Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Menu

Majątek ORPEG

Stan majątku Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą na dzień 31.12.2018 roku
wynosi ogółem 4 831 090,50 zł.

 

 INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa i na podstawie protokołu przeprowadzenia oceny przydatności składnika majątku ruchomego z dnia 14 stycznia 2019 r., Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego:

  1. samochód osobowy MERCEDES - BENZ Vaneo 170CDI 414. Zagospodarowanie przedmiotowego składnika majatku odbędzie się poprzez sprzedaż w trybie przetargu publicznego. Ogłoszenie o przetargu publicznym ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.   

 

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż składnika majątku ruchomego - samochodu osobowego MERCEDES - BENZ Vaneo 170CDI 414 - plik pdf

załącznik nr 1 - klauzula informacyjna dla osób fizycznych - plik

załącznik nr 2 - formularz ofertowy - plik

załącznik nr 3 - wzór umowy - plik

załącznik nr 4 - wzór protokołu zdawczo - odbiorczego - plik

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona.

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego