Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu odbyło się Forum Polonijne. W panelu pn. „Miliony studentów w Polsce? Polonia dla polskich uczelni” wzięła udział Dyrektor ORPEG - Pani Anna Aleksandra Radecka.

 

▶️ Anna Aleksandra Radecka - Dyrektor ORPEG - zaprezentowała zakres działań Ośrodka. Wiodącą misją jest nadzór pedagogiczny nad blisko 70 szkołami polskimi za granicą, wspieranie nauczycieli poprzez organizowanie doskonalenia zawodowego i szkoleń, koordynowanie kształcenia online dla uczniów migrujących, kierowanie nauczycieli do pracy za granicą, zwłaszcza do krajów historycznych zsyłek Polaków, jak: Kazachstan, Rosja (Syberia), Ukraina, Turcja, Mołdawia, a od niedawna również Brazylia. W Brazylii istnieje dwumilionowa Polonia. Umożliwienie nauki języka polskiego w tym kraju jest niezwykle ważne, podobnie jak wprowadzenie Karty Polaka.
Kluczowym elementem dotarcia do przyszłych studentów polskich uczelni jest budowanie miłości do Polski, a niezbędnym narzędziem tego procesu jest nauka języka polskiego i wiedzy o Polsce.

▶️ Wojciech Murdzek - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - przytoczył dane statystyczne dotyczące liczby studentów zagranicznych w Polsce. W 2016 studiowało w Polsce 6 800 studentów, a w roku 2019 – 7 500 studentów.
Nowo powołanym narzędziem wsparcia studentów z zagranicy jest NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej), oferująca stypendia dla zagranicznych studentów. Jej flagowym programem jest program im. Generała Władysława Andersa (w 2016 objął 1500 stypendystów, w roku 2019 – 2600 stypendystów).
Minister przytoczył także przykłady innych programów w ramach NAWA, takich jak: Program im. Stanisława Ulama, dający przywilej pracy na uczelniach. Istnieje także Program dla naukowców, który m.in. pozwala na powroty Polaków do kraju i budowanie zespołu naukowego. Aktualny budżet przeznaczony dla studentów z zagranicy to kwota 48 milionów złotych.

▶️ Jolanta Tatara - Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej - poinformowała, że tylko 20 % dzieci w wieku szkolnym uczęszcza do szkół polonijnych. Kluczowym wydaje się pytanie, jak uświadomić rodzicom, że nauka w polskiej szkole to drugi paszport na życie.? Pani Prezes zadeklarowała, że Kongres Oświaty Polonijnej opracuje strategię, która wskaże kierunki działań mające na celu zainteresowanie młodzieży polonijnej Polską, polskimi uczelniami, tak by zachęcić młodych ludzi do studiowania w ojczyźnie.

▶️ Anna Wawrzyszko - Wiceprezes Związku Polaków w Niemczech - stwierdziła, że Polska jest w stanie przygotować uczelnie do przyjęcia zagranicznych studentów polskiego pochodzenia. Należy pokazać młodym ludziom bogactwo polskiej kultury, obudzić w nich dumę z polskości. Polska jest bardzo szczególnym krajem, który w sposób niezwykle zorganizowany i systemowy pomaga swoim Rodakom mieszkającym za granicą.

▶️ Z doświadczenia Ojca Zdzisława Klafki - Rektora Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - wynika, że studenci jakość kształcenia postrzegają nie tylko przez pryzmaty wiedzy naukowej , ale także przez pryzmat przekazywanych wartości, odniesień do wiary, kultury i dziedzictwa narodowego.

 

 

 

Źródło: https://www.facebook.com/dziedziczak.jan/

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego