Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Zakończenie kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w ramowym planie nauczania, funkcjonującego w strukturze Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, umożliwia polskim uczniom, przebywającym poza granicami kraju, przystąpienie do egzaminu maturalnego zgodnego z polskim prawem oświatowym.

Ramowy plan nauczania

W ramach ramowego planu nauczania uczniowie realizują w zakresie podstawowym lub rozszerzonym następujące przedmioty: język polski, języki obce nowożytne, wiedza o kulturze, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, religia/etyka.

Uzupełniający plan nauczania

W ramach uzupełniającego planu nauczania uczniowie uczą się języka polskiego i wiedzy o Polsce.

Pielęgnowanie polskości

Zadaniem Liceum Ogólnokształcącym im. KEN jest rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim, kształtowanie postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu oraz innych kultur, a także umożliwienie uczniom dalszego kształcenia się na polskich lub zagranicznych uczelniach.

Konsultacje on-line

Kontakt z uczniem poprzez >> platformę e-learningową „Otwarta szkoła” umożliwia nauczycielom indywidualne podejście do rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego