Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

IX spotkanie Rady Konsultacyjnej ds. Oświaty działającej w Republice Irlandii

W dniu 21 marca 2017 r. odbyło się IX spotkanie Rady Konsultacyjnej ds. Oświaty działającej w Republice Irlandii. Zebranych w rezydencji Ambasady RP w Irlandii kierowników pięciu Szkolnych Punktów Konsultacyjnych oraz dyrektorów 36 szkół polonijnych przywitał Pan Ambasador Ryszard Sarkowicz. Pan Ambasador podziękował za dotychczasową współpracę na rzecz nauczania i promocji języka polskiego w Irlandii. Wyraził także nadzieję na dalsze projekty i inicjatywy oświatowe. W spotkaniu uczestniczyły także przedstawicielki Wydziału Konsularnego, Pani Konsul Katarzyna Smoter i Pani Konsul Katarzyna Kasperkiewcz, które przedstawiły możliwości współpracy Ambasady RP z organizacjami polonijnymi działającymi na rzecz nauczania języka polskiego.

W spotkaniu brali udział goście z Polski: przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej- Pani Patrycja Szewczyk, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą- Pani Anna Radecka, Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" -Pan Dariusz Piotr Bonisławski.

Podczas Rady zaprezentowano również cele i działania organizacji oświatowych istniejących w Irlandii. Prezes PMSI, Pani Marta Szutkowska-Kiszkiel prezentowała dotychczasowe osiągnięcia 5-letnieji  działalności Polskiej Macierzy w Irlandii oraz przedstawiła plany na przyszłość. Prezes KID, Pan Tomasz Bastkowski omówił misję i działalność Polskiej Federacji Edukacyjnej Irlandii (KID-Kampania Informacyjna Dzieci). Lider LOM, Pani Agnieszka Grochola przybliżyła Uczestnikom Rady cele i zadania LOM-ów oraz zasady udzielania wsparcia metodycznego w postaci szkoleń dla nauczycieli polonijnych ze wszystkich typów szkół.

Spotkanie zakończyło się dyskusją z udziałem zaproszonych gości w której poruszone zostały kwestie wsparcia szkół polonijnych, procesów wydawana legitymacji szkolnych oraz procedur występowania o dofinansowanie ze środków Senatu RP.

3.irland

2.irland

1.irland

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego