Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

Drugi kurs adaptacyjno-językowy dla repatriantów za nami

8️ dni spotkań, 8️5 godzin zajęć dydaktycznych, warsztatów, konsultacji – drugi z trzech kursów adaptacyjno-językowych dla repatriantów i ich rodzin, dobiegł końca. Kurs odbył się w dniach 8 - 16 sierpnia w Warszawie.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą od 2009 r. realizuje kursy na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej. Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie repatriacji jest Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji. Zgodnie z jej definicją repatriantem jest osoba, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe.

Celem kursów jest pomoc repatriantom i członkom ich rodzin w adaptacji w społeczeństwie polskim oraz wsparcie w doskonaleniu języka polskiego. Uzyskują oni pomoc w sprawnym wejściu na polski rynek pracy, kontynuacji nauki w polskim systemie edukacji, w włączaniu się w życie społeczności lokalnych i rozwijaniu aktywności obywatelskiej. Rekrutacja uczestników jest przeprowadzana przez ORPEG we współpracy z wydziałami urzędów wojewódzkich oraz samorządami miast i gmin.

Uczestnicy, którzy pochodzą m.in. z Kazachstanu, Rosji, Ukrainy, Uzbekistanu i Azerbejdżanu, biorą udział w wykładach, spotkaniach, warsztatach, konsultacjach, w zajęciach krajoznawczych, muzealnych i kulturalnych. Zapoznają się z podstawowymi informacjami dotyczącymi systemu politycznego i gospodarczego Polski, wymogami rynku pracy, doskonalą sprawność językową w mowie i piśmie w sytuacjach codziennych i zawodowych, wzmacniają kompetencje w obszarze komunikacji społecznej.

Zajęcia w Warszawie poprowadzone zostały przy wsparciu przedstawicieli m.in. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Izby Administracji Skarbowej, Narodowego Funduszu Zdrowia, kuratorium oświaty, wojewódzkiego urzędu pracy, Instytutu Pamięci Narodowej i centrum pomocy społecznej.

Trzeci, ostatni z kursów, odbędzie się również w Warszawie, w dniach 29 sierpnia – 6 września. Łącznie w 2020 roku zaplanowano trzy obozy: jeden w Toruniu i dwa w Warszawie.

 

DSC 0001

 

DSC 0013 36

 

DSC 0013

 

DSC 0004

 

DSC 0161

 

DSC 0187

 

IMG 9090

 

IMG 9141

 

IMG 9239

 

DSC 0095

 

IMG 9223

 

IMG 9278

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego