Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

Jubileusz 10-lecia Sobotniej Szkoły im. Ireny Sendlerowej w Hull

10 lat minęło, jak jeden dzień.

8 października 2016 roku na długo pozostanie w pamięci nauczycieli, rodziców i uczniów Sobotniej Szkoły im. Ireny Sendlerowej w Hull. W tym dniu świętowano okrągły jubileusz dziesięciolecia powstania szkoły. Liczba przybyłych gości i mnóstwo słów uznania są najlepszym prezentem dla jubilatki i dowodzą potrzeby kontynuowania dalszej działalności placówki.

Jubileusz stał się doskonałą okazją do przypomnienie historii szkoły i podsumowania dziesięciu lat jej działalności. Gdy jesienią 2006 roku w Hull swoją działalnośćrozpoczęła Polska Szkoła im. Ireny Sendlerowej niktdo końca nie wiedział czy uda się z powodzeniem ją poprowadzić. Czas pokazał, że udało się to doskonale. Od czasu powstania szkoła prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w siedmiu grupach wiekowych: Krasnale (3-5 lat), Pszczółki (4,5- 5 lat), Zuchy (6-7 lat), Motylki (7-8 lat), Stokrotki (7-9 lat), Słoneczniki (9-11 lat) i Polskie Orły (12-16 lat). Wiosną 2016 roku ilość uczniów przekroczyła liczbę 100. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę z wyjątkiem świąt i wakacji. Nauczyciele pracują w oparciu o autorskie programy nauczania zgodne z podstawą programową dla dzieci polonijnych. Korzystają z internetowych materiałów „Włącz Polskę”, darmowego elementarza, podręczników dla dzieci polonijnych oraz bogatego zasobu pomocy dydaktycznych, które posiada szkoła. Cztery godziny lekcyjne obejmują nauczanie języka polskiego, historii i geografii Polski. Staramy się przybliżyć uczniom jak najwięcej informacji z zakresu literatury, kultury i wiedzy o naszej Ojczyźnie.Kładziemy duży nacisk na naukę języka ojczystego, zachęcamy do uczestnictwa w konkursach ,przedstawiamy płynącego z tego korzyści, np. studia w Polsce jako szansa na powrót do kraju. Nasi uczniowie z angażowaniem biorą udział i odnoszą sukcesy w konkursach: ortograficznym, plastycznym, polonistycznym. Wskazujemy na zalety wypływające
z dwujęzyczności dzieci. Bierzemy udział w następujących akcjach: „Cała Polonia czyta dzieciom” , „Podaruj dziecku język ojczysty”, „W naszym domy mówimy po polsku”. Wspieraliśmy ważną kampanię społeczną przeciwdziałającą likwidacji matury z języka polskiego w Wielkiej Brytanii „Obrońmy polski A-Level”.

Nasza szkoła jest miejscem w którym kultywuje się polskie tradycje i zwyczaje oraz celebruje narodowe święta, w trakcie których promujemy nowoczesny patriotyzm, czerpiemy radość z ich obchodów
i manifestujemy dumę z bycia Polakami. Naszych uczniów staramy się wychowywać jednocześnie w duchu patriotycznym i europejskim , w duchu tolerancji i poszanowania dla drugiego człowieka. Sprzeciwiamy się wszelkim przejawom dyskryminacji, mowie nienawiści i nacjonalizmowi. W naszej pracy zawsze przyświeca nam motto patronki szkoły Ireny Sendlerowej:

„Ludzi należy dzielić na dobrych i złych. Rasa, pochodzenie, religia, wykształcenie, majątek- nie mają żadnego znaczenia. Tylko to, jakim kto jest człowiekiem.”

W szkole panuje miła i rodzinna atmosfera, nasze starania spotykają się z wielką aprobatą zadowolonych uczniów i rodziców. Dzięki ciągłemu ulepszaniu warunków nauki oraz podnoszeniu atrakcyjności zajęć i imprez okolicznościowych z roku na rok odnotowujemy wzrost zapisów do szkoły. Kalendarz szkolnych wydarzeń jest najlepszym dowodem na zaprezentowanie szerokiego spektrum działania szkoły.Do wydarzeń, które na stałe wpisały się w życie naszej szkoły należą obchody Dnia Niepodległości, listopadowa zaduma na grobach polskich lotników, która stwarza doskonałą okazjędo zaprezentowania uczniom sylwetek polskich bohaterów poległych w Bitwie o Anglię, spoczywających na cmentarzu w Leconfield nieopodal bazy RAF. Opiekę nad grobami objęliśmy od czasu udziału w podniosłej uroczystości odsłonięcia płyty pamiątkowej ku czci 302. Dywizjonu Myśliwskiego „Poznańskiego” w listopadzie 2013. Kolejnym ważnym wydarzeniem jest Dzień Patronki Szkoły. Pragniemy przekazać uczniom sylwetkę tej wspaniałej osoby i kontynuować jej ponadczasowe etyczne przesłanie. W 2016 roku przystąpiliśmy do Stowarzyszenia Szkół im. Ireny Sendlerowej i wzięliśmy udział w III Światowym Zjeździe tychże Szkół. Ponadto propagujemy polskie zwyczaje i tradycje poprzez organizowanie Andrzejek, Mikołajek oraz Jasełek. Wielką radość sprawia topienie Marzanny, tłustoczwartkowe pączki oraz bożonarodzeniowe i wielkanocne warsztaty artystyczne. Urodziny szkoły, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Książki, Dzień Mamy i Taty, Majówka, wycieczka do Laxton Hall na Wesoły Dzień Dziecka (doroczne spotkanie polonijnych szkół z całej W.Brytanii), akcja „Bezpieczny powrót do domu”.integracyjne, otwarte bale karnawałowe, zakończenie roku szkolnego i Rodzinny Piknik dla szkolnej społeczności oraz całej Polonii z Hull i okolic to kolejne imprezy przygotowywane przez naszą placówkę.Przy organizacji szkolnych imprez nie można pominąć ogromnej roli, zaangażowania i wsparcia, które otrzymujemy ze strony Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Nie zapominamy również o pomocy dla potrzebujących, wspieramy ważne akcje charytatywne np. wysyłkę świątecznych darów dla kombatantów na Wschodzie Stowarzyszenia „Odra-Niemen”, niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji „Świat na Tak”, Hospicjum dla dzieci w Opolu oraz Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Sztabie Hull z siedzibą w naszej szkole. W 2016 z inicjatywy dwóch mam dzieci dotkniętych autyzmem przy naszej Szkole powstała grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jako szkoła stosujemy politykę „otwartych drzwi”, bardzo cenimy sobie opinie, sugestie, pomysły uczniów i rodziców. W Hull szkoła cieszy się dobrą opinią. Rodzice polecają nas swoim znajomym, ich rekomendacja jest dla nas największą nagrodą. Chcemy, aby nasza Szkoła miała swój udział w życiu miasta Hull, w którym mieszkamy. Chętnie dzielimy się naszą kulturą i poznajemy inne zwyczaje, np. szkoły libijskiej, z której uczniami spotykamy się podczas sobotnich zajęć. Z wielką radością wzięliśmy udział w projekcie muzycznym „Singing City Hull” i nie możemy się doczekać występu naszych uczniów podczas zbliżającego się Hull City of Culture/ Europejskiego Roku Kultury Hull 2017. Nasi uczniowie przeszli podstawowe szkolenie udzielania pierwszej pomocy z St John Ambulence a nasi nauczyciele i rodzice odpowiadając na apel „Give Blood” - regularnie oddają krew i namawiają do tego innych członków Polonii.

Ważnym elementem działalności szkoły są kontakty i owocna współpraca z wieloma instytucjami zarówno w Polsce jak i Wielkiej Brytanii. Szkoła jest zarejestrowana w Hull City Council, Macierzy Szkolnej w Londynie
i Konsulacie RP w Manchesterze. Utrzymujemy znakomite stosunki z Bricknell Primary School, od której wynajmujemy pomieszczenia klasowe na sobotnie zajęcia. Dzięki bliskiej współpracy z Centrum Polskiej Społeczności w Hull zapewniamy dostęp do oferty i informacji o szkoleniach, wykładach, konsultacjach i formach pomocy ułatwiających asymilację w nowych warunkach życiowych oraz zdobywaniu/podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Cieszymy się przyjaźnią Honorowego Konsula RP w Hull Profesora Jo Carby-Hall. Istotna jest nasza współpraca z miejscowymi polskimi przedsiębiorcami, księgarniami, agencjami , artystami, rzemieślnikami i klubami sportowymi, których ofertę i pracę chętnie promujemy w trakcie naszych lekcji lub imprez. W Polsce cenimy kontakty ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” oddziały w Warszawie i Opolu, Fundacją „Semper Polonia”, MEN, ORPEG, Fundacją „Świat na Tak”, Urzędem Miasta Poznania, Radiem Opole i wieloma innymi. Z radością nawiązujemy nowe znajomości, jesteśmy otwarci na kolejne kontakty. Przystąpiliśmy do nieformalnego Stowarzyszenia Szkół Sobotnich w Północnej Anglii. Podpisaliśmy umowę o stałej współpracy z SP nr 356 w Warszawie, której owocem jest pierwsza wymiana uczniowska w październiku tego roku .

Jesteśmy szkołą społeczną, która utrzymuje się dzięki wpłatom rodziców oraz grantom i dotacjom. Pieczę nad uczniami sprawuje wykwalifikowana kadra nauczycielska. W naszej szkole pracuje wspaniała grupa oddanych i zaangażowanych ludzi. Ich praca na rzecz Szkoły i lokalnego środowiska polonijnego jest najlepszym przykładem na to jak doskonale sprawdza się idea wolontariatu. Na ponad 20 osób związanych z naszym projektem tylko 7 osób pobiera bardzo symboliczne wynagrodzenie. Wysokość czesnego z preferencyjnym rabatem dla rodzeństw jest naprawdę symboliczna, tak aby nie stanowiło ono obciążenia finansowego dla rodziców. Nie obarczamy rodziców żadnymi dodatkowymi kosztami, sami pozyskujemy sponsorów na ich pokrycie. Współpracujemy z miejscowymi przedsiębiorcami, którym zawdzięczamy słodkie poczęstunki i napoje dla uczczenie urodzin uczniów lub imprez szkolnych czy nagrody rzeczowe w konkursach. Staramy się także o niewielkie granty od brytyjskich organizacji charytatywnych, które przeznaczamy na organizację konkretnych projektów, imprez, zakup sprzętu lub materiałów biurowych i papierniczych. W przeszłości granty te pozwolił nam m.in. objąć bezpłatną opieką logopedyczną dzieci z wadami wymowy, zorganizowanie darmowego kursu ESOL dla dzieci przybyłych z Polski. Jednakże całoroczne koszty ponoszone przez Szkołę są bardzo wysokie i bez wsparcia finansowego szkoła nie byłaby w stanie się utrzymać. Tutaj jednak z pomocą przychodzi nieocenione Ministerstwo Spraw Zagranicznych, którego wsparcie zapewnia naszej Szkole stabilizację finansową i pozwala dostarczać uczniom wysoki standard nauczania i opieki. To dzięki pomocy MSZ płynącej ze strony Konsulatu RP w Manchesterze, Fundacji „Semper Polonia” i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” nasi uczniowie i ich rodzice mogą dziś korzystać z bogatego księgozbioru szkolnej biblioteki. Konsulatowi zawdzięczamy także dofinansowanie kosztów przejazdu autokarowego na Wesoły Dzień Dziecka w Laxton Hall (spotkanie szkół polonijnych) oraz zakup koszulek z logo naszej szkoły. W ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” nasza szkoła otrzymała od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” refundację kosztów zakupu sprzętu komputerowego i fotograficznego, wynajem pomieszczeń klasowych, ubezpieczenia działalności szkoły ,zakup książek, podręczników, elementarzy i pomocy naukowych oraz zakup artykułów biurowych. Otrzymywane wsparcie MSZ odsuwa od nas finansowe troski, z którymi borykaliśmy się jeszcze kilka lat temu i które stawiały pod znakiem zapytania przyszłość szkoły. Obecna refundacja kosztów pozwala nam przeznaczyć więcej środków na organizację imprez integracyjnych, wycieczek edukacyjnych i przyjemności, organizację lub udział (transport) w konkursach międzyszkolnych, zakup nagród rzeczowych dla wyróżnionych uczniów oraz wynagrodzenia dla kadry.

Jubileusz dziesięciolecia szkoły rozpoczął się od przywitania przez Panią Dyrektor Joannę Radecką-Pieszczyńską przybyłych gości. Gośćmi honorowymi uroczystości byli Pan Marek Jakubowski Sekretarz Polskiej Macierzy Szkolnej z Londynu, Pan Mirosław Sycz Konsul RP w Manchesterze, Profesor Jo Carby-Hall Honorowy Konsula RP w Hull, Pan Steve Hass Manager Bricknell Primary School, Pani Monika Davison pierwszy Dyrektor Szkoły, Pan Grzegorz Futyma właściciel portalu hull.pl jeden z inicjatorów powstania szkoły, Pani Anna Grzybowska szefowa Centrum Polskiej Społeczności w Hull. Na uroczystości nie mogło zabraknąć Rady Rodziców i przedstawicieli rodziców, byłych nauczycieli, asystentów i wolontariuszy oraz Polish Village Bakery sponsora poczęstunku dla uczniów  i gości. W kolejnym punkcie programu głos zabrała uczennica Julia Reizer, która przedstawiła historię szkoły i efekty jej dziesięcioletniej pracy. Następnie Pani Dyrektor zaprosiła zgromadzonych gości do obejrzenia galerii przedstawiającej dotychczasową pracę placówki. Po krótkiej przerwie przyszedł czas na słowa uznania i listy gratulacyjne. Zaproszeni goście w swoich przemowach nie kryli podziwu i zachwytu dla pracy całej społeczności szkolnej. W słowach uznania podziękowali wszystkim za serce i trud włożone w pracę na rzecz lokalnej Polonii oraz życzyli dalszych sukcesów.

Po występie zaproszonych gości scenę opanowali nasi uczniowie, którzy podczas programu artystycznego zaprezentowali swoje umiejętności i pasje. Jako pierwsi swój energetyczny taniec przedstawili uczniowie z grupy Zuchy. Tuż po nich na scenie pojawili się artyści z grupy Stokrotki w piosence Szkoło, nasza kochana szkoło. Pokaz artystyczny zakończył występ solowy uczennicy Amelii Gostkowskiej, która zaprezentowała utwór Chodź, pomaluj mój świat. Najwięcej radości wśród gości wywołał filmik z urodzinowymi życzeniami przesłany przez uczniów z zaprzyjaźnionej SP nr 356 w Warszawie. Nie mogło zabraknąć urodzinowych życzeń dla szkoły, które odczytała uczennica Klaudia Szulc, tradycyjnego Sto lat i pysznego tortu.

Uroczystość przebiegła w serdecznej atmosferze. Stała się doskonałą okazją do refleksji, przybliżenia historii i dorobku szkoły oraz spotkania w miłym towarzystwie.

Autor: Pani mgr Natalia Bartoń

hull1

fot. Darek Wojtala

Za relację z wydarzenia dziękujemy Pani Joannie Radeckiej, Dyrektor Polskiej Szkoły im.Ireny Sendlerowej w Hull. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na profilu szkoły na Facebooku.

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego