Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do pracy w Argentynie

W dniach 26-28 stycznia 2017 r. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przeprowadził szkolenie przygotowujące nauczycieli do pracy dydaktycznej w Argentynie w roku szkolnym 2017/2018.

Uczestnicy kursu zostali zapoznani przez pracowników Wydziału do spraw Wspomagania Oświaty Polonijnej i Polskojęzycznej ORPEG z przepisami prawnymi dotyczącymi kierowania nauczycieli do pracy za granicą, z ogólnymi warunkami skierowania nauczycieli i obowiązującymi zasadami, a także z zasadami rejestracji organizacji polonijnych w bazie „Polska Szkoła” oraz zasadami zamawiania podręczników.

Pani Grażyna Machałek, Radca-Minister w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych przedstawiła uczestnikom szkolenia aktualną sytuację społeczno-gospodarczą, przepisy prawne, wjazdowe, celne oraz zasady bezpiecznego podróżowania i pobytu w Argentynie.

Pani Halina Klimek z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie zapoznała nauczycieli z metodami nauczania języka polskiego dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz wykorzystywaniem gier i zabaw, które rozwijają sprawności językowe. Natomiast pani dr Grażyna Wiśniewska z PCN przeprowadziła zajęcia z metodyki nauczania języka polskiego w środowiskach polonijnych.

Kandydaci do pracy w Argentynie uczestniczyli także w warsztatach tanecznych i zajęciach ze śpiewu, które poprowadził pan Jacek Szpunar. Takie formy wyrazu artystycznego są istotnym elementem profilu zawodowego nauczyciela kierowanego do pracy wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

Program kursu obejmował także zapoznanie i przeszkolenie kandydatów do pracy w Argentynie w zakresie korzystania z zasobów sieciowych ORPEG. Panel ten przeprowadził Bartłomiej Barlakowski, specjalista ds. systemów informatyczno-administracyjnych sieci ORPEG.

Swoim doświadczeniem z pracy w Argentynie podzieliła się z kandydatami Pani Krystyna Archutowska, nauczycielka skierowana do pracy w Wandzie. Jak zaznaczyła Pani Archutowska, rola nauczyciela w Argentynie nie sprowadza się wyłącznie do nauczania języka polskiego. Nauczyciel, który wyjedzie do Argentyny musi być sprawnym organizatorem i propagatorem wszelkich wydarzeń, które będą przyczyniać się do odbudowy polskiej świadomości i integracji osób polskiego pochodzenia.

Na zakończenie kursu Pani Anna Radecka, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą wręczyła wszystkim uczestnikom zaświadczenie o ukończeniu kursu i złożyła podziękowania za aktywny w nim udział.

m1

m2

m3

m4

m5

m7

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego