Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej, funkcjonująca w strukturze Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, umożliwia każdemu polskiemu uczniowi przebywającemu za granicą zdobycie fundamentów wykształcenia.

Etapy edukacyjne

Kształcenie w Szkole Podstawowej im. KEN odbywa się na pierwszym etapie edukacyjnym polskiego systemu oświaty, tj. klasy I – III oraz na drugim etapie edukacyjnym obejmującym klasy IV – VII.

Edukacja wczesnoszkolna

Nie prowadzimy klas zerowych ani oddziałów przedszkolnych. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej można zapisać się ucznia, który skończył sześć lat. Uczniowie klas I-III ramowego planu nauczania realizują edukację wczesnoszkolną w formie kształcenia zintegrowanego, natomiast uczniowie uzupełniającego planu nauczania uczą się języka polskiego i wiedzy o Polsce. Na etapie edukacji wczesnoszkolnej bardzo pomocni i ważni są rodzice, niejednokrotnie wcielający się w rolę nauczyciela i korepetytora.

Programy nauczania

Uczniowie klas IV – VII realizują w ramowym planie nauczania takie przedmioty jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, przyroda, historia i społeczeństwo, muzyka, plastyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, religia/etyka. W uzupełniającym planie nauczania według nowej podstawy programowej uczą się języka polskiego i wiedzy o Polsce.

Kształtowanie postaw

Jednym z najważniejszych zadań Szkoły Podstawowej im. KEN jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa polskich uczniów przebywających za granicą. Jednak równie istotne jest kształtowanie postaw obywatelskich oraz poszanowania dla tradycji i kultury własnego narodu, jak i odmiennych kultur.

Konsultacje on-line

Kontakt z uczniem poprzez >> platformę e-learningową „Otwarta szkoła” umożliwia nauczycielom indywidualne podejście do rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego