstanie opozycji demokratycznej (4)
 • Od sukcesu do kryzysu. Radom 1976 i powstanie opozycji demokratycznej (5)
 • Kryzys gospodarczy
 • Sierpień 1980 r.
 • Mniejsze zło? Stan wojenny (1)
 • Społeczeństwo wobec następstw stanu wojennego (1)
 • Społeczeństwo wobec następstw stanu wojennego (2)
 • Społeczeństwo wobec następstw stanu wojennego (3)
 • Społeczeństwo wobec następstw stanu wojennego (4)
 • Okrągły Stół (1)
 • Okrągły Stół (2)
 • Narodziny III Rzeczpospolitej
 • Polska droga do NATO i Unii Europejskiej 

 

Historia Polski i Polaków po  II wojnie światowej (1945 - 2004) -  podręcznik  do nauczania wiedzy o Polsce - plik w formacie pdf 

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego