Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Finał XXIII Konkursu Historycznego Dzieje Polski Niepodległej

Dnia 29 kwietnia 2018 roku odbył się w Grodnie na Białorusi Finał XXIII Konkursu Historycznego Dzieje Polski Niepodległej. W wyniku eliminacji do III Etapu zakwalifikowało się jedenastu uczniów Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej przy Zjednoczeniu Społecznym „Polska Macierz Szkolna” w Grodnie na Białorusi. Do finału przeszło dziewięciu uczestników z Białorusi, ze szkół w: Mińsku, Wołkowysku, Słonimiu, Mołodecznie oraz Grodna. Najwięcej finalistów wyłoniono właśnie z liceum Orzeszkowej, spośród których: pierwsze miejsce w kategorii klas przedmaturalnych zajął Andrzej Gajduk, a trzecie Tatiana Ruchowiec. Wśród klas maturalnych na drugim miejscu ex aequo z uczestnikiem spoza LS PMS ulokował się Denis Torcz, zaś trzecie miejsce zajął Jewgenij Mielnikow. Finaliści oraz laureaci są uczniami Urszuli Adamskiej, nauczycielki historii skierowanej do pracy przez ORPEG we wspomnianym wyżej liceum. Ze względu na przypadające obchody Jubileuszu Stulecia Niepodległości Polski zakres wiedzy wymaganej do przygotowania dotyczył właśnie stu lat państwa polskiego. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Urszula Adamska, nauczycielka skierowana za granicę przez ORPEG. Białoruś, Grodno

Finał Konkursu 2 1

Finał Konkursu 2 2

Finał Konkursu 3

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego